НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ В РАМКАХ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЦИКЛУ «НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД А ДО Я»

19.03.2018

14 березня 2018 року на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я відбулося четверте засідання студентів та молодих науковців в рамках науково-освітнього циклу «Наукове дослідження: від А до Я», на якому розглянуто проблеми використання статистичних методів обробки та аналізу даних клініко-епідеміологічних досліджень.

Захід проведено відповідно до наказу НМУ імені О.О.Богомольця № 692 від 10.11.2017 р. «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету». Під час виступу та презентації, представленої асистентом кафедри Іншаковою Г. В., було розкрито статистичні методи обробки та аналізу отриманих у ході проведеного дослідження даних, а також детально надано методологію їх оцінки. У ході лекції представлено аналіз типів даних та метричних шкал, до яких вони належать, дано характеристику абсолютних та похідних величин, наведено розрахунок відносних та середніх показників, надано класифікацію статистичних сукупностей, що досліджуються, а також алгоритм оцінки нормального розподілу даних. Лектором було розкрито принцип порівняння сукупностей – аналіз «нульової гіпотези», поняття про внутрішню та зовнішню валідність, клінічну та статистичну значущість. Детально представлено критерії оцінки вірогідності отриманих результатів: параметричні й непараметричні методи, метод стандартизації, динамічні ряди, тренди, прогнози. Слухачів також будо ознайомлено з дисперсійним аналізом, у т.ч. однофакторним (ANOVA) та багатофакторним (МANOVA). Розглянуто оцінку взаємозв’язку у статистичній сукупності, а саме: кореляційно-регресійний аналіз, парні та множинні коефіцієнти кореляції, коефіцієнти асоціації та контингенції, рівняння регресії. Для обчислення різних величин, пов’язаних з часом спостереження за пацієнтом, було представлено аналіз виживаємості пацієнтів, зокрема методику Каплана-Мейера. Для кращого засвоєння матеріалу, лектором було наведено приклади на застосування статистичних методів обробки даних та їх оцінки. Всім бажаючим було надано електронний варіант презентації.

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я