НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ

01.11.2016

20-21 жовтня 2016 року співробітники Відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій науково-дослідної частини В.І. Селіна (завідувач відділу) та В.В. Писєва (науковий співробітник) взяли участь у V Міжнародному форумі «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства» та навчальному семінарі «Практичні аспекти трансферу технологій у вищих навчальних закладах», співорганізаторами якого виступили Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, Асоціація «Інформатіо-Консорціум», Державна науково-технічна бібліотека України, Київська міська державна адміністрація.

Під час семінару для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів України з питань інтелектуальної власності «Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної власності у ВНЗ» були висвітлені актуальні питання щодо відбору об’єктів інтелектуальної власності з метою їх комерціалізації (Цибульов П.М.); особливості бухгалтерського обліку та вартісної оцінки результатів завершених науково-дослідних робіт (НДР) та ДКТР, що проведені за рахунок коштів державного бюджету, як об’єктів права інтелектуальної власності (Бутнік-Сіверський О.Б.); практичних аспектів трансферу технологій в НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Гнат В.М.); практичні аспекти укладання ліцензійних договорів (Дмитришин В.С.); питання набуття прав на об’єкти промислової власності в Україні, а саме щодо питань особливостей проведення формальної та кваліфікаційної експертиз (Петрова Н.Л.) та інші.

Як зауважили організатори, поєднання у рамках Форуму науковців, практиків виробництва, інформаційних та бібліотечних працівників сприяє взаємному інформаційному збагаченню, подальшому розвитку інформаційного суспільства, забезпечує новими ідеями інноваційну складову економіки держави.

На пленарному засіданні, яке проводилося у вигляді дискусійної панелі, обговорювалися питання викликів та можливостей інноваційного та інформаційного розвитку України. Спікерами дискусії були: директор Департаменту науково-технічного розвитку МОН України Д.В. Чеберкус; директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України В.С. Шовкалюк; директор Державного фонду фундаментальних досліджень Б.В. Гриньов; начальник відділу науково-технічної та інноваційної політики Управління промисловості та інноваційної політики КМДА Н.П. Ковалишина; директор ДНТБ України А.Г. Жарінова; директор «Інформатіо-Консорціум» О.В. Васильєв. Модератор – директор УкрІНТЕІ В.П. Чеботарьов.

Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій