НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

XVI СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

30.09.2014
Традиційно восени відбуваються Сідельниковські читання. Цього року Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – XVІ Сідельниковські читання пройшла 23-25 вересня 2014 року у м. Запоріжжі. Вони були присвячені пам’яті видатної постаті вітчизняної педіатрії, члена-кореспондента АМН СРСР, РАМН, НАН України, АМН України, Заслуженого діяча науки України, доктора медичних наук, професора Віктора Михайловича Сідельникова.
Читання традиційно зібрали з усіх регіонів країни понад 800 дитячих та сімейних лікарів та понад 40 завідувачів педіатричними кафедрами і професорів з 11 вищих медичних навчальних закладів,  3 академій післядипломної освіти та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» та НДСЛ «ОХМАТДИТ».
 
Науковий педіатричний форум був особливим, адже відбувався на тлі буремних подій у нашій країні, пов’язаних із Революцією гідності та проведенням АТО на Донбасі. І у цій ситуації кожен, зокрема й медики, повинен виконувати свій професійний обов’язок на високому рівні, що і було наголошено у вітаннях конференції від МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації та Асоціації педіатрів України. Проведення такої масштабної науково-практичної конференції навіть у цих непростих умовах засвідчило про те, що вітчизняна педіатрія знаходить адекватні відповіді на виклики часу.
 
Адже на цих читаннях традиційно висвітлюються найважливіші сучасні питання розвитку педіатрії та сімейної медицини з позицій новітніх досягнень медичної науки, з урахуванням вимог Доказової медицини, кращого вітчизняного та закордонного досвіду. Було обговорено пріоритетні завдання педіатричної науки та практики, питання догляду за здоровою дитиною та її вигодовування, проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захво­рювань дитячого віку. Завдяки ефективному використанні ресурсів галузі, співпраці науковців та дитячих лікарів показник малюкової смертності зменшився у першому півріччі поточного року до 7,5 на 1000 народжених живими (В.В. Лазоришинець, А.В. Терещенко, 2014).
 
У рамках доповіді в.о. директора Департаменту персоналу, освіти та науки МОЗ України, члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця учасники конференції активно обговорили сучасну Концепцію побудови нової системи охорони здоров'я, роль медицини дитинства, розвиток лікарського самоврядування, медико-психологічні аспекти у роботі дитячих та сімейних лікарів у особливий період.
 
У роботі Читань взяли активну участь ректор Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Трансплантологія», академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор О.С. Никоненко, Віце-президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, перший проректор Запорізького державного медичного університету, професор Ю.М. Нерянов, завідувач опорною кафедрою педіатрії Одеського національного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, професор М.Л. Аряєв, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія» професор
Г.В. Бекетова, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», член-кореспондент НАМН України, професор
О.П. Волосовець, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча пульмонологія» професор В.Ф. Лапшин, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія» професор О.Г. Шадрін, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Підліткова терапія» професор Л.К. Пархоменко, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія» д.м.н. Т.Р. Уманець, Головний педіатр м. Києва, професор Л.В. Квашніна, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Отоларингологія» професор В.І. Попович. Їх доповіді віддзеркалювали шляхи розвитку вітчизняної педіатричної науки і практики, і саме це стане базою для оновлення існуючих стандартів надання як первинної допомоги, так і високоспеціалізованої допомоги дітям. Важливим також було питання нових інфекційних загроз, що постають перед людством, та проблема подолання резистентності до антибіотиків, використання антибактеріальних засобів «проліків», розробка нових напрямків застосування «живих» мультипробіотиків, для корекції гомеостазу усього організму, та сучасних високотехнологічних фітопрепаратів щодо лікування та підвищення неспецифічної резистентності дитячого населення до інфекційних агентів.
 
Усього під час форуму на 4 пленарних, 2 секційних засіданнях та методичній нараді було заслухано понад 110 виступів з актуальних питань медицини дитинства та медичної освіти. Особливу увагу приділялася захворюванням органів дихання у дітей (академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, професор В.Ф. Лапшин, професор Г.В. Бекетова, професор С.П. Кривопустов, професор О.М. Охотнікова, професор Ю.В. Марушко, професор Л.В. Квашніна, професор Т.О. Крючко, професор Л.М. Боярська, професор Л.С. Овчаренко, професор В.І. Попович, професор М.В. Хайтович та ін.), патології травної системи у дітей (професор О.Г. Шадрін, професор Г.О. Леженко, професор О.Є. Абатуров, професор О.Г. Іванько, професор Л.К. Пархоменко, професор О.Ю. Білоусова та ін.), актуальним проблемам неонатології (член-кореспондент НАМН України, професор М.Л. Аряєв, професор Т.М. Клименко та ін.). 
 
Під головуванням Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця було проведено окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології», де звітували головні позаштатні дитячі кардіоревматологи департаментів (управлінь) охорони здоров’я. Було акцентовано увагу на необхідністі удосконалення профілактики і лікування та створення регіональних реєстрів хворих на природжену та набуту серцево-судинну патологію, ревматоїдний артрит. Зростання кількості дітей із вродженими вадами серця (до 11 тисяч щорічно вперше виявлених випадків) та понад 400 летальних випадків внаслідок цих патологічних станів, зокрема від комбінованих вад серця з гіпоплазією шлуночків, вимагають ефективної міжсекторальної співпраці дитячих лікарів, кардіоревматологів та кардіохірургів.
 
На секційному засіданні «Впровадження результатів наукових досліджень у практику сімейної медицини та педіатрії» були докладно проаналізовані фрагменти дисертаційних досліджень. Обговорені стендові доповіді науковців, на яких була яскраво представлена Харківська та Запорізька педіатрична школа.
 
25 вересня 2014 року відбулася науково-методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України. Зокрема під час наради були обговорені сучасні стандарти підготовки лікарів, питання запровадження лікарської резидентури у післядипломній медичній освіті, звіти завідувачів опорними кафедрами педіатрії. З доповідями виступили член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець, академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, член-кореспондент НАМН України, професор М.Л. Аряєв, професор О.Є. Абатуров, професор Ю.В. Марушко, професор С.П. Кривопустов, професор Л.М. Боярська, професор О.М. Охотнікова та ін.
 
Сідельниковські читання несуть велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення актуальних проблем медицини дитинства нашої країни із вшануванням пам’яті фундаторів вітчизняної педіатрії. 
 

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ