Кафедрa дерматології та венерології з курсом косметології

Співробітники кафедри

СТЕПАНЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ – завідувач  кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О.Богомольця,  член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України.

У 1979 р.н., закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту .

З 1979р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри шкірних та венеричних хвороб цього інституту. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію та був обраний на посаду асистента цієї кафедри. У 1987 р. за низку новітніх наукових розробок  став лауреатом премії НАН України в галузі науки і техніки для молодих вчених. У 1990 р. В.І.Степаненко  захистив докторську дисертацію .   Згідно з рішенням Президії ВАК при Раді Міністрів СРСР його докторську дисертацію було визнано найкращою за рівнем наукової новизни, практичної значущості   серед дисертаційних робіт у  галузі медицини, захищених у СРСР 1990 р., та   відзначено премією ВАК СРСР з врученням Почесного диплому І ступеня. З 1991 р. – доцент,  з 1995р. – професор кафедри.  В період    1993–2003 рр. одночасно працював завідувачем відділу аспірантури та  клінічної   ординатури   НМУ  імені О. О. Богомольця.

У   2009 р. обраний на посаду завідувача кафедри дерматології та венерології.

З вересня 2014 р. по березень 2015 р. працював на посаді проректора з науково-педагогічної роботи НМУ імені О.О.Богомольця. У 2014 р. трудовий колектив викладачів та студентів обрав В.І.Степаненка головою Антикорупційного комітету НМУ імені О.О.Богомольця.

В.І. Степаненко – автор понад 500 наукових праць, в тому числі 4 підручників, 6 навчальних посібників та 3 монографій;  49 Авторських свідоцтв і  Патентів на винаходи, 15 методичних рекомендацій. Він нагороджений почесним знаком «Изобретатель СССР». Підготував  5 докторів та 16 кандидатів медичних наук. На теперішній час під його керівництвом виконуються 1 докторська  та 2 кандидатські дисертації.

В.І. Степаненко   є редактором та співавтором Національного підручника «Дерматологія, венерологія» (гриф МОЗ), виданого українською, російською та англійською мовами (2012 р.) для студентів  ВМНЗ ІІІ-ІV  рівнів акредитації.

Редактор та співавтор навчального посібника «Дерматовенерологія» (гриф МОЗ) (2011р.) для лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», співавтор навчального посібника «Шкірні та венеричні хвороби» (гриф МОЗ) (2011р.) для слухачів вищих військово-медичних навчальних закладів. Співавтор підручника  «Дерматологія і венерологія» та «Практикум з дерматології і венерології»  (гриф МОЗ)  (2015 р.) для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівнів акредитації. Лікар-дерматовенеролог вищої кваліфікаційної категорії. У 2003 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Степаненко В.І. є головою спеціалізованої Вченої ради зі спеціальностей «шкірні та венеричні хвороби» та «імунологія та алергологія». Є головним редактором Українського журналу дерматології,  венерології, косметології  та членом редакційних рад 6 фахових журналів, в тому числі 2 зарубіжних. Президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів,  член Європейської академії дерматології та венерології.

 

 

Свирид Сергій Григорович

Професор кафедри дерматології та венерології (2001), доктор медичних наук (1990) Сергій Григорович Свирид народився у 1959 році в м. Клин Брянської області в Росії. Із 1976 до 1982 р. він був студентом лікувального факультету Київського медичного інституту, який закінчив із відзнакою. Під час навчання брав активну участь у роботі студентського наукового гуртка й протягом двох років був його старостою. У 1982-1983 рр. на клінічній базі кафедри Сергій Свирид проходив інтернатуру зі шкірних та венеричних хвороб. Далі з 1983 до 1994 р. він працював лікарем-дерматовенерологом Київського шкірно-вене¬рологічного диспансеру № 1. У 1987 р. кандидатську дисертацію, а через п’ять років (1992 р.) – докторську дисертацію на тему “Функціональний статус неспецифічного ланцюжка клітинно¬го імунітету у хворих на мікоз ступень і комплексна патогенетична корекція інтрацелюлярних порушень”. У 1994-1995 роках працював завідувачем кафедри шкірних та венеричних хвороб Гомельського медичного інституту (Республіка Білорусь). У1995 р. С.Г. Свирида обирають доцентом кафедри, а в 2001 році – професором кафедри дерматології та венерології хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Він – автор понад 200 наукових праць, трьох патентів на винахід. Ним підготовлено одного доктора та чотирьох кандидатів медичних наук. Починаючи з 1997 р. С.Г. Свирид є вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей “Шкірні та венеричні хвороби” й “Імунологія та алергологія”.

 

 

 

 

 

Федоренко Олександр Євгенович

Професор кафедри (2019), доктор медичних наук(2003), «доцент»

Олександр Євгенович Федоренко народився 7 червня 1947 р. в м. Києві.
У 1965 вступив на перший курс лікувального факультету Київського медичного институту, який із відзнакою закінчив у 1971 р. за спеціальністю “Лікувальна справа.

У 1966 р. О.Є. Федоренко вступив на вечірнє відділення філософського факультету Київського державного університету, який із відзнакою закінчиву 1971 році за спеціальністю “Філософія”.

Після навчання в інтернатурі з дерматовенерології (1971-1972 рр.) працював у 1972-1974 рр. лікарем-дерматологому медсанчастині заводу імені Петровського у Києві.
У 1974 р. під науковим керівництвом професора I.I. Потоцького та доктора медичних наук Н.М. Левковського О. Є. Федоренко успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Імунологічні зсуви у хворих на екзему”, й за конкурсом його було обрано на посаду асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб.
У 1984 р. О.Є. Федоренка було обрано на посаду доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб.
У 2003 р. він успішно захистив докторську дисертацію на тему “Співвідношення клінічних, патопсихологічних та соціально-епідеміологічних характеристик при венеричних уретропростатитах у чоловіків ” за двома спеціальностями – “Шкірні та венеричні хвороби” та “Медична психологія. У 2019 році обраний на посаду професора кафедри.

О.Є. Федоренко – науковець і педагог, лікар-дерматовенеролог вищої атестаційної категорії. Він є автором понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, а також співавтором монографій “Медична деонтологія в дерматології та венерології”, двох розділів – “Шкірні хвороби” й “Психологія в діяльності сімейного лікаря” у двотомній “Енциклопедії сімейного лікаря”, розділу “Психодерматологія” в підручнику “Шкірні та венеричні хвороби” для студентів вищих медичних на¬вчальних закладів України. Видав методичний посібник “Дерматовенерологія”.

 

 

 

РАЗДАЙБЄДІН Сергій Миколайович

Доцент кафедри (2019), кандидат медичних наук (1987)

Кандидат медичних наук (1987), асистент кафедри, лікар вищої категорії

Сергій Миколайович Раздайбєдін народився 25 лютого 1955 р. в м. Мічурінську Тамбовської області Росії. Після закінчення в 1979 р. Київського медичного інституту пройшов інтернатуру з дерматовенерології.

Із 1980 до 1983 р. С.М. Раздайбєдін працював спочатку орди¬натором, а потім завідувачем шкірно-венерологічного відділення клінічної лікарні № 11 м. Києва. У 1983 р. він вступив до заочної аспірантури на кафедру шкірних та венеричних хвороб Київського медінституту, а в 1985 р. його було переведено із заочної до очної аспірантури на цій самій кафедрі. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Діагностика та лікування хламідійних уретритів у чоловіків”. Із 1987 р. по теперішній час працює асистентом кафедри. В 1991-1992 рр був у відрядженні у республіці Ангола, де працював завідуючим шкірно-венерологічним відділенням у госпіталі м.Наміб. С.М. Раздайбєдін – автор понад 80 наукових праць.

 

 

 

 

Коляденко Катерина Володимирівна.

Доцент кафедри (2013), кандидат медичних наук (2004), «доцент»

Коляденко Катерина Володимирівна, 1978 року народження, закінчина Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2001 році і отримала повну вищу освіту за  спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

Кандидат медичних наук з  2004 року.

Дисертацію захистила  17 червня 2004 р. у спеціалізованій Вченій раді  Д26.003.02 Національного медичного університету імені О.О.Богомольцясерія та номер диплома: ДК №026100

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації  16 років, в т.ч. в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця 16 років.

Основні етапи педагогічної діяльності   Коляденко К.В. у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця:

01.06.2005р-02.09.2013р. – асистент кафедри дерматології та венерології;

02.09.2013р.- по теперішній час доцент кафедри дерматології та венерології.

З жовтня 2005 по жовтень 2006 проходила стажування в університетьській клініці м Руан (франція) По закінченню стажування отримала диплом AFSA (Attestation deFormation Spécialisée Approfondie)

Проводить практичні заняття та читає лекції студентам 4 курсу медичних та стоматологічного факультетів  українською, російською та англійською мовами згідно з робочими програмами з дисципліни «дерматовенерологія», куратор науково-студентського гуртка на кафедрі дерматології та венерології

Є куратором науково-студентського гуртка з дерматовенерології, готує студентів до конкурсів студентських робіт

Є дісним членом Европейської академії дерматології та венерології

Член проектного комітету Европейської академії дерматології та венерології

Володіє англійською, французькою, іспанською, італійською, німецькою мовами.

 

Пуришкіна Оксана Дмитрівна

Доцент кафедри (2019), кандидат медичних наук (1999)

Пуришкіна Оксана Дмитрівна, 1964 р. народження. У 1989 році закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю “лікувальна справа”. Після закінчення інституту працювала лікарем дерматовенерологом в шкірно-венеричному диспансері №1 м. Києва З 1993 навчалась в клінічній ординатурі, а з 1995 по 1998 рр – в аспірантурі на кафедрі дерматовенерології НМУ імені О.О.Богомольця. З  1998 року працювала на посаді асистента кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О.Богомольця, з 2019 року – на посаді доцента кафедри.

Працюючи на кафедрі Пуришкіна О.Д. зарекомендувала себе вимогливим педагогом, вдумливим науковцем, чуйним лікарем. Проводить практичні заняття за спеціальністю зі студентами 4-х курсів усіх факультетів. Бере участь у підготовці посібників для викладання дисципліни студентам та  методичних розробок.

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вивченні змін показників тезиграфії сироватки крові у хворих на екзему в динаміці комплексного лікування екземи із застосуванням мікрохвильової резонансної терапії”.  Є автором та співавтором понад 60 наукових праць, 2 винаходів, а також є співавтором розділу Національного підручника «Дерматологія, венерологія» (гриф МОЗ України) для студентів ВМНЗУ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, виданого у 2012р.

Пуришкіна О.Д. – лікар вищої категорії. У відповідності до функціональних обов’язків асистента кафедри чергує у стаціонарі, консультує хворих у відділеннях Олександрівської   клінічної міської лікарні, веде стаціонарних хворих, проводить санітарно-освітню роботу у клініці.   Виконує фрагмент наукових досліджень згідно кафедральної НДР. Є кваліфікованим науково-педагогічним працівником, постійно удосконалює   теоретичні знання і збагачує свій практичний досвід.

 

 

Бардов Павло Васильович

Доцент кафедри (2010), кандидат медичних наук (2003), «доцент»

Бардов Павло Васильович  народився 29 червня 1975 року в м. Києві  у сім’ї лікарів . З відзнакою закінчив Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця.   У 1998 році   поступив до інтернатури на кафедрі шкірних та венеричних хвороб НМУ.  Після закінчення у 1999 році поступив до клінічної ординатури на тій самій кафедрі. За час навчання брав участь у розробці наукової теми кафедри, науково-практичних конференціях. Після закінчення у 2001 році клінічної ординатури поступив до аспірантури кафедри. У 2003 році під керівництвом проф. Степаненко В.І. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хронічного простатиту та простатовезикуліту ускладнених порушеннями копулятивної та репродуктивної функції» . У цьому ж році за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця. З 06.04.2010р був переведений на посаду доцента кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О.Богомольця  де до сьогодні викладає курси « шкірні та венеричні хвороби», «основи практичної косметології» ,«методи корекційної техніки», а також елективний курс « медична косметологія». Є автором та співавтором понад 50  наукових праць,зокрема 3 підручників(один з них рекомендован міністерством освіти та науки України) та 2 посібників. Брав участь  розробці декількох лікувальних препаратів. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Дерматовенерологія». Займається консультативно-лікувальною роботою на кафедрі, в шкірно-венерологічному відділенні та інших відділеннях Олександрівської лікарні м. Києва.

 

 

Шевченко Олена Петрівна

Доцент кафедри (2010), кандидат медичних наук (2005), «доцент»

Шевченко Олена Петрівна народилась у  м. Києві в 1974 році. У 1998 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 1998 року по 1999 рік проходила  інтернатуру на кафедрі шкірних та венеричних хвороб з курсом проблем СНІДу НМУ імені О.О.Богомольця. За час навчання брала  участь у розробці наукової теми кафедри, науково-практичних конференціях.

В  2005р.під керівництвом професора Степаненко В.І. захистила кандидатську дисертацію за темою:

“Діагностика та терапія мікоплазмової урогенітальної інфекції у чоловіків з урахуванням особливостей біології збудників, патогенезу та клінічного перебігу захворювання”. У цьому ж році за конкурсом була обрана на посаду асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця. У 2010 р. за конкурсом була обрана на посаду доцента кафедри дерматології та венерології, де працює по теперішній час.

Висококваліфікований педагог. Читає лекції з курсу «дерматовенерологія»,«методи корекційної техніки» студентам фармацевтичного факультету, проводить поточні, передмодульні консультації, приймає підсумковий модульний контроль у студентів фармацевтичного факультету ІІ- ІV курсів, а також  у студентів медичних,  медико-психологічних та стоматологічних факультетів ІV курсу НМУ  імені О.О. Богомольця. Відповідальна за викладання елективного курсу ” медична косметологія”. Є автором та співавтором понад 50 наукових та науково-методичних праць, в  т.ч. 3 підручників, 1 методичних рекомендацій та 3 робочих навчальних програм.

Постійно підвищує свій викладацький та лікарський професійний рівень. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дерматовенерологія». Займається консультативно-лікувальною роботою на кафедрі, в шкірно-венерологічному відділенні та інших відділеннях Олександрівської лікарні м. Києва.

Постійний учасник Європейських, вітчизняних фахових  конференцій, з’їздів.

 

Литинська Тетяна Олександрівна

Професор кафедри (2019), доктор медичних наук (2016), «доцент»

Литинська Тетяна Олександрівна закінчила у 1990 році Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Після закінчення інтернатури працювала дерматовенерологом у міській дерматовенерологічній лікарні (м.Київ). З 1997 по 1999рр. навчалася в клінічній ординатурі, з 1999 по 2002 рр. – в аспірантурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб з курсом проблем СНІДу НМУ імені О.О. Богомольця. У 2002р. захистила кандидатську дисертацію: “Лікування хворих на коловидне облисіння з урахуванням імунного статусу та стану шлунково-кишкового тракту”. У тому ж році за конкурсом була обрана на посаду асистента кафедри;у 2009 р.  – на посаду доцента кафедри дерматології та венерології. У 2012 році присвоєно звання «доцент». У 2016р. захистила докторську дисертацію: «Комплексне лікування хворих на хронічні дерматози (псоріаз, екзема) з урахуванням стану органів травлення». У 2019 році обрана на посаду професора кафедри.

Лікар вищої категорії. Постійний учасник світових, європейських, вітчизняних фахових конференцій, з’їздів. Автор та співавтор понад 80 наукових публікацій та 4 Патентів України., в тому числі співавтор Національного підручника «Дерматологія, венерологія» для студентів ВМНЗ України рівня акредитації, виданого українською, російською та англійською мовами.

 

 

Труніна Тетяна Іванівна

Доцент кафедри (2013), кандидат медичних наук (1999)

У 1990 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту імені М.І.Пирогова.

З 1990р. по 1991 р.– лікар-інтерн.  З 1991р.- старший лаборант, а з

2001 р. – асистент кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна дезінтоксикаційна терапія хворих».

З 2009р.по 2014р. працювала заступником декана  медичного факультету №2.

З 2013 року – на посаді доцента кафедри дерматології та венерології.

Автор понад 70 наукових публікацій. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «дерматовенерологія». Проводить лікувально-консультативну роботу   на клінічній базі кафедри в ШВД №1 міста Києва. Член «Української асоціації лікарів дерматовенерологів та косметологів».  Бере участь в розробці методичних рекомендацій з підвищення навчально-педагогічного процесу.

 

 

 

 

 

 

Коновалова Тетяна Сергіївна,

Доцент кафедри (2013), кандидат медичних наук (2007), «доцент»

У 2002 році закінчила з відзнакою  Національний медичний університет імені  О.О.Богомольця, її занесено до «Золотої книги пошани» випускників НМУ.

У 2002-2003 рр. навчалась в інтернатурі за спеціальністю «дерматовенерологія», а у 2004-2005 рр. – в клінічній ординатурі при кафедрі дерматології та венерології НМУ. Під час навчання в інтернатурі і клінічній ординатурі Коновалова Т.С. виявила себе як здібний науковець та у 2006 році була зарахована до очної аспірантури при цій кафедрі. У 2007 році Коновалова Т.С. достроково виконала та успішно захистила кандидатську дисертацію.

У 2008 році Коновалова Т.С. була обрана на посаду асистента кафедри дерматології та венерології НМУ   імені  О.О.Богомольця, а у 2013 р. на посаду доцента цієї ж кафедри .

За термін перебування на посаді доцента Коновалова Т.С. проводила практичні заняття та лекції зі студентами ІУ курсу медичних та стоматологічного факультетів згідно робочих програм дисципліни «Дерматовенерологія».

Є співавтором монографії з актуальних проблем сучасної дерматовенерології «Трихомоніаз, кандидоз, генітальний герпес» (2008р.), а також співавтором національного підручника для студентів медичних ВУЗів «Дерматологія, венерологія», виданого українською, російською і англійською мовами (2012р.) та співавтором навчального посібника для студентів медичних ВУЗів  і лікарів-інтернів різних спеціальностей «Кожные    симптомы       при       внутренних болезнях»  (2012 р.).

Проводить консультативну та лікувальну роботу з профільними хворими на клінічних базах кафедри дерматології та венерології. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Дерматовенерологія». Є автором та співавтором понад 50 наукових статей .   Бере участь та виступає з доповідями на фахових міжнародних конгресах та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 

 

Іванов Сергій Володимирович 

Доцент кафедри (2014), кандидат медичних наук (1995), «доцент»

У 1981 році закінчив лікувальний факультет Запорізького медичного інституту. У 1981-1982 рр.навчався в інтернатурі за спеціальністю «дерматовенерологія». З 1982 по 1987 рр. працював черговим лікарем станції швидкої допомоги у містах Миколаєві та Батумі. У 1987–1989 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі
шкірних та венеричних хвороб Запорізького медичного інституту. З 1989 по 2000 рік працював ординатором Запорізького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. У 1995 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики, диференційованої терапії хворих екземою та екзематизованим мікозом ступнів, поєднаних з гіпертонічною хворобою». У 2002 році за конкурсом обраний асистентом кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О. Богомольця, з 2014 – доцент. Автор понад 50 наукових робіт.

ЧернишовПавлоВікторович

Доцент кафедри (2019), кандидат медичних наук (2004)

Освіта:

1999 р. – Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

2000 р. – Отримав диплом магістра з відзнакою.

До 2004 р. – Аспірант кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2004 р. – Під керівництвом професора В.Г. Коляденка у 2004 р. захистив кан­дидатську дисертацію на тему “Клініко-імунологічна оцінка ефек­тивності лікування псоріазу комплексом n-3 -поліненасичених жир­них кислот, вітамінами D , А та ультрафіолетовим опроміненням”.

Професійна діяльність:

З 2004 року – асистент кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

У 2019 року  обраний на посаду доцента кафедри.

З 2007 року розпочав викладання курсу дерматовенерології на кафедрі дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця англійською мовою.

Професійні та наукові досягнення:

Перший член ради директорів Європейської академії дерматології та венерології від України (2013-2016 рр.)

Голова робочої групи Європейської академії дерматології та венерології з якості життя

Член ради директорів Міжнародного товариства дерматологів (з 2014 р.)

Автор 157 наукових робіт.Імпакт фактор – 36,287. Індекс Хірша у SCOPUS – 8. Індекс Хірша у Google Scholar – 10.

Членредакційнихраднаукових періодичних видань:Journalof DermatologicalResearch; Journal of Clinical Dermatology and Therapy; Dermatology Clinics&Research; Open Access Journal ofDermatology; JournalofDermatologicResearchandTherapy

Рецензент 27 періодичних наукових видань. Зокрема: British Journal of Dermatology; Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology; Acta Dermato-Venereologica; Dermatology;International Journal of Dermatology; Pediatric Dermatology.

Запрошений лектор:

 • 21st WorldCongressofDermatology (Argentina, 2007)
 • 10th InternationalCongressofDermatology (ChechRepublic, 2009)
 • 23rd WorldCongressofDermatology (Canada, 2015)
 • 24th CongressoftheEuropeanAcademyofDermatologyandVenereology (Denmark, 2015)
 • Summer Symposium of Dermatology (Romania, 2016)
 • 26th CongressoftheEuropeanAcademyofDermatologyandVenereology (Switzerland, 2017)
 • 14thInternational Academy of Dermatology and Allergy (Poland, 2018)

Відзнаки:

 • Диплом за кращу наукову роботу 54-ї наукової медичної конференці студентів та молодих вчених (м.Київ, 1999 р.)
 • Лауреат премії GerdaFrentz на 12-му конгресі Європейської академії дерматології та венерології (м. Барселона, Іспанія, 2003 р.)
 • Володар гранту президента України для обдарованої молоді (2003 р.)
 • Грамота президії Національноїакадемії наук України за цикл наукових робіт (2004 р.)
 • Лауреат премії Міжнародного товариства дерматологів на 21-му Всесвітньому дерматологічному конгресі (м. Буенос-Айрес, Аргентина, 2007 р.)
 • Лауреат премії 10-го Міжнародного конгресу дерматологів (м. Прага, Республіка Чехія, 2009 р.)
 • Лауреат премії за кращу доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Захворювання шкіри та її похідних» (м. Київ, 2009 р.)
 • Лауреат премії 1-ї категорії Зимової академії дерматології (Швейцарія, 2009 р.)
 • Лауреат премії “Висхідних зірок” на 23-му Всесвітньому дерматологічному конгресі (м. Ванкувер, Канада, 2015 р.)
 • Лауреат премії для рецензентів наукових видань Publon як один з 10 найрезультативніших рецензентів журналу «BritishJournalofDermatology» у 2017 році

Членство у професійних організаціях:

 • Українська асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів
 • Європейська академія дерматології та венерології
 • Міжнародне товариство дерматологів
 • Європейська робоча група з атопічного дерматиту

Підвищення кваліфікації:

2005 р. – Навчальний курс Європейської академії дерматології та венерології з бульозних захворювань шкіри (м. Лондон, Велика Британія)

2006 р. – Літня навчальна школа Європейської академії дерматології та венерології з мікробіології (м. Відень, Австрія)

2006 р. – Навчальний курс Європейської академії дерматології та венерології з дитячої дерматології (м. Родос, Греція)

2007 р. – Навчальний курс Європейської академії дерматології та венерології зпсиходерматології (м. Брюссель, Бельгія)

2008 р. – Postdoctoral fellow на кафедрі дерматовенерології та  у центрідерматовенерології, університетської клініки Вільнюського університету, м. Вільнюс, Литва (програма Erasmus-Mundus)

2009-2010 р. – курси англійської мови кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2010 р. – Медичні семінари WeillCornellMedicalCollegeта медичного університету Відня (м. Зальцбург, Австрія)

2012 р. – Лікар вищої категорії за спеціальністю дерматовенерологія (МОЗ України)

2015 р. – Стажування на кафедрі дерматології та алергології в університетській клініці Технічного університету Мюнхена, м. Мюнхен, Німеччина

2017 р. – Стажування на кафедрі дерматології, венерології та алергології Вроцлавського медичного університету, м. Вроцлав, Польща

2017 р. – Курси «Сучасна методика навчання на основі компетентисного підходу у вищій медичний освіті» факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2018 р. – Стажування на кафедрі дерматології, венерології та алергології Гданського медичного університету, м. Гданськ, Польща

 

 

Степаненко Роман Леонідович

Професор кафедри (2019), доктор медичних наук (2017), «доцент»

Степаненко Роман Леонідович, 1984 року народження, закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2005 році та був направлений на роботу на посаду старшого лаборанта кафедри дерматології та венерології НМУ імені О. О. Богомольця.

З 2005 року по 2007 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». У 2007 році пройшов спеціалізацію за спеціальністю «дерматовенерологія». З 2005 року по 2010 рік працював на посаді старшого лаборанта кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010 році Степаненко Р. Л. захистив кандидатську дисертацію та  був обраний на посаду асистента  кафедри дерматології та венерології НМУ імені О. О. Богомольця.

У квітні 2017 року Степаненко Р.Л. успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Визначення прогностичних критеріїв клінічного перебігу і оптимізація лікування псоріазу з урахуванням імунологічних та імуногістохімічних реакцій в патогенезі і морфогенезі захворювання» Наукові досягнення Степаненка Р.Л. у 2017 році відзначені грамотою Президії НАН України. У 2017 році Степаненко Р.Л. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри дерматології та венерології НМУ імені О. О. Богомольця. У 2019 році був обраний на посаду професора кафедри.

Степаненко Р.Л. зарекомендував себе як кваліфікований педагог , постійно підвищує свою педагогічну майстерність. Бере участь у підготовці робочих навчальних програм і методичних розробок практичних занять з дисципліни «дерматовенерологія» для студентів медичних і стоматологічних факультетів та проводить практичні заняття зі студентами цих факультетів, в тому числі англомовної форми навчання (володіє англійською мовою на рівні В2).

Є  автором та співавтором понад 60 наукових публікацій, із них 6 статей у зарубіжних фахових журналах, 3 патентів України на корисну модель, а також  співавтором розділу Національного підручника «Дерматологія, венерологія» (гриф МОЗ України) виданого українською, російською, англійською мовами у 2013 році. Співавтор монографії «Псоріаз» 2019 р. Має індекс Гірша 4.0.  Крім педагогічної і наукової роботи здійснює лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри. Має вищу лікарську кваліфікацію за спеціальністю «дерматовенерологія».

 

 

Клименко Анна Василівна

Асистент кафедри (2011), кандидат медичних наук (2009)

У 2004 р. закінчила з відзнакою лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004-2005 рр. навчалась в інтернатурі на кафедрі дерматології та венерології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2005-2011 рр. працювала лікарем-дерматовенерологом шкірно-венерологічного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диференційна діагностика та комплексне лікування вугрової хвороби та акнеподібних дерматозів (розацеа, демодекоз)». У 2011 р. обрана на посаду асистента кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О. Богомольця. Автор та співавтор понад 20 наукових публікацій.

 

 

 

 

Наумова Людмила Олександрівна

Асистент кафедри (2016), кандидат медичних наук (2016)

Навчання:

2005–2011 – навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця

кваліфікація лікар, спеціальність “Лікувальна справа”,

закінчила з відзнакою медичний факультет №1, занесена до Книги Пошани Університету.

08/2011-01/2013 – Інтернатура на кафедрі дерматології та венерології,

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Спеціалізація: лікар-дерматовенеролог

06/2013-06/2016 – Виконання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, на тему:

“Диференційоване терапія вугрової хвороби у жінок з урахуванням особливостей ендокринного стану, гормонального статусу організму та клінічного перебігу захворювання”

Досвід роботи:

05/2008–12/2013

– Фотожурналіст,

Газета “Медичні Кадри”

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

09/2011 – 08/2016

– Старший лаборант кафедри дерматології та венерології з 2013,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 – Асистент кафедри дерматології та венерології з 2016,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Нагороди:

 • Переможець конкурсу «Краща кандидатська (PhD) дисертація року» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 2017
 • Лауреат премії Майкла Горнштейна 2016 на 13-тому Симпозіумі Європейської Асоціації дерматологів та венерологів, Афіни, Греція
 • Лауреат Освітньої Нагороди Міжнародної Спілки дерматологів на Дубаї Дерма 2016, 5-й Континентальний конгрес дерматологів, Дубаї, ОАЄ
 • Лауреат Всесвітньої стипендії Страуса та Каца на 74-тій Щорічному засіданні Американської Академії дерматології, Вашингтон, округ Колумбія, США, 2016
 • нагорода мера міста Києва “За розвиток студентського самоврядування”, 2008

Членство в професійних організаціях:

– Member of the Ukrainian Association of Dermatologists, Venereologists and Cosmetologists

– Member of the International Society of Dermatology

– Member of the European Academy of Dermatology and Venereology

 

 

 

Сулік Яна Олегівна

Старший лаборант кафедри, магістр медицини.

У 2015 р. закінчила медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

2013-2015 рр. – член Ради студентського наукового товариства імені О.А. Киселя НМУ імені О.О. Богомольця.

з 2015 р. – старший лаборант кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2017 р. – закінчила навчання в інтернатуру та магістратурі за спеціальністю «Дерматовенерологія»

Брала участь у вітчизняних та міжнародних фахових науково-практичних конференціях та конгресах. Має понад 10 наукових публікацій, 1 патент на корисну модель та 1 патент на винахід.

Член Української асоціації лікарів дерматологів, венерологів та косметологів.

 

 

Качалова Олена Андріївна

Старший лаборант кафедри, магістр медицини.

У 2014 р. закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар.

2014-2016 р.р. – лікар-інтерн за спеціальністю «дерматовенерологія»,; старший лаборант та магістрант кафедри дерматології та венерології НМУ ім. О.О.Богомольця. Тема магістерської роботи «Вивчення функціонування гепатобіліарної та серцево-судинної системи у хворих на псоріаз з урахуванням ступеня тяжкості псоріатичного процесу та терміну перебігу дерматозу».

Із жовтня 2014 р. – член Української асоціації лікарів-дерматовенеролів та косметологів.

У липні 2015 р. отримала сертифікат учасника тренінгу «Сучасні методики у дерматоонкології. Метод дерматоскопії».

Із 2015 р. – член Европейської асоціації дерматовенерологів та Громадської ради при МОЗ України.

Качалова О.А. є співавтором 15 наукових публікацій.

 

 

 

Ткачишина Ксенія Сергіївна

Лікар-інтерн-дерматовенеролог, старший лаборант кафедри

Ткачишина Ксенія Сергіївна, 1996 року народження, закінчила з відзнакою Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Під час навчання в університеті зарекомендувала себе як цілеспрямованого науковця та організатора, була старостою студентського наукового гуртка кафедри. У 2014-2015 рр. очолювала навчально-науковий відділ Студентського парламенту НМУ імені О.О.Богомольця. З 2017 року була членом Ради СНТ імені О.А.Киселя. Приймає активну участь в організації міжнародних студентських конференцій.  Після закінчення університету у 2019 році була направлена на роботу на посаду старшого лаборанта кафедри дерматології та венерології НМУ імені О. О. Богомольця та одночасно навчається в інтернатурі за спеціальністю «Дерматовенерологія». Є дійсним членом Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів, а також членом Європейської академії дерматології та венерології (EADV). Пройшла у 2020 році резидентський курс «Гідраденіт/Інверсні акне» (м.Афіни, Греція) від Європейської академії дерматології та венерології (EADV).

Опублікувала 16 наукових  праць, в т.ч. 6 статтей, 10 тез. Ряд публікацій були предсталенні на 14th Warsaw International Medical Congress (м.Варшава), 27th EADV Congress (м.Париж), 24th World Congress of Dermatology (м.Мілан), 28th EADV Congress (м. Мадрид). Була переможцем та призером на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсів наукових робіт, зокрема:

 • диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі наук «Клінічна медицина» (2017 р., м.Чернівці).
 • диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “МЕДИЦИНА” (2018 р., м.Харків).
 • диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської Олімпіади з медичної генетики “ГЕНЕТИК-2018” (2018 р., м.Харків).

Вільно володіє англійською мовою. Є дворазовим переможцем Стипендіальної програми “Завтра.UA”.

 

 

Манвелова Каріне Артурівна

Лікар-дерматовенеролог, старший лаборант кафедри, аспірант кафедри

Манвелова Каріне Артурівна, 1994 року народження, закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Під час навчання в університеті Манвелова Каріне Артурівна була активним членом студентського наукового гуртка при кафедрі дерматології та венерології з курсом косметології (а згодом й стала старостою гуртка) та проявила поглиблену заікавленість до вивчення дерматовенерології. Після закінчення університету у 2021 році була направлена на роботу на посаду старшого лаборанта кафедри дерматології та венерології НМУ імені О. О. Богомольця та одночасно навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Дерматовенерологія».

Бере активну участь на конференціях та має опубліковані наукові роботи у вигляді статей у співавторстві та тез.

Вільно володіє англійською мовою.