НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ

12.08.2016

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця долучається до практик підтримки академічної доброчесності та впроваджує заходи боротьби з академічним плагіатом.

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці повинні керуватися, передусім, принципами чесної праці та навчання, що є невід’ємною складовою академічної культури та передумовою для успішного розвитку суспільства.

За словами начальника науково-дослідної частини НМУ Андрія Дінця, університетська спільнота працює над піднесенням рівня академічної культури, попередження плагіатові, запровадження високих стандартів навчальної та дослідницької діяльності. В університеті розроблене та впроваджене Положення про академічну чесність, функціонує Етична комісія, в якій є антиплагіатний підрозділ, що має завдання запобігати та реагувати на факти академічної нечесності. Також, в університеті проводяться заходи щодо підключення до антиплагіатної програми, призначеної для перевірки унікальності академічних текстових документів за допомогою автоматичного пошуку подібностей. Таке антиплагіатне програмне забезпечення не потребує встановлення додаткових програм, для доступу потрібен лише комп’ютер та Інтернет. Програма має здатність виявляти приховані символи у тексті, заміну символів кирилиці латиницею. Порівняння академічного тексту відбувається як із Інтернет-ресурсами, так і з базами інших університетів, а також внутрішньою базою НМУ. Внутрішня база НМУ – «Репозитарій академічних текстів» (закрита для вільного доступу база даних), була започаткована в березні 2016 року та містить текстові файли дисертаційних робіт науковців НМУ.

Науково-дослідна робота в усьому світі базується лише на доброчесності, тобто існують науково-етичні норми, яких треба дотримуватися.

«Відповідальність науковця, якого викрили в академічній нечесності (плагіат, подвійна публікація, фальсифікація результатів, тощо) переважно лежить в морально-етичній площині та рідко призводить до судових позовів. Проте репутаційні збитки науковця, якого викриваються в академічній недоброчесності частіше за все можуть призвести до завершення академічної кар’єри, а також значно зашкодити шкодить репутації закладу, де такий науковець працює. Їхній науковий продукт, зокрема публікації, не буде сприйматися науковою спільнотою. Наприклад, якщо наукова стаття в рецензованому журналі, що індексується в PubMed, містить сфальсифіковані дані чи плагіат, то вона не вилучається, а на неї вішається ярлик “Retracted” (відкликана) та відповідна позначка у вигляді штампу проставляється на цю статтю в електронному архіві журналу, де вона була опублікована» – розповідає Андрій Дінець.

Прес-центр