Кафедра мікробіології та паразитології з основами імунології

Співробітники

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Широбоков Володимир Павлович – академік НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри.

У 1965 році закінчив із відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця та продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі мікробіології (1965-1967).

У 1967 році захистив кандидатську дисертацію «Экспериментальное изучение некоторых вопросов молекулярной биологии вирусов Коксаки».

У 1977 році захистив докторську дисертацію на тему «Сравнительное изучение молекулярно-биологических свойств вирусов Коксаки и их селекционированных вариантов».

Науковий керівник 25 кандидатських дисертацій, науковий консультант 10 докторських дисертацій. Наукові інтереси – ентеровірусологія, екологія мікроорганізмів, мікробіом людини.

Співавтор 3-х клінічних протоколів, стандартів, настанов, 6 інформаційних листів, 13 методичних рекомендацій, які впроваджені в клінічну практику.

Автор і співавтор 541 наукової роботи, із них 9 підручників, 43 навчальних посібники, 57 винаходів і патентів, 6 освітньо-кваліфікаційних характеристик, 12 навчальних програм.

Голова НТГІ (група науково-технічних експертів з імунопрофілактики України); член Ради з біобезпеки при РНБО України, член експертної ради ДАКу України.

Член президій двох мікробіологічних наукових товариств України (Мікробіологів, епідеміологів і паразитологів імені Д.К. Заболотного і Мікробіологів імені С.М. Виноградського).

Нагороджено орденами «За заслуги» 3-го та 2-го ступенів, грамотою Кабінету Міністрів України, численними медалями і відзнаками.

 

 

Войцеховський Валерій Григорович – доктор медичних наук, професор кафедри, академік  Національної академії наук вищої освіти України (НАНВОУ). У 1973 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця та продовжив навчання в аспірантурі. У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Дослідження розвитку умовно-патогенних спороутворюючих бактерій», у 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів».

Напрямок наукової діяльності пов’язаний із дослідженням механізмів розвитку та диференціації мікроорганізмів, закономірностей спороутворення, аутоіндукторів розвитку, процесів міжклітинної взаємодії, ролі клітинних біополімерів у регуляції розвитком та диференціацією мікроорганізмів. Встановив здатність бактерій підчас розвитку об’єднуватися між собою у багатоклітинні агрегати і визначив їх властивості та значення у житті мікроорганізмів.

Автор 325 наукових робіт, в тому числі  1 монографії,  5 підручників, 10 посібників, 30 авторських свідоцтв та патентів, 33 методичних вказівок, розробок та рекомендацій, більше 35 навчальних програм. Під керівництвом Войцеховського В.Г. підготовлено та захищено 3 кандидатських дисертації.

Нагороди: «Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня» (2012), «Орден Святого Луки архієпископа Кримського» (2013),  «Медаль О.О.Богомолець»  (2015), Медаль «Іван Пулюй», (2018), Подяка Київського міського голови, Почесні грамоти  МОН України,  МОЗ України, Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, НАНВО України, Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

 

Салата Ольга Вячеславівна – доктор медичних наук, професор кафедри.

У 1973 році закінчила з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю – медична, лікар, санітарно-гігієнічна справа.

У 1990 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Гігієнічне обґрунтування ефективних природних і штучних сорбентів для звільнення питної і стічних вод від ентеровірусів і ентеробактерій».

Наукові інтереси спрямовані на нормування біологічних (мікробіологічних) чинників у навколишньому середовищі та встановлення закономірностей міграції ентеровірусів у воді та ґрунті.

Салата О.В. має 140 наукових праць, авторське свідоцтво на винахід. Є співавтором 8 підручників, 30 методичних вказівок, 9 навчальних програм із дисципліни для студентів медичних, стоматологічного, фармацевтичного і медико-психологічного факультетів.

Індекс Гірша (Scopus) – 1.

Член Вченої ради медичного факультету №4, член циклової  методичної комісії з гігієнічних дисциплін.

Наукові та творчі успіхи були відмічені стипендією Нікомед –Україна (за підсумками 1999-2000 навчального року за визначні успіхи у педагогічній та науковій роботі), занесенням до книги „Жінки – вчені Києва” (2003). Нагороджена почесними Грамотами МОН (2005) і МОЗ України  (2000, 2005, 2010), подякою Київського міського голови (2005), почесними грамотами Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015, 2019).

 

 

 

 

Бобир Віталій Васильович – доктор медичних наук, професор.

У 2002 році закінчив медико-профілактичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. У 2023 році присвоєно вчене звання професора.

Автор понад 100 друкованих робіт, у тому числі: 2 підручників, 5 примірних навчальних програм, серед яких програма для підготовки лікарів-інтернів «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». Співавтор 4 патентів на винаходи та 2 інформаційних листів на нововведення.

Член спеціалізованої докторської ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія (медичні науки), член спеціалізованої докторської ради             Д 05.600.03 при Вінницькому національному медичному університеті імені                  М. Пирогова за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія (медичні науки), член технічного комітету Національного агентства з акредитації України «Клініко-медичні лабораторії», член комітету з гігієнічного регламентування МОЗ України, експерт Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації МОЗ України, член Товариства мікробіологів України.

Тричі нагороджувався іменною стипендією Кабінету Міністрів України «За кращу наукову роботу», «Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця» (2019), відзначений «Подякою Київського міського голови» (2021).

 

 

 

 

Понятовський Вадим Анатолійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчив у 2009 році Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Із 2010 по 2013 р. навчався в аспірантурі на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю 03.00.06 «вірусологія». Тема дисертаційної роботи: «Ентеровіруси в стічних водах міста Києва: видовий склад та біологічні властивості». У 2019 році проходив наукове стажування на базі National Institute of Public Health – NIH (Department of Parasitology and Vector-Borne Diseases) (Польща, м. Варшава).

Основні наукові інтереси: боротьба з антибіотикорезистентністю – пошук продуцентів нових класів антибіотиків, застосування бактеріофагів із лікувально-профілактичною метою; роль найпростіших у поширенні вірусних та бактеріальних інфекцій.

Автор та співавтор 41 наукової праці, включаючи 1 монографію та 2 підручники.

Член Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського.

 

 

 

 

Ліпатнікова Клавдія Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчила Київський медичний інститут в 1975 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Епідеміолічнні особливості грипу в Україні».

Наукові інтереси: вірусологія, педагогіка.

У науковому доробку 51 публікація, з яких 2 підручники та 7 методичних рекомендацій.

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України, Почесна грамота МОН України.

 

 

 

 

 

 

Шилов Михайло Віталійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри. Закінчив у 1989 році Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Проходив аспірантуру в 1989-1991 році.

Тема кандидатської дисертації «Імуномодулюючі властивості вакцинних штамів вірусів поліомієліту».

Наукові інтереси: вірусологія.

У науковому доробку 41 публікація, з них 3 підручники та 10 навчальних програм.

Нагороджено Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019).

 

 

 

 

 

 

Дюжикова Олена Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Архангельский державний медичний інститут у 1988 році. Проходила аспірантуру в 1991-1994 році.

Тема кандидатської дисертації «Фізіологічні особливості імунологічної регуляції людини на півночі».

Наукові інтереси: мікробіологія, імунологія.

Загальна кількість публікацій 53, з них 8 методичних рекомендацій.

 

 

 

 

 

Гриценко Лариса Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

У 1998 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005-2008 рр. навчалася в очній аспірантурі на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені О.О. Богомольця.  У 2011 році захистила дисертаційну роботу «Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО» за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія, на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

У 2019 році пройшла стажування – “New and innovative teaching methods in medicine”, organized by Medical University of Lublin.

Наукові інтереси: генетика вірусів,

Впровадження в клінічну практику:

  • Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №28 – 2009, вип. №1 з проблеми “Вірусологія, мікробіологія”,  “Ознаки вірулентності вірусів ЕСНО in vitro”.
  • Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №29 – 2009, вип. №2 з проблеми “Вірусологія, мікробіологія”, “Перещеплювальні культури клітин для виявлення та ідентифікації вірусів ЕСНО”.

У науковому доробку 56 публікацій.

Член Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів імені Д.К. Заболотного.

У 2019 році за багаторічну сумлінну і бездоганну працю, вагомий внесок у розвиток медичної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди  100-річчя від дня заснування кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ нагороджена Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

Долінчук Людмила Василівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

У 2010 році по закінченню біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримала диплом із відзнакою  за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів» та здобула науковий ступінь «кандидат біологічних наук».

Наукові інтереси: мікробіологія, генетика.

Є автором та співавтором 32 наукових праць, 10 методичних розробок.

У 2013 році була лауреатом гранту Президента України для обдарованої молоді.

 

 

Шелкова Наталія Григорівна – кандидат медичних наук, доцент каедри.

У 1979 році закінчила Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця, санітарно-гігієнічний факультет.

Захистила дисертацію «Бактериально-ротавирусные взаимоотношения и некоторые  подходы к разработке лечебно-профилактического противоротавирусного препарата» за спеціальностями  03.00.07 – мікробіологія; 03.00.06 – вірусологія  та здобула вчений ступінь кандидата медичних наук.

Коло наукових інтересів: бактеріологічна діагностика інфекційних захворювань, дослідження мікробіоценозів органів і систем людини, корекція мікробіоценотичних порушень.

Впровадження в клінічну практику:

  • Определение антигенного родства ротавирусов для установления эпидемиологических и епизоотологических связей возбудителя. – Методические рекомендации.-Киев,1992.-16 с.
  • Лечение ожоговой аутоинфекции с применением энтеросорбента “Энтеросгель. Информационное письмо.- Киев, 1994
  • Деякі аспекти мікробіологічної діагностики дисбактеріозу кишечника.- Інформаційний лист.-Київ, 1999.
  • Інформаційний лист СЕС на Південно-Західній залізниці «Усовершенствование методики бактериологического исследования материала из женских половых органов».- Киев-2000
  • Метод кількісного дослідження вмісту бактерій у клінічних матеріалах, що відібрані за допомогою ватного тампону. Збірник наукових праць співробітників НМАПО вип.17, к.2, Київ-2009. -С.698-702

Автор 40 публікацій, з них 2 методичні рекомендації та 2 винаходи  (авторські свідоцтва).

Член Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів імені Д.К. Заболотного.

Нагороджено Почесною Грамотою МВС України, Подякою Ректора НМАПО імені П.Л. Шупика, Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця з нагоди 100-річчя від дня заснування кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

 

 

 

 

 

Андрюшкова Наталя Григорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила 4 лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2002 році. Пройшла закордонне стажування “Тенденції системи освіти в мінливому інформаційному суспільстві Європи” у 2019 році. Стажування зі спеціальності «вірусологія» базі кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у 2019.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Значення ентеровірусної інфенції у розвитку гострого порушення мозкового кровообігу» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

Серед наукових інтересів значення ентеровірусної інфекції у розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Удосконалення викладання курсу мікробіології, вірусології та імунології інтернаціональним студентам.

Має 28 публікацій, з них 19 наукових, 1 патент та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (2 статті у виданні, індексованому у наукометричній базі Scopus, що не є перекладом з інших мов). Після захисту кандидатської дисертації опублікувала 15 праць, з них 7 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 2 публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.

Винаходи: патент «Спосіб діагностики ентеровірусної інфекції у хворих на гостре порушення мозкового кровообігу» (2014).

У 2021 році отримала сертифікат на рівень мовної підготовки В2 з англійської мови, виданий Київськими державними курсами іноземних мов «Інтерлінгва».

Профорг кафедри.

Нагороджено Почесною грамотою Вченої ради НМУ (2019).

 

 

 

Бобир Наталія Анатоліївна – асистент кафедри.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2018 р. Відповідальна за антиплагіатну перевірку на кафедрі. Автор 3 публікацій.

Наукові інтереси: мікробіологія, вірусологія. Планує дисертаційну роботу.

 

 

 

 

 

 

Костюк Олена Віталіївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут у 1989 році.

Тема дисертації ”Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму” (медична психологія).

Наукові інтереси: медична мікробіологія (H.pylori- інфекція), медична психологія.

Автор 23 публікацій.

Автор колективної монографї  Innovations in Science/the challenges of our time, 2018. Автор та співавтор 9 збірок виданих методичних рекомендацій англійською мовою та двох збірників тестів.

Має деклараційний патент на винахід.

 

 

 

 

 

Осипчук Надія Олексіївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 2010 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Мікробіологія, вірусологія, викладач біології» та Державну академію житлово-комунального господарства, спеціальність «Облік і аудит».

Тема дисертації «Топографічні особливості колонізації грибами роду Candida біотопу ротової порожнини».

Наукові інтереси: мікроміцети, клінічна мікологія, дріжджеподібні гриби роду Candida.

Автор 16 публікацій.

Заступник декана медичного факультету №4.

 

 

 

Гурмач Євгенія Володимирівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри. Із відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2015 році за спеціальністю “Імунологія”.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного рецептора 3” та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Наукові інтереси: мікробіологія, онкологія.

Є автором та співавтором близько 30 наукових праць.

Член Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, European Federation of Immunological Societies (EFIS), Українського біохімічного товариства України, The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS) та European Society of Clinical Investigation (ESCI).

 

 

 

 

 

Єгоров Денис Петрович – асистент кафедри.

Закінчив у 2010 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціалізація з бактеріології НМАПО ім. П.Л. Шупика 2012. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Біологічні властивості ентерококів виділених від новонароджених».

Наукові інтереси: опортуністичні, внутрішньолікарняні інфекціі.

Автор 12 публікацій.

Член Товариства молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Понятовська Валерія Валеріївна – асистент кафедри.

У 2017 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара та здобула кваліфікацію «Магістр з вірусології, мікробіолог, науковий співробітник (мікробіологія)».

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Клініко-лабораторна діагностика» (Запоріжжя). У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Вірусологія» (Київ).

Наукові інтереси:  вірусологія, емерджентні та реемерджентні інфекції, ВІЛ/СНІД-інфекція, нейрофізіологія, судова медицина, сучасні методи діагностики захворювань, фаготерапія, мікробіологія.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 

 

 

Настенко Володимир Борисович – асистент кафедри.

Закінчив в 2013 р. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Тема кандидатської дисертації: «Антимікробні властивості четвертинних солей арилоксиетокси диалкіл амонію в умовах експерименту».

Наукові інтереси: проблема антибіотикорезистентності, антимікробні речовини, екологія мікроорганізмів, вірусологія.

Автор 24 публікацій.

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 

 

 

 

Романчишина Анастасія Павлівна – аспірант кафедри.

У 2015 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 2016 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Мікробіологія, вірусологія». На даний момент навчається в аспірантурі за спеціальністю «Вірусологія». Тема дисертації: «Взаємодія ентеровірусів та бактеріофагів з акантамебами, як екологічний феномен».

Наукові інтереси: вивчення вільноживучих амеб та особливостей їх взаємодія з іншими мікроорганізмами (вірусами та бактеріями).

Має 8 друкованих праць (5 статей, 3 тези).

Є членом Товариства молодих вчених НМУ.

 

 

 

 

 

 

Клос Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри.

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця в 2003 р.

Навчалася в аспірантурі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 2017 по 2021 роки. Тема дисертації ,,Методика дистанційного навчання мікробіології вірусології та імунології майбутніх магістрів фармації ”. Успішно виконала дисертацію та здобула ступінь доктора філософії в 2021 році.

Автор 7 публікацій, з яких 2 методичні рекомендації.

Раціональні пропозиції: розробила методику дистанційного навчання мікробіології, вірусології та імунології майбутніх магістрів фармації.

Має подяку НМУ.

 

 

 

 

 

Степанова Тамара Федорівна – інженер І категорії кафедри.

Закінчила Ленінградський технологічний інститут в 1973 р.

Працює на кафедрі з 1996 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товщик Вікторія Володимирівна – асистент кафедри.

У 2019 році закінчила 4 мед факультет НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Наукові інтереси: історія мікробіології, патогенетична мікробіологія, ВІЛ- інфекція та  опортуністичні інфекції.

 

 

 

 

 

Руднєва Катерина Леонідівна – аспірант кафедри.

У 2010 році закінчила Дніпропетровську державну медичну академію за  спеціальністю «Медико-профілактична справа». У 2011 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія». У 2012 році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Клініко-лабораторна діагностика» (Київ). У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Бактеріологія» (Київ). На даний момент навчається в аспірантурі за спеціальністю «Бактеріологія». Тема дисертації: «Антибіотикорезистентність ESKAPE патогенів та експериментальні шляхи її подолання»

Наукові інтереси: боротьба з антибіотикорезистентністю – вивчення синергійної дії антибактеріальних препаратів; інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги та методи запобігання їх поширенню.

Має 12 друкованих робіт.

Працює в практичній мікробіології з 2014 року.

 

 

 

Лаборанти:

 

 

Гладких Олена Василівна

 

Трохимчук Наталія Олександрівна

 

Толкачева Тетяна Олександрівна

 

Пронюткіна Надія Миколаївна

 

 

Кільова Ніла Дмитрівна