Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Журнал General Surgery

 

Сайт: generalsurgery.com.ua

Співробітниками кафедри під керівництвом завідувача проф. Сусака Я.М. реалізована ідея створення першого в Україні англомовного журналу, присвяченому питанням загальної хірургії. Перший номер журналу побачив світ у 2021 році і вже 3-й номер внесений до «Переліку наукових фахових видань України» – Категорія «Б» згідно додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 № 1166

Наразі у періодичних виданнях журналу активну участь беруть співробітники кафедри професор Цема Є.В. (член редколегії), доцент Маркулан Л.Ю. (відповідальний секретар), старший лаборант Тереріна В.В. (відповідальний секретар).

Головний редактор: Ярослав Сусак. д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ імені О.О.Богомольця.

Загальна хірургія (General Surgery) – це новий рецензований міжнародний журнал.

Редакційна колегія складається з групи провідних науковців Австрії, Латвії, Німеччини, Туреччини, України та Швеції, які мають видатні професійні та наукові надбання. Вони виступають амбасадорами нового англомовного журналу та, серед іншого, рішуче підтримують ідею популяризації української школи хірургії, її знань, досягнень і прагнень у світі.

 

Засновники: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КБ № 24849-14789Р видано 07.05.2021р.

Видавець: Видавнича компанія ВІТ-А-ПОЛ (vitapol.com.ua )

Мови: англійська, тези українською.

Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ )

Науковий профіль: медицина, біологія (хірургія, онкологія, дитяча хірургія, трансплантологія та штучні органи, анестезіологія та інтенсивна терапія, імунологія)

Журнал публікує різноманітні типи контенту, які відображають оригінальні наукові дослідження в медицині та біології, такі як «Оригінальні дослідження», «Клінічний випадок», «Огляд» та «Історія медицини».

У медичному розділі журналу представлені останні оригінальні дослідження з будь-якої теми, пов’язаної із загальною хірургією, баріатричною хірургією, хірургією шлунково-кишкового тракту, хірургією підшлункової залози, хірургією жовчних шляхів і печінки, проктологією, ендокринною хірургією, судинною хірургією, пластичною та реконструктивною хірургією, онкохірургією, торакальною хірургією, військовою, невідкладною та травматологічною хірургією.

Біологічний розділ журналу містить фармакологічні та мікробіологічні експериментальні дослідження, результати яких важливі для розробки нових хірургічних стратегій.

Відтоді, як у відповідь на агресію Російської Федерації в Україні було введено воєнний стан, редакційна команда мала особливий інтерес до досліджень, які висвітлюють безцінний досвід військових лікарів, особливо щодо військової травми, для пропаганди змін і вдосконалення медичної та хірургічної тактики , таким чином зменшуючи інвалідність серед військовослужбовців та цивільних осіб.

Журнал індексовано в Index Copernicus, CrossRef, Національна бібліотека України імені Вернадського, Google Scholar, OUCI, Scilit, WorldCat

Матеріали дослідження опубліковано в українському реферативному журналі “Джерело”.

Періодичність: 4 номери на рік

ISSN: 2786-5584 (друкований), 2786-5592 (онлайн)

DOI: 10.30978/GS

Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI)-CrossRef присвоюється статтям, опублікованим у журналі.

Також на сайті журналу публікуються матеріали щорічної конференції «Актуальні питання сучасної хірургії: загальна, судинна та пластична хірургія», організатором якої є Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за участі кафедри хірургії з курсом судинної та невідкладної хірургії