Пресцентр

 

Керівник Пресцентру

Дорошенко Крістіна Едуардівна

тел. (044) 234-45-25

e-mail: pres.center@nmu.ua

Адреса: м.Київ, бул. Тараса Шевченка, 13, каб. 406

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Прес-центр

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 

  1. Загальні положення:

1.1. Прес-центр (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (далі – Університет) згідно з функціональним розподілом.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом ректора Університету.

1.3. Керівництво та співробітники відділу:

1.3.1. відділ очолює керівник, призначений на посаду наказом ректора   Університету

1.3.2. працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом

ректора Університету за поданням проректора з науково-педагогічної та виховної роботи.

 

  1. Структура прес-центру

2.1 Структуру і штатну чисельність відділу затверджує ректор Університету за узгодженням проректора з науково-педагогічної та виховної роботи.

2.2. Відділ складається із:

– керівника Відділу;

– провідних фахівців – 2 штатні одиниці;

2.3. Керівник відділу розподіляє обов’язки між співробітниками відділу

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Оперативно готує і розповсюджує у засобах масової інформації інформаційні матеріали з актуальних питань діяльності Університету (в тому числі прес-анонсів, прес-релізів, повідомлень, інтерв’ю, заяв, звернень, статей тощо).

3.2. Формує та оновлює базу засобів масової інформації, підтримує робочі контакти з головними редакторами та журналістами українських газет і журналів, телерадіокомпаній, інформаційних агентств.

3.3. Організовує прес-конференції, брифінги, інші заходи для засобів масової інформації за участю керівництва Університету.

3.4. Організовує медіа-супровід заходів, які проводяться Університетом.

3.5. Розміщує інформаційні матеріали на офіційному веб-сайті Університету стрічці Новин, а також на сторінках Університету у соціальних мережах.

3.6. Опрацьовує журналістські запити.

3.7. Забезпечує працівникам ЗМІ доступ до засідань Вченої ради та інших заходів навчального закладу на підставі попередньої акредитації з копією посвідчення працівника ЗМІ.

3.8. Здійснює моніторинг засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності Університету, його керівництва, інших тем в медицині, організовує оперативне реагування на публікації, виступи, теле- та радіосюжети тощо.

3.9. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

  1. Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від керівництва Університету, його структурних підрозділів, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.

4.2. Залучати у разі потреби керівників та працівників структурних підрозділів Університету (за згодою) до вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. Брати участь у заходах (у тому числі Вчених радах, Конференціях трудового колективу, засіданнях, нарадах тощо), які проводяться в Університеті.

4.4. Працівникам Відділу забезпечуються умови, необхідні для виконання обов’язків та продуктивної роботи (приміщення, меблі, комп’ютери, телефони, інша оргтехніка, канцелярське приладдя тощо).

4.5. З метою забезпечення проведення єдиної інформаційної політики Відділ взаємодіє з структурними підрозділами, кафедрами та інститутами Університету для виконання поставлених завдань.

 

  1. Відповідальність відділу

5.1.Відповідальність за якісне і своєчасне виконання функцій відділом несе керівник.

5.2. Відповідальність працівників відділу визначається діючим законодавством, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.