Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Співробітники

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

Губська Олена Юріївна, д. мед. н., професор

Профіль вченого:

Web of Science ResearcherID – AAF-1611-2019

SCOPUS Author ID – 57202053164

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1083-2903

Google Academy – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=xqyeJKQAAAAJ

Професор Олена Юріївна Губська – доктор медичних наук, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лікарка вищої категорії за спеціальностями «Терапія» та «Гастроентерологія». У 2004 р. була відзначена почесною грамотою МОЗ України «За вагомий внесок в охорону здоров’я України». Має другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія».

З серпня 2015 р. працює на посаді завідувачки кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ.

Закінчила Державний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1993 р. з дипломом із відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа». Того ж року почала працювати молодшим науковим співробітником кафедри факультетської терапії НМУ, вступила до магістратури, яку закінчила у 1995 р., виконавши свою першу наукову роботу. З 1995 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини №1 асистентом. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-експериментальне застосування препарату Нормазе у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки». З 2003 р. працювала на посаді доцента кафедри.

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р. Виконала та захистила докторську дисертацію за темою «Целіакія: поширеність, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та одужання хворих». З 2011 по 2015 рік працювала на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О.Богомольця. Вчене звання професора отримала у 2014 р.

Протягом усього часу виконувала педагогічну роботу – працювала зі студентами 4-6 курсів медичних факультетів НМУ імені О.О.Богомольця. Науково-педагогічний стаж – 27 років.

За час завідування кафедрою пройшли навчання та виконані наукові дослідження 5 магістрів; 1 клінічний ординатор.

Наразі Олена Юріївна є науковим керівником 2 дисертацій на звання доктора філософії у галузі медицини (PhD), які були успішно захищені у 2021 році і 2 дисертацій на звання PhD, які на даний момент виконуються.

З 2003 р. виконувала обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри.

З 2009 по 20013 рр. була членом спеціалізованої вченої ради 26.03.09 при НМУ імені О.О.Богомольця. З 2014 року виконувала обов’язки відповідального секретаря ВГО «Українське товариство терапевтів»

Губська О.Ю. є засновником, науковим консультантом та Віце-президентом ВГО «Українська спілка целіакії». Засновник та президент Української асоціації Функціональної медицини.

Є дійсним членом міжнародних гастроентерологічних спільнот – AGA (American Gastroenterological Association) та ISSCD (International Society of Study of Celiac disease).

Є модератором українських науково-практичних конференцій, у тому числі – з міжнародною участю. Засновник та модератор клубу неформальних медичних зустрічей «Терапевтичні вечорниці».

Неодноразово була призером міжнародних конкурсів наукових робіт, отримувала гранти Всесвітньої гастроентерологічної асоціації.

Є авторкою більше ніж 180 друкованих наукових праць, у тому числі – зарубіжних, 4 монографій, 15 праць навчально-методичного характеру, 6 методичних рекомендацій, 3 патентів. За останні 10 років має 81 публікацію , з яких 4 монографії та 5 публікацій, які індексуються у виданнях Scopus/WebOfScience; 2 постерні доповіді, з яких 1 – на конгресі, що підтримувався WGO, та великої кількості доповідей на конференціях, з яких 80 лише за останні 5 років .

Науковий редактор англомовного підручника  «Internal Medicine in 2 books. Book 1. Diseases of the Cardiovascular and Respiratory Systems» (N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al.). Науковий редактор перекладу розділу «Гастроентерологія» підручника «Медицина за Девідсоном. Принципи і практика. У 3 томах» (видавництво «Медицина», 2020-2021р.).

Член редакційних колегій фахових журналів: «Гастроентерологія» (Gastroenterology); «Психосоматична медицина та загальна практика»; регулярний рецензент «Українського науково-медичного молодіжного журналу».

Є постійним членом спеціалізованої вченої ради ДФ 26.003.008 (спеціальність “Терапія”).

Є успішною вченою та педагогом. Викладає терапію, гастроентерологію, ендоскопію та клінічну алергологію лікарям-інтернам та курсантам БПР.

Активно займається науково-просвітницькою діяльністю в інтернеті за різними напрямками, доносячи та популяризуючи найсучасніші наукові досягнення.

Основні напрямки наукових досліджень:

# Целіакія – та глютен – залежні захворювання:

Під керівництвом проф.О.Губської виконано дисертації на здобуття наукових ступенів докторів філософії :

Губська О.Ю. є засновником, науковим консультантом та Віце-президентом ВГО «Українська спілка целіакії».

Автор першого дослідження целіакії серед дорослого населення – поширеність, клінічні особливості в Україні (http://194.44.11.130/aref/20091229002436) та співавтор монографії «Целіакія – найпоширеніше кишкове захворювання» (2009 р.)

Зараз виконуються два дослідження на здобуття звання доктора філософії:

1) Денесюк О. – “Оцінка прихильності до безглютенової дієти у хворих на целіакію за результатами класичних серологічних біомаркерів та показників імуногенних пептидів глютену.”

2) Кустрьо Т. – “Оптимізація профілактики та лікування генералізованих

захворювань пародонта, асоційованих з непереносимістю глютену.”

# Розлади по вісі кишковик- головний мозок:

Зараз виконуються два дослідження на здобуття звання доктора філософії:

1) Божицька О. – аспірант кафедри аспірант кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. Тема дисертації «Вивчення ефективності методу біосугестивної терапії у військовослужбовців Збройних Сил України з розладами кишково-мозкової взаємодії (функціональною диспепсією та синдромом подразненої кишки) спричиненими дистресом воєнного часу»

2) Матифчук Б. – аспірант кафедри аспірант кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. Тема дисертації «Вивчення ефективності методу біосугестивної терапії у цивільного населення України з розладами кишково-мозкової взаємодії (функціональною диспепсією та синдромом подразненої кишки), спричинені дистресом воєнного часу»

# Кишечний мікробіом та пов’язані з ним захворювання:

1) Кузьмінець А. – “Діагностичні можливості неінвазивних біомаркерів при медикаментозних ураженнях кишковика у хворих на остеоартрит.”

( http://194.44.11.130/aref/0821U100161)

ResearcherID: G-3903-2019

Scopus Author ID: 57211517160

ORCID: 0000-0001-6400-1027

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g1HCgEcAAAAJ

 

 
ПРОФЕСОРИ
 
Зайцев Ігор Анатолійович, д. мед. н., професор

Профіль вченого:

Web of Science ResearcherID – AAE-1884-2019

SCOPUS Author ID – 7006173910

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1943-3511

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=P4uaE0IAAAAJ

Зайцев Ігор Анатолійович, 1963 року народження, закінчив з відзнакою в 1986 році медичний факультет Донецького медичного інституту ім. М.Горького за спеціальністю лікарська справа. З 1986 по 1989 р. навчався в  клінічній ординатурі за спеціальністю інфекційні хвороби, з 1989 по 1991 р. – в  аспірантурі за спеціальністю інфекційні хвороби при кафедрі інфекційних хвороб ДонДМІ. З 1991 року працював асистентом кафедри інфекційних хвороб ДонДМІ, з 1994 доцентом кафедри, з 2000 по 2014 рік – завідувачем цієї ж кафедри. З 01.12.2014 року працював професором кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця, а з 01.08.2015 – професором кафедри  терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти.

У 1991 р. захистив кандидатську, у 2002 році – докторську дисертацію на тему «Клінічні прояви, патогенез та лікування внутрішньочерепної гіпертензії при менінгітах різної етіології». Ступінь доктора медичних наук присвоєно у 2003 році, вчене звання професора – у 2007 р.

Зайцев І.А. – кваліфікований викладач. Педагогічний стаж роботи – 31 рік. Читає лекції та проводить практичні заняття з лікарями-інтернами та лікарями-інфекціоністами циклів тематичного удосконалення.

Є автором/співавтором 2 монографій, 2 підручників, 8 учбових посібників, 7 методичних рекомендацій для лікарів, 1 інформаційного листа МОЗ, 1 галузевого нововведення, 269 наукових праць. Під його керівництвом виконано 2 кандидатські дисертації, 3 роботи магістра.

Входить до складу робочої групи МОЗ з розробки національних стандартів лікування хворих на вірусні гепатити. Є членом Наукової Ради інституту післядипломної освіти. На кафедрі відповідає за наукову роботу.

Є висококваліфікованим інфекціоністом, має вищу кваліфікаційну категорію. У 1994 р. приймав участь в ліквідації спалаху холери в республіці Крим. Загальний стаж роботи за спеціальністю – 34 роки.

 
СТЕБЛЮК Всеволод Володимирович, Доктор медичних наук, професор

Профіль вченого:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9575-8030

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=cBtHp-wAAAAJ

 

полковник медичної служби в запасі

Заслужений лікар України (2008),

Народний Герой України (2015),

Кавалер Ордену Свободи (2016)

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018)

Лауреат премії  КМУ за розробку та впровадження інноваційних технологій (2020)

 

Народився 4 травня 1967 року в м. Київ.

Освіта: Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця (1992) – лікувальна справа

Національна академія внутрішніх справ України (1999) – правознавство

Професійна діяльність:

1992-1993 лікар анестезіолог Київського НДІ серцево-судинної хірургії

1993-2020 служба на посадах медичного складу  в МВС в м. Києві (від начальника відділення інтенсивної терапії до керівника медичної служби Київського гарнізону МВС), на посаді професора  кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ (2010-2014), служба в Збройних Силах України (2015 – 2016 – помічник Міністра оборони України з медичного забезпечення та реабілітації; з квітня 2016 по червень 2020– заступник начальника Української військово-медичної академії з клінічної роботи).

З червня 2020 по травень 2021р.- генеральний директор Директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації Мінветеранів України

2020 – вересень- грудень – асистент кафедр пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з січня 2022 року – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти.

Участь в бойових діях, спеціальних операціях:

1986-1987 участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

2014  травень- вересень – начальник медичної служби Батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення «Миротворець», учасник Іловайських подій.

2015-2020 –  відрядження в зону АТО/ООС, навчання військових медиків та психологів надання практичної допомоги

Наукова -педагогічна діяльність: Науковий стаж – 25 років.

1992-1993 лікар анестезіолог Київського НДІ серцево-судинної хірургії

1995-1996 науковий співробітник відділу клінічної трансфузіології та  інтенсивної терапії Київського НДІ гематології та трансфузіології (за сумісництвом).

В 1998 році захистив кандидатську дисертацію “Трансфузійно-детоксикаційна терапія синдрому ендотоксикозу при захворюваннях печінки з використанням біоспецифічних гемосорбентів”

2002-2003 старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник клінічного відділу (відділення відновного лікування хворих з патологією серцево-судинного та нервової системи) УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України

2003-2005 професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету (викладання: базові медико-біологічні спеціальності, фармакологія, невідкладні стани).

В 2007 році захистив докторську дисертацію “Патогенетичне обґрунтування використання фізичних чинників у відновному лікуванні пацієнтів з психо-фізичними дезадаптозами”

2010-2014 професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ (викладання: домедична допомога/тактична медицина, судова медицина, судова психіатрія, наркологія). В 2014 році присуджено вчене звання професор.

2010-2014 за сумісництвом професор кафедри біомедичної інженерії НТУУ КПІ ім. І Сікорського (викладання: анатомія, фізіологія, невідкладні стани, фізіотерапія).

2014-2020 заступник начальника Української військово-медичної академії з клінічної роботи (викладання: невідкладні стани, військова терапія, медико-психологічна реабілітація. Куратор відділень реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих, неврології та нейрохірургії, кардіології Національного військово-медичного клінічного центру)

Має понад 100 друкованих робіт, серед яких 17 монографій та навчальних посібників, 16 патентів на корисні моделі. Підготував 3 кандидатів медичних наук, захищено під керівництвом 8 магістерських робіт. Консультант по двох докторських дисертаціях

За Цикл наукових праць «Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту» присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

За розробку програмно-апаратного комплексу для оцінки стану серцево-судинної системи у екстремальних умовах та контролю за реабілітацією присуджено Премію Кабінету Міністрів України за розробку та впровадження інноваційних технологій

Основні напрямки клінічної роботи:  медицина невідкладних станів, анестезіологія та інтенсивна терапія (хворих терапевтичного профілю), невідкладна кардіологія.  Клінічна база: Дорожня відділкова лікарня №2 Повітрофлотський проспект, 9.

Гречківська Наталія Володимирівна, д. мед. н., професор

Профіль вченого:

Web of Science ResearcherID – EZW-4664-2022

SCOPUS Author ID – 57221811693

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6497-2149

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=bXIg41sAAAAJ

1990р. – закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця.

1990-1992 рр. – навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю: «Внутрішні та професійні хвороби».

1992-1997 рр. – аспірантура за спеціальністю: «Професійні хвороби».

2000 р. – присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П.Л.Шупика.

2015 рік – присуджено науковий ступінь доктора медичних наук. Тема дисертації: «Медико-санітарне забезпечення працюючих великих промислових центрів в сучасних умовах»

1997-2012 рр. – асистент кафедри гігієни праці та професійних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця, заснованої професором Є.І. Ліхтенштейном.

2012-2019 рр. – доцент кафедри Медицини праці, психофізіології та медичної екології Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

З 2019 р. і дотепер – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця..

З 1990 року працює в практичній охороні здоров’я лікарем-профпатологом, має вищу кваліфікаційну категорію.

Впродовж 2014-2019 рр. підготовлено на циклах спеціалізації понад 100 лікарів – здобувачів післядипломної освіти з різних регіонів України за напрямком «Професійна патологія».

Основні наукові інтереси пов’язані з напрямками спеціальності «Професійна патологія» та «Організація та управління охороною здоров’я».

Спільно з спеціалістами програмного забезпечення брала участь у розробці концептуальної моделі комп’ютерної програми «Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди» («ІС«ПМО») щодо збирання, обробки, збереження та аналізу інформації за результатами ПМО та визначення критеріїв диспансеризації працівників за результатами медичних оглядів для удосконалення роботи медичних комісій (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №45519 від 06.09.2012 р).

Здійснила розробку системи профпатологічної допомоги працюючому населенню в Україні та розробила алгоритм надання медичної допомоги працюючим з визначенням нових організаційних форм надання (спеціалізованої) профпатологічної допомоги, етапів та обсягу медичної допомоги (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №57362 від 24.11.2014 р).

Розробила критерії диспансеризації за результатами профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та паспорт медичної комісії закладу охорони здоров’я, на базі якого функціонує медична комісія з проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Автором безпосередньо розроблена та підготовлена програма підготовки лікарів зі спеціальності «Професійна патологія».

Результати наукового дослідження впроваджені в роботу ЗОЗ м. Києва (47 актів впровадження), Ужгородської (акт впровадження від 25.12.2013 р.), Дніпропетровської (акт впровадження від 24.11.2014 р.), Львівської (акт впровадження від 01.04.2015 р.) областей та м. Червоноград (акт впровадження від 19.03.2014 р.).

Опубліковано понад 50 наукових праць, 2 авторських свідоцтва на комп’ютерну програму «Профілактичні медичні огляди» та структурно-функціональну модель медичної допомоги працюючим.

Являється співавтором наукової монографії «Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення.

Автором 4 типових та 10 робочих навчальних програм з навчальної дисципліни «Професійна патологія».

З 2010 р. є головним експертом ДОЗ м. Києва з питань професійної патології та очолює лікарсько-експертну комісію з питань професійної патології Міського центру профпатології м. Києва.

З 2018 року очолює ГО «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці».

 

 
ДОЦЕНТИ
 
Таран Анатолій Іванович, к. мед. н., доцент

Профіль вченого:

Web of Science ResearcherID – EAQ-9191-2022 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4475-6312

Scopus Author ID: 7004465199

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=t5PA9RsAAAAJ

 

Закінчив Київський медичний інститут в 1969 році. В тому же році вступив до клінічної ординатури з нефрології у відділ терапевтичної нефрології КНДІ урології, після закінчення якої працював молодшим науковим співробітником в КНДІ медичних проблем фізкультури, а з липня 1972 р. лікарем-нефрологом у відділенні гемодіалізу і трансплантації нирки у терапевтичній нефрології Київського НДІ урології. В 1976-1978 рр. працював в відділенні реанімації міської клінічної лікарні №14.

Захистив кандидатську дисертацію в 1978 році, в листопаді того ж року був зарахований на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 Київського медичного інституту.

У 1988 р. був відряджений в НР Ангола як лікар-консультант. Працював до 1992 р. в університетських госпіталях у якості завідувача відділень терапії, інтенсивної терапії і реанімації; керував бригадою лікарів на чергуваннях з ургентної допомоги.

У 1992 року повернувся до роботи асистента на кафедру внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О.Богомольця. В 1993-2015 рр. – доцент цієї ж кафедри на базі Центрального госпіталю МВС України.

Протягом 30 років викладав інтернам за спеціальностями «лікар швидкої допомоги» і «лікар-терапевт», консультує в спеціалізованих відділеннях (кардіології, пульмонології, гастроентерології), в хірургічних, реанімаційному, надає консультативну допомогу в інших лікувальних установах м. Києва та інших міст України.

А.І. Таран є експертом Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “терапія”.

А.І. Таран є автором 105 наукових робіт. Нагороджений почесною грамотою МОЗ України (2010) і відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ» (2009), має Подяку МОЗ України (2014).

Загальний педагогічний стаж – 45 років.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 
Кірієнко Валентина Теодорівна, к. мед. н., доцент

Профіль вченого:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8300-6170

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=HI4XnOQAAAAJ

 

Закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького в 1997 році.

З 1997 по 1998р навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби».

З 1998 по 2001 роки працювала лікарем-інфекціоністом у ЦРЛ м. Теребовля, Тернопільської області.

З 2001 працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб Донецького національного медичного університету, з 2014 року  – доцентом кафедри ДонНМУ ім. М. Горького.

В 2011році захистила кандидатську  дисертацію “Якість життя хворих на хронічний гепатит С та її роль в оцінці ефективності противірусної терапії”.

В 2012 році – присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ДонНМУ ім. М. Горького.

Є автором та співавтором біля 100 наукових робіт, в тому числі зарубіжних, співавтор 5-х навчальних посібників.

Поєднує науково-педагогічну діяльність з роботою практичного лікаря. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «інфекційні хвороби». Член Всеукраїнської асоціації інфекціоністів.

З 2001 по 2014 рр. виконувала лікувально-консультативну роботу на базі інфекційного відділення ЦМКЛ №1 м. Донецька. Працювала лікарем-консультантом в Донецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги.

З 2014 року по 2015 рік була постійним консультантом інфекційного відділення КМУ №1 м. Краматорська, вела консультативний прийом діагностичних, інфекційних хворих Донецької області.

З 2016 року та дотепер здійснює консультативний прийом в Обласному гепатологічному центрі діагностичної та лікувально-консультативної допомоги хворим на вірусний гепатит на базі КЛПУ міської інфекційної лікарні м Костянтинівка Донецької області. Веде моніторинг за пацієнтами на хронічний вірусний гепатит В, С, Д включених в державну програму з лікування вірусних гепатитів противірусними препаратами. Проводить лікувальну та консультативну роботу в клініці інфекційних захворювань ВМКЦ «ГВКГ».

Загальний стаж роботи за спеціальністю 23 роки.

Науково-педагогічний стаж -20 років.

З серпня 2015 року –  доцент кафедри терапії інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Інституту ПДО НМУ ім. О.О. Богомольця.

 
Панін Артем Валерійович, к. мед. н., доцент

Профіль вченого:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7429-9234

Закінчив Луганський державний медичний університет в 2002 р. за спеціальністю «лікувальна справа».

Досвід роботи: З серпня 2002 по червень 2003 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «терапія» на кафедрі терапії і кардіології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії. 2003-2011 рр. – лікар-ревматолог ДЗ «Дорожня клінічна лікарня №2 ст. Київ» ДТГО «Південно-Західна залізниця»; 2011 р. – 2015 р. – лікар-ревматолог, лікар-імунолог консультативно-діагностичного центру КЗ «Криворізька міська поліклініка №5» Дніпропетровської обласної ради; 2015 р. – жовтень 2016 р. – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця, лікар-ревматолог відділення кардіології і ревматології консультативної поліклініки  Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. В 2011-2015 рр. – головний спеціаліст-терапевт та головний позаштатний спеціаліст з клінічної імунології УОЗ виконкому Криворізької міської ради.

2005 р. – спеціалізація з ревматології на кафедрі терапії і ревматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ; 2011 р. – спеціалізація з клінічної імунології, кафедра клінічної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ; 2014 р. – спеціалізація з ультразвукової діагностики, кафедра променевої терапії та ультразвукової діагностики ЗМАПО, м. Запоріжжя. 11.04 – 06.05. 2016 р. – психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти, НМУ ім. О.О. Богомольця, ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти.

Наукова діяльність: 2010 р. – захист дисертаційної роботи  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки і резервних можливостей мікроциркуляторного  русла у хворих на анкілозивний спондилоартрит: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»; опубліковано більше 20 наукових праць, серед яких 1 монографія «Суглобовий синдром в практиці сімейного лікаря» (у співавторстві), методичні рекомендації для лікарів «Сучасні методи лабораторної діагностики в ревматології».

Відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

 
 alexeeva Алексєєва Вікторія В’ячеславівна, к. мед. н., доцент

Профіль вченого:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UvDfiRcAAAAJ

У 2005 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». В 2007 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» на кафедрі внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2007-2008 рр. пройшла спеціалізацію  “терапія”, «кардіологія», 2010 р. –  «нефрологія».

У 2007-2008 рр.  працювала лікарем-терапевтом приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №3. У 2008-2016 рр. працювала завідувачем приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №3.

За внутрішнім сумісництвом працювала лікарем-кардіологом в кардіологічному відділенні з 2008 по 2010 рік, з 2010 по 2012 лікарем-нефрологом в КНПЦН.

У 2009-2015 рр. навчалася в аспірантурі ДУ “Інститут нефрології НАМН України», була виконана дисертація «Вплив кверцетину на прогресування хронічної хвороби нирок».  В 2015 р. у спеціалізованій вченій раді ДУ “Інститут нефрології НАМН України» захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “нефрологія”, 29 вересня 2015 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

З серпня 2016 року – асистент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, з вересня 2021 року на посаді доцента. З 2020 по 2022 рр. працювала завідувачем відділення еферентних (екстракорпоральних) методів лікування в КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу».

Виконує  обов’язки завуча кафедри з навчально-методичної роботи (БПР та післядипломна освіта).

Лікарський стаж 17 років. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з спеціальності «Терапія», спеціалізацію за фахом «Нефрологія». Має опублікованих 27 наукових робіт, серед них: статей – 10, патент на корисну модель – 1, тез доповідей – 17, 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я «Спосіб лікування хворих на хронічну хворобу нирок II-IV стадій». Виступала з науковими доповідями на науково-практичних конференціях та конгресах з міжнародною участю. Відвідує семінари, виставки та лікарські конференції.

 
АСИСТЕНТИ
 
kuzminets Кузьмінець Андрій Анатолійович, PhD, ассистент

Профіль вченого:

Web of Science ResearcherID – G-3903-2019

Scopus Author ID – 57211517160

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-6400-1027

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g1HCgEcAAAAJ

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2012 році. У 2014 році закінчив інтернатуру, у 2016 році – клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №2. У 2016-2020 роках – аспірант кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У січні 2021 року захистив дисертацію на звання доктора філософії (PhD) у медицині за темою «Діагностичні можливості неінвазивних біомаркерів при медикаментозних ураженнях кишковика у хворих на остеоартрит». З липня 2020 р.- асистент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 
Михальчук Лідія Миколаївна, к.мед.н., асистент

Профіль вченого:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=w6Z7xlMAAAAJ

 

1998-2004 рр. навчалася в Івано-Франківській державній медичній академії на лікувальному факультеті та здобула кваліфікацію лікаря; направлена на роботу лікарем-ендокринологом Житомирського обласного протитуберкульозного диспансеру.

З серпня 2004р. по червень 2005 р. проходила інтернатуру з терапії на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика (очний цикл) та Житомирської обласної лікарні (заочний цикл).

З серпня 2005р. по 31.08. 2008р. працювала лікарем-ендокринологом Житомирського обласного протитуберкульозного диспансеру згідно розподілу.

З 13 лютого по 19 травня 2006 р. проходила спеціалізацію з ендокринології на базі НМАПО ім. ім. П.Л. Шупика.

З 01 вересня 2008 р. по 31 жовтня 2010 р. проходила підготовку в клінічній ординатурі при ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України».

З 01 квітня 2010 р. по 2016 р. працювала в Клінічній лікарні № 15 м. Києва на посаді лікаря-ендокринолога приймально-діагностичного відділення на 0,5 ставки (за сумісництвом).

З 01 листопада 2010 р. зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю «Ендокринологія» під керівництвом академіка НАМН, НАН України та РАМН Єфімова А.С.

06 квітня 2011 р. присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія лікаря за фахом «Ендокринологія».

28 січня 2014 р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія лікаря за фахом

«Ендокринологія». В січні 2019 р. проходила атестацію в атестаційній комісії при Департаменті охорони здоров’я та підтвердила вищу кваліфікаційну категорію лікаря за фахом «Ендокринологія». Стаж роботи за фахом «Ендокринологія» 16 років

 

 
 АСПІРАНТИ ТА СТАРШІ ЛАБОРАНТИ
 
Денесюк Олег Русланович, аспірант денної форми навчання

Профіль вченого:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1193-8531

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» у 2018 році. У 2020 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». З вересня 2020 року – аспірант кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Пройшов спеціалізацію з гастроентерології. Тема дисертації: «Оцінка прихильності до безглютенової дієти у хворих на целіакію за результатами класичних серологічних біомаркерів та показниками імуногенних пептидів глютену».

Мафтичук Божедар Русланович, аспірант денної форми навчання

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2021 році. З 2021 по 2023 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З вересня 2023 року – аспірант кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Божицька Ольга Михайлівна, аспірант вечірньої форми навчання

Профіль вченого:

Web of Science Researcher ID: JLM-9717-2023

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-6400-1027

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2011 році. З 2011 по 2014 рік проходила навчання в Українській військово-медичній академії на факультеті підготовки військових лікарів. З вересня 2023 року – аспірант кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. Тема дисертації «Вивчення ефективності методу біосугестивної терапії у військовослужбовців Збройних Сил України з розладами кишково-мозкової взаємодії (функціональною диспепсією та синдромом подразненої кишки) спричиненими дистресом воєнного часу»