НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03

Спеціальності:
14.01.01 – акушерство та гінекологія
14.01.03 – хірургія
14.01.09 – дитяча хірургія

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03 створена відповідно до наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія.

Голова ради:

1.  МІШАЛОВ Володимир Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 4, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Заступник голови:

2.  ВЕНЦКІВСЬКА Ірина Борисівна, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Вчений секретар

3.  ЦЕМА Євген Володимирович, д.мед.н., доцент кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Члени ради:

4.  БЕЗРОДНИЙ Борис Гаврилович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

5.  БЕНЮК Василь Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

6.  ВЕНЦКІВСЬКИЙ Борис Михайлович, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

7.  ГНАТКО Олена Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

8.  ДАНИЛОВ Олександр Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

9.  ДРОНОВ Олексій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

10.  ДУБРОВІН Олександр Глібович, д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

11.  ДУБЧАК Алла Єфремівна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділення реабілітації репродуктивної функції жінок, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;

12.  ЖУК Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

13.  ІВАНЮТА Сергій Орестович, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

14.   КРИВЧЕНЯ Данило Юліанович, д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

15.  ЛЕВИЦЬКИЙ Анатолій Феодосійович, д.мед.н., завідувач кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

16.  МАМЧИЧ Володимир Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії та проктології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

17.  ПРИТУЛА Василь Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

18.  РИБАЛЬЧЕНКО Василь Федорович, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

19. ФОМІН Петро Дмитрович, д.мед.н., професор, академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

20. ХОМЯК Ігор Васильович, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчних проток, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України».

 

Термін повноважень: 21.12.2015 – 21.12.2018

Контактна інформація:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, корпус 6А, 5-й поверх, кафедра хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Тел.: +38 (044) 255-15-60

E-mail: d_26.003.0 3_nmu @ ukr . net

Паспорт спеціальності

 

 

 

Кондакова Олена Юріївна, аспірант кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 19 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПТОЗОМ ЇЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПТОЗОМ ЇЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Диндар Олена Анатоліївна, доцент кафедри акушерства і гінекології № 3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 15 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Кузьменко Олег Володимирович, асистент кафедри хірургії № 4, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 01 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА КОАГУЛЯЦІЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СВІТЛОВОДІВ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Дисертація
ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА КОАГУЛЯЦІЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СВІТЛОВОДІВ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Кривопустов Олександр Сергійович, асистент кафедри акушерства і гінекології №2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 15 лютого 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ЗАГРОЗЛИВОГО АБОРТУ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ПРОГЕСТЕРОНУ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ЗАГРОЗЛИВОГО АБОРТУ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ПРОГЕСТЕРОНУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Аксьонова Анастасія Валеріївна, аспірант кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 15 лютого 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ МАРКЕРІВ АТЕРОГЕННОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ МАРКЕРІВ АТЕРОГЕННОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Дирда Олександр Олегович, лікар-хірург, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги підпорядкована департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 21 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФІКУВАННЯ ТА ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФІКУВАННЯ ТА ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Дворакевич Андрій Орестович, завідувач операційно-ендоскопічним відділенням Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 7 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНИХ І МАЛОІНВАЗІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАХВИННИХ ГРИЖ У ДІТЕЙ

Дисертація
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНИХ І МАЛОІНВАЗІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАХВИННИХ ГРИЖ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Алтібаєва Ділберджан Мурадівна, аспірант кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 7 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АДЕНОМІОЗУ В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АДЕНОМІОЗУ В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Наконечний Ростислав Андрійович, аспірант кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 16 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНІІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСУ В ДІТЕЙ

Дисертація
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНІІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСУ В ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Демиденко Юрій Григорович, лікар хірург дитячий, Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська обласна дитяча лікарня» МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 16 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСІВ ТА ІНФІЛЬТРАТІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ

Дисертація
ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСІВ ТА ІНФІЛЬТРАТІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Соручан Валерія Петрівна, асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 02 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
МЕЗОКАВАЛЬНЕ ШУНТУВАННЯ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

Дисертація
МЕЗОКАВАЛЬНЕ ШУНТУВАННЯ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Павловська Марина Олександрівна, клінічний ординатор кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 02 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
СОМАТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ

Дисертація
СОМАТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Драбовський Віталій Сергійович, асистент кафедри хірургії №3 ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 19 жовтня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КОСМЕТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КОСМЕТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Страшко Ірина Володимирівна,лікар акушер-гінеколог Перинатального центру м. Києва Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 5 жовтня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОФІЛАКТИКА СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У РОДІЛЬ З ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗРИВОМ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ

Дисертація
ПРОФІЛАКТИКА СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У РОДІЛЬ З ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗРИВОМ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Кокоркін Олексій Дмитрович,асистент кафедри дитячої хірургії та анестезіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 5 жовтня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ НИРОК І ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ

Дисертація
РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ НИРОК І ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Маланчук Олег Борисович, заступник головного лікаря з медичної частини, лікар акушер-гінеколог Перинатального центру м. Києва Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 1 червня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ В ТЕРМІНІ 22—28 ТИЖНІВ, УСКЛАДНЕНИХ ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗРИВОМ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ В ТЕРМІНІ 22—28 ТИЖНІВ, УСКЛАДНЕНИХ ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗРИВОМ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Ропотан Андрій Григорович, головний лікар Хмельницького міського перинатального центру.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 20 квітня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПЕРИНАТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ ПО НЕВИНОШУВАННЮ ВАГІТНОСТІ

Дисертація
ПЕРИНАТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ ПО НЕВИНОШУВАННЮ ВАГІТНОСТІ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Бала Оксана Олегівна, лікар акушер-гінеколог Київського міського пологового будинку №3.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 20 квітня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯАБОРТНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ЗАВМЕРЛОЮ ВАГІТНІСТЮ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯАБОРТНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ЗАВМЕРЛОЮ ВАГІТНІСТЮ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Мороз Владислав Владиславович, асистент кафедри хірургії №1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться 16 березня 2017 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З ВИСОКИМ ОПЕРАЦІЙНО-АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З ВИСОКИМ ОПЕРАЦІЙНО-АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Бу Вейвей, аспірант кафедри акушерства і гінекології №3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 02 березня 2017 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ЗМІШАНОЇ ХЛАМІДІЙНО-ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ЗМІШАНОЇ ХЛАМІДІЙНО-ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

Гончаренко Вадим Миколайович, керівник центру жіночого здоров’я клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 02 березня 2017 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ГІПЕРПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОМЕТРІЮ (ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ)

Дисертація
ГІПЕРПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОМЕТРІЮ (ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ)

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Борис Орест Ярославович, лікар-хірург дитячий відділення дитячої хірургії Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 15 грудня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕКРОТИЧНОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Дисертація
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕКРОТИЧНОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Швець Ірина Миколаївна, старший лаборант кафедри загальної хірургії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 1 грудня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ В ЛІКУВАННІ ПУПКОВИХ ГРИЖ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Дисертація
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ В ЛІКУВАННІ ПУПКОВИХ ГРИЖ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Поладич Ірина Володимирівна, аспірант кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 1 грудня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ ВАГІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисертація
ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ ВАГІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Терпиловський Юрій Ростиславович, лікар-ординатор травмпункту Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 3 листопада 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
МАЛОІНВАЗИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ У ДІТЕЙ

Дисертація
МАЛОІНВАЗИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Кравчук Борис Олексійович, доцент кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 3 листопада 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ УТВОРІВ МЕЖИСТІННЯ У ДІТЕЙ

Дисертація
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ УТВОРІВ МЕЖИСТІННЯ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Фаранак Парсаі, аспірант кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 25 жовтня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАНЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАНЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Волошин Юрій Любомирович, лікар-хірург дитячий хірургічного відділення № 1 КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 24 жовтня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АБДОМІНАЛЬНОЇ ФОРМИ КРИПТОРХІЗМУ У ДІТЕЙ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АБДОМІНАЛЬНОЇ ФОРМИ КРИПТОРХІЗМУ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Стахов Володимир Володимирович, лікар-хірург дитячий хірургічного відділення № 1 КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 24 жовтня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНВАГІНАЦІЇ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНВАГІНАЦІЇ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Рибальченко Інна Геннадіївна, лікар дитячий хірург відділення хірургії новонароджених Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 16 червня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ЗБІЛЬШЕНОЇ КАЛИТКИ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ЗБІЛЬШЕНОЇ КАЛИТКИ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Бакунець Юрій Петрович, лікар-хірург Київського міського центру хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова Київської міської клінічної лікарні № 10 Виконавчого органу Київської міської Ради (Київська міська державна адміністрація) Департаменту охорони здоров’я м. Києва.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 02 червня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ ПЕЧІНКИ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ ПЕЧІНКИ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Бакунець Петро Петрович, лікар-хірург Київського міського центру хірургії захворювань печінки, жовчних протоків та підшлункової залози імені В.С. Земскова Київської міської клінічної лікарні № 10 Виконавчого органу Київської міської Ради (Київська міська державна адміністрація) Департаменту охорони здоров’я м. Києва.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 02 червня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ З УРАЖЕННЯМ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

Дисертація
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ З УРАЖЕННЯМ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Яроцька Юлія Олегівна, лікар-акушер-гінеколог пологового відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами Перинатального центру Головного управління охорони здоров’я м. Києва

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 27 квітня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Вітренко Дмитро Васильович, лікар акушер-гінеколог Комунального закладу «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» Черкаської міської ради

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 27 квітня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
КЕСАРІВ РОЗТИН ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК

Дисертація
КЕСАРІВ РОЗТИН ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Іванцок Володимир Михайлович, аспірант кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 07 квітня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ТЕХНІКИ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ТЕХНІКИ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Оссовський Олексій Володимирович, старший ординатор відділення загальної та онкологічної колопроктології (з палатами для хіміотерапії) Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 07 квітня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЕОЛАПАРОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Дисертація
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЕОЛАПАРОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Андрусенко Олександр Миколайович, лікар-ординатор І хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 12 (Київський міський центр по наданню допомоги хворим з шлунково-кишковими кровотечами МОЗ України).

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 29 березня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ НА ГОСТРОКРОВОТОЧИВИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

Дисертація
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ НА ГОСТРОКРОВОТОЧИВИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач Соколовська Ірина Сергіївна, асистент кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 29 березня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ІНДИВІДУАЛЬНО ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИБІР МЕТОДУ ПОЛОГОРОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК ІЗ СІДНИЧНИМ ПЕРЕДЛЕЖАННЯМ ПЛОДА

Дисертація
ІНДИВІДУАЛЬНО ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИБІР МЕТОДУ ПОЛОГОРОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК ІЗ СІДНИЧНИМ ПЕРЕДЛЕЖАННЯМ ПЛОДА

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Здобувач Заводовський Євген Сергійович, асистент кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 19 травня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХІРУРГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ У ХВОРИХ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК

Дисертація
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХІРУРГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ У ХВОРИХ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач Матвеєв Роман Миколайович, асистент кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 19 травня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ЕФЕРЕНТНІ ТА МІНІІНВАЗИВНІ МЕТОДИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ДЕСТРУКТИВНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

Дисертація
ЕФЕРЕНТНІ ТА МІНІІНВАЗИВНІ МЕТОДИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ДЕСТРУКТИВНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2