НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АСПІРАНТИ СКЛАЛИ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

09.09.2016

8-9 вересня 2016 року на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проходив іспит з англійської мови для вступу в аспірантуру.

Іспит складали 44 аспіранти, серед яких 26 навчатимуться на денній формі – їх готуватимуть для викладання в університеті. 14 аспірантів навчатимуться на вечірній формі, в університеті є ще й дистанційна форма підготовки аспірантів (заочна).

На іспиті побувала ректор НМУ, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова. Ректор наголосила на необхідності вільного володіння англійською мовою для фахового викладання студентам в медичному університеті. «Вступники до аспірантури повинні демонструвати фундаментальний рівень сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої компетенцій. Компетентність полягає у впевненому і правильному користуванні англійською мовою під час проведення лекцій, підготовці доповідей, проведенні презентацій та семінарів для студентів-медиків», – зауважила Катерина Амосова. Ректор також особисто контролюватиме успіхи аспірантів протягом всього навчання, нову програму якого цього року підготували працівники кафедри іноземних мов.

Кафедра іноземних мов розробила для іспиту 2 варіанти завдань. Усі прізвища аспірантів закодовані числами, тому оцінюються лише знання. В кожному з варіантів по 4 завдання, де включені всі види мовленнєвої діяльності: слухання, читання (граматичні і лексичні знання), робота зі словником (аспірант має визначати частини мови, правильно їх вживати в реченні), граматичні завдання. За ці завдання підраховуються усі бали. На завершення аспірант приходить на співбесіду, де вже отримує підсумкову оцінку. За новими вимогами вищої школи університет зобов’язаний підготувати аспірантів до рівня В2 і С1.

Комісія, яка перевірятиме іспит, складається з семи членів: проректора з міжнародних зв’язків, завідувача кафедри іноземних мов, представників кафедри латинської мови, представника з міжнародного відділу університету та представника з науково-дослідної частини НМУ.

В університеті є аспіранти, які мають високий рівень знань з англійської мови. Вони підтверджують свої знання відповідним документом. Також 2 аспірантів склали іспит з німецької мови.

Щодо регламенту проведення іспиту, то на прослуховування дається 15 хвилин, читання – 20 хвилин, словникову роботу 10 хвилин, а на граматику – 45.

На завершальному етапі іспиту аспірантам пропонується сім загальних тем для власних розповідей англійською мовою: реформи в медицині, чому обираєте рівень PhD, англійська в професійному житті, медична і психологічна реабілітація, відкриття в медичній науці і екологічні виклики в суспільстві.

За словами завідувача кафедри іноземних мов Людмили Аврахової в аспірантурі мають навчатися лише найкращі, адже не має меж вдосконалення.«Як показує практика, основна категорія аспірантів демонструє високі знання англійської мови та залишається працювати в університеті», – розповіла Людмила Аврахова.

Прес-центр