Медичний факультет №1

КОНТАКТИ ДЕКАНАТУ

Проспект Берестейський, 34

Морфологічний корпус, 2-й поверх,

Каб. 223-225 та 202.

(044) 456-81-93

email: f.medical1@nmu.ua

 

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ

декан, професор, доктор медичних наук

просп. Берестейський, 34, тел. 454-49-80
volodymyr.melnyk@nmu.ua

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

КАРМАЗІНА ОЛЕНА МИРОСЛАВІВНА

кандидат медичних наук,доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2

Заступник декана з навчальної робооти з 1-2 курсами, кабінет 223

ЛЕЩЕНКО ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

асистент кафедри фізіології

(з навчальної роботи з 3-4 курсами)

кабінет 202

ГРИЦЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Заступник декана з наукової та виховної роботи

Заступник декана з навчальної робооти з 5-6 курсами, кабінет 224

 

Куратори з ECTS

НЕВМЕРЖИЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

асистент кафедри гістології та ембріології,

виконує обов’язки куратора ECTS по роботі зі студентами 1-2 курсів

НАГОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

старший викладач кафедри патофізіології,

виконує обов’зки куратора ECTS по роботі зі студентами 3-4 курсів

МИРОНОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

кандидат медичних наук,доцент кафедри радіології та радіаційної медицини,

виконує обов’язки куратора ECTS по роботі зі студентами 5-6 курсів

ПОЛЄШКО ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Інспектор

КАЛАШНИК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Диспетчер факультету

СОКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА МАКСИМІВНА

Диспетчер факультету

ТОЛЧАНОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Диспетчер факультету

ЯНУШ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Диспетчер факультету

Медичний факультет Київського університету був відкритий 9 вересня 1841р. Серед його засновників були учені відомі в усьому світі: Н.И.Пирогов, В.А.Караваєв, Н.М.Волкович, терапевти В.П.Образцов, Ф.Г.Яновский, патологи Г.Н.Минх і В.К.Високович, анатом А.П.Вальтер, гігієніст В.А.Суботін і ін.
Великий внесок у розвиток факультету вніс його перший декан проф.Караваєв В.А. – засновник і керівник кафедри факультетської хірургічної клініки; він першим в Україні виконав операцію під ефірним наркозом (1847) першим у Росії здійснив пункцію перикарда, був першим, хто стояв у истоковхирургической школи.

Після 1920 р. медичний факультет Київського університету і Жіночий медичний інститут були перетворені в Київський медичний інститут – один із самих старих медичних інститутів нашої країни.

Славні традиції, початок яким поклали наші знамениті попередники, продовжуються на кафедрах медичних факультетів N 1 і N 2, деякі з який існують з періоду становлення медичного факультету імператорського університету Св.Володимира. Це кафедри факультетської терапії, нормальній анатомії, патологічній анатомії, патологічній фізіології, гістології й ембріології й ін.

На сьогоднішній день ці й інші кафедри факультетів складають своєрідний науковий центр Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, у якому об’єднані сили фахівців різного профілю для рішення кардинальних наукових проблем найбільш пріоритетних напрямків розвитку медичної науки.

Розробляючи також наукові напрямки, як гастроэнтерология, патологія сердечнососудистой системи,проблеми охорони материнства і дитинства й ін. колективи кафедр широко впроваджують їх у систему практичної охорони здоров’я. Кафедри встановлюють наукові творчі зв’язки з ведучими міжнародними університетами (США, Австралія, Данія, Англія, Німеччина), виникають нові можливості активної участі в роботі міжнародних наукових конгресів і симпозіумів, стажування преподователей і студентів в університетських клініках закордонних країн.

У плині багатьох літ на кафедрах факультету проводиться підготовка лікарів для країн Азії, Африки, Латинської Америки.

На 16 кафедрах медичного факультету N 1 і 15 кафедрах медичного факультету N 2 продовжується успішна робота плеяди видатних учених: академіків і членовкорреспондентов НАН, АМН України, заслужених діячів науки України, лауреатів Державних премій, професорів, докторів медичних наук.

Їхній авторитет складає основу престижу університету. Це, насамперед , професора Возіанов О.Ф., Мілько В.І., Степанківськая Г.К., Кульчицький К.І., Бобрик І.І.,Земськов В.С., Андрущук А.О., Скляренко Е.Т., Пелещук А.П. і ін., чиї наукові дослідження широко відомі.

Досягнення медичних шкіл є гордістю нашого університету. Вони знайшли відображення не тільки в наукових розробках визнаних в усьому світі, а й у питаннях підготовки висококваліфікованих лікарів за фахом “лікувальна справа” (шифр 7.110.101). Підготовка фахівців зазначеного профілю передбачає підвищення фундаментальності медичного утворення, і загальної лікарської підготовки випускників факультету відповідно до навчального плану з проходженням попередньої переддипломної спеціалізації на 6 курсі в субординатуре.

Навчання проводиться відповідно до кваліфікаційної характеристики по основних спеціальностях: хірургія, внутрішні хвороби, акушерство і гінекологія.

На етапі післядипломної спеціалізації лікар-фахівець проходить навчання в інтернатурі по обраній спеціальності і після виконання кваліфікаційних вимог одержує державний сертифікат встановленого зразка, що надає йому право роботи в лікувально-профілактичних установах. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів на медичному факультеті проводиться в магістратурі й аспірантурі. Ця система дійсна у відношенні випускників-відмінників навчання, рекомендованих для наукової праці Радою факультету.

Після успішного завершення навчання в чи аспірантурі магістратурі лікар-фахівець може працювати в науково-дослідних інститутах і медичних вузах України на посадах, передбачених відповідними державними нормативними документами.