НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАВЕРШИВСЯ І ЕТАП ПРОЕКТУ З УДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ

13.04.2016

40 викладачів, які викладають на першому курсі англійською мовою, за поданням завідувачів кафедр,  пройшли тестування Aptis від Британської Ради, яке перевіряє рівень знання англійської мови від A1 до C за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та дозволяє оцінювати володіння усіма чотирма мовленнєвими компетенціями: усне мовлення, аудіювання, читання і письмо. Кандидат, що проходить Aptis, отримує оцінку по шкалі від 0 до 50 за розділи з граматики та словникового запасу, а також оцінку по шкалі від 0 до 50 та рівень за загальноєвропейськими рекомендаціями від A1 до C за кожну компетенцію, що перевіряється. Загалом це створює цілісну картину про ступінь володіння мовою.

За результатами тестування рівень С отримали 6 (15%) викладачів, В2 – 15 (39%), В1 – 13 (33%), А2 – 3 (7%), А1 – 2 (5%). Найбільш високі результати були виявлені з аудіювання, де 36% викладачів показали  рівень С та 28% – В2, а також  з читання, де рівень С отримали 31% та рівень В2 – 25,5%. Дещо гіршими були результати з усного мовлення, де більшість викладачів показали рівень В1.

Усі викладачі (39), які брали участь у тестуванні, отримали індивідуальні сертифікати. Зауважимо, що згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України  № 13 від 14.01.2016 року «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» тест Aptis внесено до переліку рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної.

Наступним етапом стане формування, відповідно до результатів тестування, груп викладачів, які зможуть пройти навчання з удосконалення англійської мови на курсах, які проводить Британська Рада.

Міжнародний відділ

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця