Лікувально-консультативна робота

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Університет здійснює лікувально-консультативну роботу відповідно до Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.07.2016р. за № 771 (далі-Статут).

Слід зазначити, що одними із головних завдань визначених у Статуті є:

  • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі та медичній практиці;
  • забезпечення набуття студентами практичних знань, підготовка їх до професійної діяльності на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів, на клінічних кафедрах, навчально-практичних центрах та навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Для забезпечення виконання вказаних головних завдань визначених Статутом, НМУ імені О.О. Богомольця укладено договори про співпрацю із лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я різних форм підпорядкування та власності.

Проведення лікувально-консультативної роботи забезпечується наявністю достатньої кількості клінічних баз, їх відповідним кадровим забезпеченням, організацією клінічної роботи та належним оснащенням, у тому числі дороговартісним обладнанням, яке щорічно поповнюється новітнім та оновлюється. Завдяки цьому співробітниками клінічних кафедр у співпраці з лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я виконано значний обсяг діагностичної та лікувально-консультативної роботи.

В структурі НМУ імені О.О. Богомольця функціонують 59 клінічних кафедр та підрозділів, які розташовані на 165 клінічних базах в лікувально-профілактичних закладах різних форм власності. Ліжковий фонд медичних закладів, на базі яких проводиться клінічна робота співробітниками закладу, становить близько 9 тис. ліжок.

За звітний період співробітниками клінічних кафедр та підрозділів Університету впроваджено 5 нововведення з діагностики та лікування в практику охорони здоров’я, з яких 5 введено до галузевого реєстру МОЗ України. На клінічних кафедрах та підрозділах НМУ зосереджено потужний кадровий потенціал: серед 1039 штатних співробітників – 193 професорів та 228 докторів медичних наук, у тому числі 31 академік та член-кореспондент НАН, НАМН, НАПН та галузевих АН України, 500 доцентів, 910 кандидати медичних наук.

Високим є кваліфікаційний рівень професорсько-викладацького складу. Членами експертних комісій МОЗ України на теперішній час працюють 22 наших співробітників, ДОЗ КМДА – 12. Постійною є участь співробітників Університету у чергуванні за викликами обласних центрів екстреної консультативної медичної допомоги, експертних радах, розробці Національних програм та протоколів лікування соціально-значущих хвороб. В практику закладів охорони здоров’я впроваджено значна кількість нововведень з лікувально-профілактичної роботи.

Відповідно до стандартів якості ISO 9001:2015 протягом року проведено внутрішній аудит виконання лікувальної роботи та використання дорого- вартісного медичного обладнання 25 клінічних кафедр Університету.