НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЛОГІЯ»

19.02.2018

15 лютого 2018 року в аудиторії №2 морфологічного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця кафедра фармакології презентувала для студентів 3 курсу першого медичного факультету оновлену лекцію з використанням інтерактивної мультимедійної системи. Лекцію «Лікарські препарати, що впливають на гемопоез» представила завідувач кафедри фармакології професор Ганна Зайченко.

В чому полягало оновлення? По-перше, це була лекція тривалістю 45 хвилин. По-друге, вона проводилася у новому форматі з використанням системи інтерактивного опитування студентів у режимі реального часу. Десяток таких систем були придбані до початку нового семестру та установлені у найбільших лекційних аудиторіях навчальних корпусів Національного медичного університету імені О.О Богомольця. Від декларації ідеї щодо зміни парадигми читання лекцій до її імплементації пройшло декілька тижнів, але як вони змінили звичайний ритуал підготовки та проведення цього виду навчальної роботи! Впевнені, що інноваційні форми разом з оновленим змістом кожної лекції стануть важливим фактором мотивації студентів до опанування нового матеріалу, підвищення ефективності використання часу аудиторної роботи та сприятимуть об’єктивізації оцінювання якості роботи лектора і студента.

Передували події низка підготовчих заходів в університеті, зокрема воркшопи для викладачів-лекторів в межах університетської програми з faculty development. Центру безперервної медичної освіти Інституту післядипломної освіти – тренінги з «технічної» підготовки та відпрацювання навичок роботи з інтерактивними системами за участю представника офіційного дистриб’ютора компанії Turning Technologies в Україні. Ряд наказів по університету, що були видані протягом цього навчального року, в яких чітко та прозоро викладені вимоги до структури та змісту лекцій, лектора, технічного оформлення презентацій, оновлення контенту відповідно до сучасних вимог та кращих базових підручників з дисципліни. Заслуговує великої поваги особистий приклад ректора – Катерини Миколаївни Амосової, яка першою причитала лекцію для викладачів з методичних підходів читання лекцій для сучасного покоління студентів та першою прочитала у новому форматі лекцію для студентів. Це є яскравим взірцем впровадження системи управління якістю освітнього процесу у повсякденне життя університету.

Кафедра фармакології
Деканат фармацевтичного факультету