Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Кафедра заснована у 1920 році

 

Завідувачка кафедри
Стучинська Наталія Василівна

докторка педагогічних наук, професорка

 

 

 

Кафедра розташована за адресою проспект Берестейський, 34,
фізико-хімічний корпус, 5-й поверх
 

телефон 454-49-13

електронна пошта physics@nmu.ua

 

Вибіркові навчальні дисципліни та сертифікатні програми

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ (сертифікатна програма)

ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я  (сертифікатна програма)

МЕДИЧНА АППАРАТУРА: ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ

МЕДИЧНА АПАРАТУРА В ПЕДІАТРІЇ: ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ В СТОМАТОЛОГІЇ    ВІДЕО

БІОМЕХАНІКА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОГО АПАРАТУ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ГНАТОЛОГІЇ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФАРМАЦІЇ  

МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОФІЗИКИ

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ