Керівництво інституту

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ

ЧАБАН ОЛЕГ СОЗОНТОВИЧ

Доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, директор Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Інформація про директора інституту

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55974696300

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=55974696300&partnerID=MN8TOARS

h-index: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55974696300

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9702-7629

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PrVqeUQAAAAJ&hl=th

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/search

Чабан Олег Созонтович, доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, директор Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Чабан О.С. 1955 року народження, закінчив Тернопільський державиний медичний інститут (лікувальний ф-т) (тепер це Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського) у 1978.

Працював заступником головного лікаря з лікувальної роботи Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні (1983-1999); завідувачем кафедри психіатрії з курсом основ психології та медичної психології Тернопільської держ. мед. академії ім. І.Я. Горбачевського (1999 – 2002); завідувачем відділу пограничних станів та соматоформних розладів Укр. НДІ соц. та судової психіатрії і наркології МОЗ України (2002-2015).

З 2002 року співпрацював на посаді професора кафедри загальної та медичної психології НМУ ім. О.О. Богомольця, а з 2015 року – на постійній основі, за конкурсом – завідувачем кафедри психосоматичної медицини і психотерапії НМУ ім. О.О. Богомольця.

Захистив кандидатську дисертацію у 1991 з фаху «Психіатрія»  та докторську з того ж фаху у 1998. Професор зі спеціальності «Психіатрія» з 2006 року.

Окрім основної спеціалізації з психіатрії також спеціалізувався за фахами «Дитяча психіатрія», «Медична психологія», «Психотерапія».

Є Президентом Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини, Віце-президентом Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України (АППУ), сертифікованим психоаналітиком Європейської Асоціації Психотерапії (European Association for Psychotherapy (EAP) (Австрія), членом Американської Асоціації Групової Психотерапії (American Group Psychotherapy Association (AGPA) (США), Європейської Федерації Психоаналітичної Психотерапії (European Federathion of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) (Великобританія), Всесвітньої Асоціації Групової Психотерапії (International Association of Group Psychotherapy (IAGP) (Швейцарія). Загальна кількість наукових праць на 2023 рік: 450 публікацій в наукових виданнях, в тому числі за кордоном, монографії, підручники та хрестоматії, має зареєстровані два винаходи.

Чабан О.С. є висококваліфікованим лікарем психіатром (вища атестаційна категорія), медичним психологом та психотерапевтом, який володіє сучасними методами та техніками психодіагностики та лікування в тому числі сучасними психотерапевтичними. Активно впроваджує їх в практичну систему охорони здоров’я та навчає студентів та лікарів цим методам. Є учасником робочих комісій МОЗ України по написанню Клінічних настанов та протоколів в області психіатрії. Головний редактор журналу «Психосоматична медицина та загальна практика», член редколегій наукових журналів: «Архів психіатрії», «Вісник психоневрології», «Психіатрія, неврологія та медична психологія», «Психологічне консультування і психотерапія», «Вісник наукових досліджень», «Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал». Член міжнародної групи експертів NATO Science for Peace and Security Programme, учасник створення Guideline «Risk Management of Terrorism Induced Stress Guideline for the Golden Hours and first month (Who, What and When)».

З 2015 по 2023 рік працював завідувачем кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії, головою вченої ради медико – психологічного факультету.

З 2023 року член робочої групи (експерт) Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету міністрів України.

Спікер масмедіа (ведучі телеканали країни, інтерв’ю закордонним виданням) Національної програми «Ти як?» та орієнтованої на психічне здоров’я населення України.

Відзначений медаллю «Народна шана» (міжнародний академічний рейтинг популярності «Золота Фортуна»), грамотами, подяками МОЗ України, МВС України, медаллю Paracelsus (Europaische Akademie der Naturwissenschatten, Hannover).

Неодноразово залучався до надання медико – психологічної допомоги в кризисних ситуаціях, надання допомоги громадянам України, після терористичних актів, техногенних, чи природніх катастроф, як на території України так і за її межами.

В 2015-2017 роках виконував лікувально – діагностичну роботу та наукову роботу в зоні бойових дій на сході України, надавав медичну допомогу в госпіталях ЗСУ, неодноразово відряджався в зону бойових дій.

В цей же період долучався до викладання основ та пропедевтичній психіатрії воєнного часу, технікам психологічної діагностики та корекції в процесі підготовки військових капеланів. Був нагороджений церковною грамотою Управління військового духовенства.

Характеризується високою педагогічною майстерністю, зацікавленістю в тому, що робить та викладає, може мотивувати та захопити своєю професією.

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

МИСАК ІЛОНА АНДРІЇВНА

Заступник директора, асистент кафедри фізіології

Лікар-спеціаліст

Закінчила у 2018 році Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Медична психологія», професійна кваліфікація лікар-спеціаліст.

У 2018-2019 році навчалася на інтернатурі в навчально – науковому інституті післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

У 2023-2024 пройшла переспеціалізацію за фахом Психіатрія.

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 

 

 

ГЛАДУН ТЕТЯНА СВЯТОСЛАВІВНА

Куратор ECТS (спеціальність 225 «Медична психологія), кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль вченого:

ORCID  0000-0002-0231-1238

З 2001 по 2006 року студентка Рівненського державного гуманітарного університету. З 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі при Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (з відривом від виробництва).

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності теорія і методика професійної освіти (ДК№025447). В 2019 році  зарахована на два роки до складу докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова.

У період з 4 листопада по 13 грудня 2019 року в Куявькому університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшла науково – педагогічне стажування на тему: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі природничих наук в Україні та країнах ЄС».

У період з 17.01.2022 по 28.01.2022 року пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 60 академічних годин (2 кредити ECTS) на тему: «Онлайн інструменти для організації дистанційного та змішаного навчання у медичному ВНЗ». У грудні 2022 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та медичної психології ( АД № 011744).

Автор понад 60 наукових праць. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Активна учасниця всеукраїнських, регіональних міжнародних(Польща, Великобританія, Франція, США, Австрія,  Литва) конференцій, семінарів.

Автор соціального проекту: «Разом ми сила» метою якого є екстрена психологічна допомога населенню (дорослим і дітям) м. Києва під час воєнного стану в Україні.

Займалася організацією та є засновником проекту «Діагностика індивідуальних особливостей та проектування індивідуального психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб» для психологів закладів дошкільної освіти м. Києва та м. Бровари.

Брала участь у науково-дослідницькій роботі кафедри “Сучасні проблеми психоонкології” (2020 – 2022), одним з результатів якої стала розробка навчальної програми: “ Онкопсихологія та паліативна допомога”

Читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття, на рівні вимог вищої школи, використовуючи сучасні методи викладання психолого-педагогічних дисциплін, чітку спрямованість на практичні потреби майбутніх фахівців. Мови викладання: українська, англійська. Викладає дисципліни: «Основи педагогіки, спеціальна педагогіка», «Основи наукових досліджень у психології», «Методологія написання курсової роботи», «Методи наукових досліджень», «Педагогіка здоров’я», «Психологія обдарованості», «Педагогіка та психологія».

Є автором, співавтором навчальних програм для різних спеціальностей з фахових дисциплін, матеріалів навчально-методичного забезпечення занять. Керує написанням курсових робіт студентів медико-психологічного факультету. Займається підготовкою молодих вчених до науково-практичних конференцій. Член Асоціації з медичної та психологічної реабілітації.

Коло наукових інтересів: Підтримка емоційного та психологічного стану дітей засобами арт-терапії. Збереження психічного здоров’я, дітей і дорослих, постраждалих від активних бойових дій.

 

 

 

ТАЦЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Іспектор 1-3 курсів

 

 

 

 

 

 

 

ТИМОШЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Інспектор 4-6 курсів