Кафедра педіатрії №4

Наукова робота

 

Відповідальний за наукову роботу – професор кафедри Мітюряєва-Корнійко І.О.

 

Основні напрямки наукової роботи:

 

– Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків

 

– Цукровий діабет І типу у дітей та підлітків

 

-Ожиріння та метаболічний синдром

 

– Шкільна дезадаптація у дітей

 

– Енурез

 

– Психосоматичні аспекти захворювань серцево-судинної системи у дітей

 

– Хронічний гастродуоденіт і рефлюксна хвороба у дітей

 

 

Наукова робота кафедри направлена на вирішення найбільш актуальних проблем клінічної педіатрії і проводиться у тісній співпраці з науковими установами Національної академії наук, лабораторіями інших співпраця дозволила зробити вагомий внесок у розвиток педіатричної науки нашої країни.

 

Так, спільно із співробітниками Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України вивчається роль генетичних поліморфізмі різних генних ансамблів в генезі цукрового діабету 1 типу, а також  взаємозв`язок порушення циклу сон-неспання та ожиріння. Спільно із співробітниками Інституту гідромеханіки НАН України розроблено комп`ютерний комплекс для фоноспірографіічної діагностики захворювань органів дихання у дітей, проводилась оцінка діагностичної ефективності методу в діагностиці пневмоній, моніторингу ефективності лікування.

 

У співпраці з Національним університетом біоресурсів і природокористування України , ДУ «Інститут урології НАМН України», Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького досліджували здатність до біоплівкоутворення різних бактерій та їх  роль у виникненні та перебігу інфекцій сечовивідних шляхів. Протягом останніх років на кафедрі широко впроваджені сучасні методи інструментальної діагностики, деякі з яких є просто унікальними.

 

Перш за все, впроваджено методику оцінки стану вегетативної нер­вової системи за допомогою викликаних шкірних симпатичних потен­ціалів та метод електронейроміографії, комп’ютерну спірографію для оцінки функції зовнішнього дихання та респіросонографію у дітей, а також дистанційну комп’ютерну термографію для діагностики різних захворювань дитячого віку, добове моніторування артеріального тиску, ЕКГ та оцінку варіабельності серцевого ритму у дітей, оцінку уродинаміки нижніх сечових шляхів за допомогою комп’ютерного нейроелектрофізіологічного комплексу.

 

На даний час на кафедрі виконується ініціативно-пошукова науково-дослідна робота «Розробка критеріїв діагностики та обґрунтування лікувальної тактики метаболічних порушень при патології серцево-судинної, ендокринної та сечової системи у дітей.» (2018-2020 рр.) . Розроблені співробітниками кафедри нові методи діагностики, лікування та профілактики захворювань дитячого віку захищено авторськими свідоцтвами на винаходами та патентами, а також  раціоналізаторськими пропозиціями. Матеріали наукових розробок покладені в основу методичних рекомендацій та  інформаційних листів, виданих для впровадження дитячими лікувально-профілактичними зак­ладами охорони здоров’я.

 

Анотації підручників та клінічні рекомендації можна знайти на сайті кафедри за посиланням: http://pediatrics.kiev.ua/6_3.html