Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Співробітники

 

 

Нетяженко Василь Захарович

 

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

У 1965 році закінчив із відзнакою медичний факультет Ужгородського державного університету.

Із 1969 р. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі на базі клініки серцево-судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії. З 1974 по 1978 рр. працював старшим науковим співробітником цієї клініки.

Із 1979 р. – асистент, а з 1980 року – доцент кафедри госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему “Особенности патогенеза, диагностики, лечения и профилактики нестабильных форм острого крупноочагового инфаркта миокарда”.

У 1988 р. В.З. Нетяженко очолив кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб (із 2008 р. пропедевтики внутрішньої медицини №1).

Із 1990 по 2015 рр. – декан медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: невідкладна кардіологія, гендерні особливості розвитку, перебігу та лікування у хворих із різними формами ішемічної хвороби серця, зміни  в системі гемостазу та гемостазіологічний  контроль патогенетичного лікування артеріальних і венозних тромбозів,  особливості застосування антикоагулянтної терапії при супутніх коморбідних станах.

Під керівництвом В.З. Нетяженка підготовлено 8 докторів та 29 кандидатів медичних наук.

Впровадження в клінічну практику: гемостазіологічний контроль  за системою плазмово-тромбоцитарного гемостазу при застосуванні антитромботичного лікування у хворих на гострий, хронічний коронарний синдром і тромбоемболію легеневої артерії, оцінка системи гемостазу у жінок і вагітних групи високого ризику тромбоемболічних ускладнень, еферентні методи лікування хворих із системними захворюваннями сполучної тканини,  добовий моніторинг  артеріального тиску і варіабельності серцевого ритму, стрес-тести в діагностиці ішемічної хвороби серця, діагностика електричної нестабільності міокарда і фатальних аритмій, прогностичні моделі перебігу  різних форм ІХС.

Лікар-кардіолог та лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Публікації:  автор понад 750 наукових праць, серед них 25 монографій, винаходи, навчальні програми, підручники та методичні посібники для лікарів, інтернів та студентів.

Громадська діяльність: є фундатором і президентом із 1995 року Української Асоціації лікарів-інтерністів,  тривалий час був на посаді  головного терапевта  МОЗ України, є  головою спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 зі спеціальності «Кардіологія, внутрішні хвороби, загальна практика сімейної медицини», головою апробаційної ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» НМУ імені О.О. Богомольця із захисту кандидатських та докторських дисертацій та членом спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Кардіологія,  ревматологія»  ДУ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска», член Вченої ради МОЗ України.

Членство в професійних асоціаціях:

Президент Української Асоціації лікарів-інтерністів, дійсний член Європейського кардіологічного товариства, член виконавчого комітету Міжнародного Товариства внутрішньої медицини, член правління Асоціації кардіологів України, член Українського товариства терапевтів.

 

Нагороди та відзнаки:

2001 р. – почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

2017 р. – медаль Української православної церкви Київського патріархату за «Жертовність і любов до України»

Нагороджений грамотами МОЗ України, Почесними грамотами Київської міської Державної адміністрації, відзначений Подяками Міністра охорони здоров’я України.

Мальчевська Тетяна Йосипівна

 

Доктор медичних наук, доцент

Закінчила Тернопільський медичний інститут у 1981 році.

Із 1990 по 1992 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії Тернопільського медичного інституту.

Із 2004 по 2007 рік навчалася в докторантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни показників фібринолізу і глікопротеїнів крові у хворих на гострий інфаркт міокарда і нестабільну стенокардію».

У 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Зміни  в системі гемостазу  у хворих із різними формами ішемічної хвороби серця, гемостазіологічний  контроль над патогенетичним лікуванням артеріальних і венозних тромбозів,  особливості застосування  антикоагулянтної терапії при супутніх коморбідних станах. Консультант докторської дисертації, присвяченої  тромбоцитарно-плазмовому гемостазу  при різних формах ішемічної хвороби у жінок із різним кардіоваскулярним ризиком.

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії. Здійснює консультативну роботу в кардіологічному  відділенні, відділенні інтенсивної терапії Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2, лікарні «МедБуд».

Впровадження в клінічну практику: контроль  за системою плазмово-тромбоцитарного гемостазу при застосуванні антитромботичного лікування у хворих на гострий коронарний синдром і тромбоемболію легеневої артерії.

Публікації: автор понад 160 наукових праць, співавтор 5 монографій, 12 патентів на корисну модель,  22 публікацій  у закордонних виданнях.

Громадська діяльність:

  • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 зі спеціальності «Кардіологія, внутрішні хвороби, загальна практика-сімейна медицина» при НМУ імені О.О. Богомольця;
  • секретар апробаційної ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» НМУ імені О.О. Богомольця.

Членство в професійних асоціаціях:

Із 1995 року член Української Асоціації лікарів-інтерністів.

Нагороди: грамота Міністерства охорони здоров’я України.

Шкала Любов Володимирівна

 

Доктор медичних наук, професор.

У 1978 р. закінчила Ворошиловградський медичний інститут, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «лікар-лікувальник».

Із 1979 по 1990 р. працювала дільничним, цеховим терапевтом, завідувачкою цеховим відділенням.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Досвід профілактичного лікування виразкової хвороби у робітників виробництва лужних акумуляторів (в умовах заводського санаторію-профілакторію)».

Із 1990 по 2014 рр.  працювала в ЛугДМУ: асистентом (1990 – 2001 рр.), доцентом (2002 р.), професором (2003–2004 р.), завідувачем кафедри внутрішньої медицини з ендокринологією (2004–2010 рр.), професором (2010–2014 рр.).

У 2002 р. захистила докторську дисертацію на тему «Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під впливом екологічно несприятливих факторів і спосіб їх корекції», в 2003 – отримала ступінь доктора медичних наук. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора.

Із вересня 2014 р. працює професором кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О. О. Богомольця.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Науковий керівник двох кандидатських дисертацій (Соніна О.В, Маніщенкова Ю.О.).

Головний напрямок науково-дослідницької роботи – реабілітація хворих із коморбідною патологією, розробка та впровадження в практичну охорону здоров’я нових методів діагностики і лікування цукрового діабету та захворювань щитоподібної залози.

 

Впровадження в клінічну практику:

Проф. Шкала Л.В. має вищу кваліфікаційну категорію з двох клінічних спеціальностей: терапія і ендокринологія.

Проводить клінічну роботу: обходи, розбори, клінічні конференції, консультації в ендокринологічному відділенні ККЛ №2 на залізничному транспорті та в Київському міському центрі радіаційного захисту населення. Неодноразово виступала  на науково-практичних конференціях із доповідями стосовно проблем первинної та вторинної профілактики ендокринних захворювань, та проводила майстер-класи з алгоритмів надання невідкладної допомоги при діабетичних комах.

 

Публікації: автор 337 наукових праць, в т.ч. 4 монографій, 14 патентів на винаходи та корисну модель, 149 статей і тез, 6 навчально-методичних посібників, затверджених МОЗ і МОН України, 10 раціоналізаторських пропозицій.

Громадська діяльність: член  спеціалізованої ради Д 26.003.08. та апробаційної Ради  «Загальні питання терапії» НМУ імені О.О.Богомольця.

Членство в професійних асоціаціях: член Української Асоціації лікарів-інтернистів, Української Асоціації ендокринологів та діабетологів.

Нагороди:

Почесні грамоти: МОЗ України «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм», Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця «За вагомий особистий внесок у розвиток Університету».

 

Плєнова Ольга Миколаївна

 

Кандидат медичних наук, доцент

У 1994 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Занесена до «Золотої книги пошани» університету.

1994-1996 р. – навчання у магістратурі  на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

1996-1999 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Зміни активності тромбоцитарного гемостазу артеріальної та венозної крові в динаміці лікування хворих на гострий інфаркт міокарда».

Із 1999 р. працювала на посаді асистента, з 2003 р. – доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. У 2007 р. присуджено наукове звання доцента.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси: діагностика та лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, патогенез та діагностика тромботичних та тромбоемболічних ускладнень захворювань внутрішніх органів, практична гемостазіологія, питання резистентності до антитромбоцитарних препаратів та контролю за антитромботичними засобами.

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

Впровадження в клінічну практику: способи діагностики порушень тромбоцитарного та плазмового гемостазу, оцінки ефективності антитромботичних препаратів упроваджені на клінічних базах кафедри – лікувальних закладах м. Києва.

Публікації: автор і співавтор 130 наукових праць, у тому числі 1 монографії та 4 винаходів.

Громадська діяльність:

– відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ;

– член циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін НМУ;

– член апробаційної ради «Загальні питання внутрішньої медицини» НМУ;

– член науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;

Членство в професійних асоціаціях:

Член Асоціації лікарів-інтерністів України

Член Асоціації кардіологів України

Нагороди:

Подяка Міністерства охорони здоров’я України за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю  (Наказ МОЗ України № 45-КН від 10.06.2014).

 

Горач Наталія Василівна

 

Кандидат медичних наук, доцент.

У 2001 р. закінчила з відзнакою медичний факультет Дніпропетровської державної медичної академії.

2001-2002 р. – навчання у магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Дніпропетровської державної медичної академії.

2002-2007р. – навчання у магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Дніпропетровської державної медичної академії.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи» за спеціальністю «кардіологія».

Із 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Дніпропетровської державної медичної академії, з 2012 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Із 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри. У 2019 р. присуджено вчене звання доцента.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси пов’язані з методами діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи у поєднанні із коморбідними станами.

Здійснює консультативну роботу у відділені кардіології Київського міського центру радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «терапія».

 

Впровадження в клінічну практику:

Способи діагностики та комплексного лікування жінок із артеріальною гіпертензією та нейровегетативними порушеннями у період перименопаузи, вивчення порушень якості життя у хворих на гіпертонічну хворобу.

Активно впроваджує в клінічну практику нові підходи до лікування захворювань серцево-судинної системи згідно існуючих міжнародних стандартів.

 

Публікації: автор і співавтор 45 наукових праць, із них – 1 у журналі, що індексується в Scopus, 2 патенти України. Є співавтором 17 примірних та робочих програм із дисциплін, які викладаються на кафедрі.

 

Громадська діяльність: із 2012 року по теперішній час є відповідальною за англомовне викладання на кафедрі. Володіє англійською мовою – рівень B2 (АРТІS).

 

Членство в професійних асоціаціях

Член ВГО «Асоціація лікарів-інтерністів України».

Ляхоцька Ада Володимирівна

Доцент, кандидат медичних наук

У 2012 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою. Занесена до «Золотої книги пошани» університету.

2012-2014 р. – навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2014-2017 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби на тлі ішемічної хвороби серця з урахуванням чутливості до анитромбоцитарної терапії».

Із 2015 р. працює на посаді асистента кафедри, має сертифікат Британської ради (Україна) British counsil Aptis та викладає студентам англомовної форми навчання.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси: діагностика та лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, дослідження тромбоцитарної та плазменної ланки гемостазу, резистентності до антитромбоцитарних препаратів, генетичні дослідження в клініці серцево-судинних захворювань у поєднанні з коморбідними станами.

Лікар-терапевт ІІ категорії, лікар-кардіолог.

Впровадження в клінічну практику: способи діагностики порушень тромбоцитарного гемостазу, оцінки ефективності антитромботичних препаратів у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та супутньою ішемічною хворобою серця упроваджені на клінічних базах кафедри НМУ імені О.О. Богомольця, терапевтичних кафедр Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, лікувальних закладах м. Києва та Київської області, м. Житомира, м. Миколаєва, м. Черкас, м. Запоріжжя, м. Хмельницький.

Публікації: автор і співавтор 52 наукових праць.

Громадська діяльність:

– відповідальна за наукову роботу кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ;

– відповідальна за студентський гурток кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

 

Членство в професійних асоціаціях:

Член ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».

 

Нагороди:

Подяка Київського міського голови, орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого І-го ступеня, медаль  імені О.О. Богомольця, орден «Сила милосердя».

Козьмик Тамара Вікторівна

Кандидат медичних наук

 

У 1988 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (на той час Київський медичний інститут).

Із 1988 по 1996 роки працювала лікарем кардіологічного відділення Дорожньої клінічної лікарні № 2.

Із 1996 р. працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2006 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Особливості клінічного перебігу, структурно-функціональних параметрів серця та плазмового гемостазу при гіпертонічній хворобі у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи (на основі віддаленого довготривалого спостереження)».

Основні напрямки науково-практичної роботи: новини  патогенезу  та  діагностики і новітні підходи до лікування хворих на артеріальну гіпертонію, ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність, аритмії, заходи до профілактики розвитку  атеро-тромботичних ускладнень, контроль за лікуванням антитромбоцитарними  препаратами.

Впровадження в клінічну практику: на базі терапевтичного відділення Київської клінічної лікарні №3 на залізничному транспорті впровадження нових методів діагностики порушень гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, серцеву недостатність і лікування хронічного обструктивного захворювання легень та інших  захворювань.

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

Публікації: автор 25 публікацій, в тому числі 1 патенту, методичних розробок та тестових завдань і задач для студентів другого та третього курсів за профілем кафедри.

Громадська діяльність:

Профорг кафедри, секретар кафедри, відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

Членство в професійних асоціаціях:

Член Асоціації лікарів–інтерністів  України.

Член Асоціації кардіологів України.

 

Баженова Наталія Михайлівна

Асистент, кандидат медичних наук

У 2006 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою.

2006-2008 р. – навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2008-2015 р. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2015-2018 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

В 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки».

Із 2018 р. працює на посаді асистента кафедри, викладає студентам англомовної форми навчання.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси: діагностика та лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, дослідження тромбоцитарної та плазмової ланки гемостазу в клініці серцево-судинних захворювань у поєднанні з коморбідними станами.

Лікар загальної практики-сімейної медицини вищої категорії, лікар-кардіолог.

Впровадження в клінічну практику: способи діагностики порушень тромбоцитарного гемостазу, оцінки ефективності антитромботичних препаратів у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки упроваджені на клінічних базах кафедри НМУ імені О.О. Богомольця, лікувальних закладах м. Києва та Київської області.

Публікації: автор і співавтор 14 наукових праць.

 

Членство в професійних асоціаціях:

Член ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».

Романенко (Валігура) Марія Славянівна

Асистент

У 2011 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

2011-2013 рр. – навчання в інтернатурі  Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, після закінчення якої була рекомендована до вступу в клінічну ординатуру.

2013-2015 рр. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2015-2018 рр. – аспірантура на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Працює над завершенням кандидатської дисертації на тему «Особливості тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гіперурикемією».

Із 2018 року – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Основні напрями наукової та практичної роботи

Наукові інтереси: діагностика та лікування гіпертонічної хвороби серця з коморбідною патологією, ішемічної хвороби серця, дослідження гемостазу тромбоцитів та плазми. Відповідальна за роботу лабораторії функціональних методів дослідження кафедри.

Кардіолог і терапевт – I категорії.

 

Впровадження в клінічну практику

Способи ранньої діагностики тромбофілічних та коагулологічних змін гемостазу серед хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з гіперурикемією були впроваджені на клінічних базах кафедри медичного університету імені О.О. Богомольця, у медичних установах Києва та Київської області.

Публікації

Автор та співавтор 15 наукових праць та 1 винаходу.

Членство в професійних асоціаціях

Член Асоціації лікарів-інтерністів України.

 

 

Ткачишин Олександр Володимирович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

У 2013 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, отримавши диплом із відзнакою.

2013-2015 рр. – навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2015 р. – лікар за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» у поліклініці №3 Подільського району м. Києва.

2015-2018 рр. – аспірантура на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Захистив в 2021 році кандидатську дисертацію на тему «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування».

Із 2019 року асистент кафедри, має сертифікат Business Teaching Center (Україна) та викладає в групах студентів з англомовною формою навчання.

Основні напрями науково-практичної роботи

Наукові інтереси: діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів із ішемічними та геморагічними інсультами.

Загальна практика, сімейна медицина – спеціалізація.

Впровадження в клінічну практику

Дані щодо важливості визначення особливостей показників добового моніторингу артеріального тиску, ультразвукового дослідження серця та магістральних артерій шиї у хворих із артеріальною гіпертензією після геморагічного інсульту були впроваджені на клінічних базах кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Запорізького державного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти, в медичних закладах Києва, Харкова, Полтави.

Публікації

Автор та співавтор 20 наукових праць.

Нагороди

Подяка мера м. Києва.

 

Башинська Богдана Сергіївна

 

Асистент кафедри

У 2013 р. закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа».

Із 2013 р. по 2015 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» на базі кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Із 2015 по 2018 рр. працювала лікарем відділення невідкладної медичної допомоги Бершадської ОЛІЛ.

У 2018 р. спеціалізація з кардіології на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

У 2019 р. працювала лікарем-терапевтом  у ТОВ «МЕД – ГРУП».

Із червня 2019 р. по січень 2021 р. працювала молодшим науковим співробітником відділу дисліпідемій ДУ ННЦ «Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

Із 2021 р. асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Лікар-терапевт ІІ категорії, лікар –  кардіолог.

 

Стародуб Тетяна Євгенівна

 

Старший лаборант

У 2021 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2021 року навчається в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 та Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця. Бере участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.

Напрямки, що цікавлять: гастроентерологія, гепатологія, ультразвукова діагностика.

Членство в професійних асоціаціях: член ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».

 

 

 

Єрмашкевич Євгенія Дмитрівна

Старший лаборант

У 2021 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2021 року навчається в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 та ГМЦ МВС України. Бере участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.

Членство в професійних асоціаціях:

Член ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».

 

 

 

Власенко Єлизавета Олегівна

 

Старший лаборант

 

У 2021 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

 

З 2021 року навчається в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 та Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця. Бере участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.

 

Напрямки, що цікавлять: терапія, кардіологія, ультразвукова діагностика.

 

Членство в професійних асоціаціях: членкиня ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».

 

 

 

Гаврилюк Олександр Петрович

Асистент

 

У 2010 році закінчив із відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

У 2010 році навчався в інтернатурі за фахом “Терапія” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Із 2012 по 2014 роки навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Із 2014 по 2017 рік – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Терапія». Тема наукової роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук «Особливості структурно-функціональних змін міокарда , ліпідного спектру крові та когнітивної функції у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням»

 

Лікар-терапевт І категорії.

 

Асистент кафедри за сумісництвом із 2012 року.

 

Публікації: – співавтор 3 наукових праць.

 

Членство в професійних асоціаціях:

Член ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».

Козачишин Наталія Іванівна

Аспірант

У 2017 році закінчила Івано-Франківський національний медичний університет.

2017-2019 р. – навчалася в інтернатурі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Із 2019 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Із 2020 р. працює на посаді асистента кафедри.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Наукові інтереси: діагностика та лікування гострого та хронічного коронарного синдрому в поєднанні з коморбідними станами, дослідження тромбоцитарної ланки гемостазу.

Лікар-терапевт.

Публікації: співавтор 2 наукових праць.

Членство в професійних асоціаціях:

Член ВГО «Асоціації лікарів-інтерністів України».