НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03

Спеціальності:
14.01.01 – акушерство та гінекологія
14.01.03 – хірургія
14.01.09 – дитяча хірургія

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03 створена відповідно до наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія.

Голова ради:

1.  МІШАЛОВ Володимир Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 4, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Заступник голови:

2.  ВЕНЦКІВСЬКА Ірина Борисівна, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Вчений секретар

3.  ЦЕМА Євген Володимирович, д.мед.н., доцент кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Члени ради:

4.  БЕЗРОДНИЙ Борис Гаврилович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

5.  БЕНЮК Василь Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

6.  ВЕНЦКІВСЬКИЙ Борис Михайлович, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

7.  ГНАТКО Олена Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

8.  ДАНИЛОВ Олександр Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

9.  ДРОНОВ Олексій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

10.  ДУБРОВІН Олександр Глібович, д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

11.  ДУБЧАК Алла Єфремівна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділення реабілітації репродуктивної функції жінок, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;

12.  ЖУК Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

13.  ІВАНЮТА Сергій Орестович, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

14.   КРИВЧЕНЯ Данило Юліанович, д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

15.  ЛЕВИЦЬКИЙ Анатолій Феодосійович, д.мед.н., завідувач кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

16.  МАМЧИЧ Володимир Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії та проктології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

17.  ПРИТУЛА Василь Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

18.  РИБАЛЬЧЕНКО Василь Федорович, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

19. ФОМІН Петро Дмитрович, д.мед.н., професор, академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

20. ХОМЯК Ігор Васильович, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчних проток, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України».

 

Термін повноважень: 21.12.2015 – 21.12.2018

Контактна інформація:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, корпус 6А, 5-й поверх, кафедра хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Тел.: +38 (044) 255-15-60

E-mail: d_26.003.0 3_nmu @ ukr . net

Паспорт спеціальності

 

 

 

 

Кондратенко Сергій Олександрович, завідувач відділення – лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії для хірургічних хворих Олександрівської клінічної лікарні Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 29 листопада 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОБГРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Дисертація
ОБГРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Антонюк Вадим Вікторович, завідувач відділенням екстреної травматологічної та хірургічної допомоги – лікар-хірург дитячий КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 29 листопада 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИМИ ІНФІЛЬТРАТАМИ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИМИ ІНФІЛЬТРАТАМИ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Руденко Євген Олегович, доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 1 листопада 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ТРАХЕЇ ТА ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ТРАХЕЇ ТА ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

 

 

Пахольчук Олексій Петрович, асистент кафедри дитячої хірургії та анестезіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 18 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНФІКОВАНИХ ТА ГНІЙНИХ РАН У ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ДІАГНОСТИКИ СТАДІЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНФІКОВАНИХ ТА ГНІЙНИХ РАН У ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ДІАГНОСТИКИ СТАДІЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

 

 

Бензар Ірина Миколаївна, доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 04 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СУДИННИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СУДИННИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Задорожна Крістіна Олегівна, лікар-хірург, Відділення Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-поліклініка «Лікувально-діагностичний центр «Добробут»

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 04 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Кондакова Олена Юріївна, аспірант кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 19 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПТОЗОМ ЇЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПТОЗОМ ЇЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Диндар Олена Анатоліївна, доцент кафедри акушерства і гінекології № 3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 15 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Кузьменко Олег Володимирович, асистент кафедри хірургії № 4, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 01 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА КОАГУЛЯЦІЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СВІТЛОВОДІВ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Дисертація
ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА КОАГУЛЯЦІЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СВІТЛОВОДІВ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2