НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03

Спеціальності:
14.01.01 – акушерство та гінекологія
14.01.03 – хірургія
14.01.09 – дитяча хірургія

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03 створена відповідно до наказу МОН України від 11 липня 2019 року № 975 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями6 14.01.01 – акушерство і гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія.

Голова ради:

 1. Венцківська Ірина Борисівна, д.мед.н, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01

Заступник голови:

 1. Тутченко Микола Іванович, д.мед.н, професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

Вчений секретар:

 1. Вітовський Ярослав Мирославович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Члени ради:

 1. Бенюк Василь Олексійович. доктор медичних наук, професор завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.
 2. Безродний Борис Гаврилович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 3. Бензар Ірина Миколаївна, доктор медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, МОЗ України, спеціальність 14.01.19

 

 1. Венцківський Борис Михайлович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор  кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.
 2. Голяновський Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка. спеціальність 14.01.01;
 3. Гнатко Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №2 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01;
 4. Данілов Олександр Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.09
 5. Дубчак Алла Єфремівна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка Лук’янової О.М. НАМН України»,  спеціальність 14.01.01;
 6. Дубровін Олександр Глібович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, , спеціальність 14.01.09;
 7. Диндар Олена Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.
 8. Жук Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри акушерства, гінекології  і медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупіка МОЗ України, спеціальність 14.01.01;
 9. Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 10. Кривченя Данило Юлянович, доктор медичних наук, професор,  професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, , спеціальність 14.01.09;
 11. Копчак Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини Національного інституту раку МОЗ України, спеціальність 14.01.13.
 12. Левицький Анатолій Феодосійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.09;
 13. Мамчич Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 14. Пойда Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри  хірургії  №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 15. Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.09;
 16. Рибальченко Василь Федорович , доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.09
 17. Сокур Петро Павлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка, МОЗ України, спеціальність 14.01.09;
 18. Тодуров Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», спеціальність 14.01.03.
 19. Фомін Петро Дмитрович, академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської хірургії № 3 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

Термін повноважень:  11.07.2019 – 31.12.2020

Контактна інформація:

М. Київ, вул. Предславінська 9,  Київський Перинатальний центр,  кафедра акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Тел: +380974329132

E-mail: spec.radad26.003.03@gmail.com

Паспорт спеціальності