НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

5 ПРИЧИН СТАТИ СТУДЕНТОМ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

14.07.2017

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця на медико-психологічному факультеті здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 225 «Медична психологія», кваліфікації професійної «Лікар-психолог».

5 причин для вступу на дану спеціальність:

1. Затребуваність фахівців з медичної психології на ринку праці. Професія лікаря-психолога надзвичайно актуальна серед роботодавців на даний момент.
2. Престижність та універсальність обраної професії. Лікарі-психологи необхідні у різних сферах людської діяльності: в охороні здоров’я, освітніх закладах, державних та приватних установах.
3. Сучасність підготовки фахівців даної спеціальності. Програми навчання побудовані з урахуванням вимог Директив Європейського союзу щодо професійних кваліфікацій.
4. Наближеність підготовки фахівців з медичної психології до міжнародних стандартів. Випускники даного факультету мають можливість отримати Додаток до диплома Європейського зразка.
5. Висококваліфікований викладацький склад. На кафедрах факультету впроваджуються сучасні освітні технології навчання для формування практичних навичок у лікарів-психологів.

Умови вступу за посиланням.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!