НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ ВЗЯВ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МОНОГРАФІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ БІОЦИДАМИ В УКРАЇНІ»

10.04.2018

Директор Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, професор Сергій Омельчук, як національний експерт, у складі авторського колективу взяв участь у створенні фундаментальної монографії «Національний огляд поточної ситуації з управління біоцидами в Україні». Дана робота підготовлена у рамках виконання проекту «Зміцнення потенціалу для безпечного управління біоцидами (пестициди та дезінфікуючі засоби) для зменшення впливу на населення в Україні».

У Національному огляді підсумовано відомості про виробництво, імпорт, експорт, транспортування, використання/ споживання біоцидів в Україні та проблеми поводження з їх відходами, а також правові, інституційні, адміністративні і технічні аспекти управління біоцидами в Україні; надано експертну оцінку сучасного стану поводження з біоцидами в Україні та сформовано пропозиції і рекомендації щодо зміцнення потенціалу і створення системи безпечного управління біоцидами в Україні впродовж їх життєвого циклу з метою усунення негативного впливу біоцидів на навколишнє середовище та здоров’я людей.

Робота виконана в творчій співдружності Європейського регіонального бюро ВООЗ і Європейського центру ВООЗ з навколишнього середовища та здоров’я в рамках Програми Швидкого Старту Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР) при фінансовій підтримці Програми ООН з навколишнього середовища у відповідності з Методичними рекомендаціями Навчального та науково-дослідного інституту ООН з підготовки Національного профілю для оцінки інфраструктури та потреб в галузі управління хімічними речовинами.

 

Інститут гігієни та екології