НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АТЕСТАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ В ІНТЕРНАТУРІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»: ОСКІ-3

26.06.2018

21-22 червня 2018 року на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця відбулась Державна атестація на визначення рівня знань та володіння практичними навичками лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». Всього атестувались 32 інтерни.

Оцінка практичної підготовки інтернів проводилась у вигляді ОСКІ-3 (об’єктивного структурованого клінічного іспиту) на 5 станціях: амбулаторія сімейного лікаря, внутрішні хвороби, педіатрія, інфекційні хвороби, вступна серцево-легенева реанімація.

Підготовка інтернів оцінювалася Державною атестаційною комісією у складі: голова комісії – професор Барна Ольга, члени комісії – професор Зайцев Ігор, професор Губська Олена, доцент Висоцька Ольга, доцент Кірієнко Валентина, доцент Новицька Алла, доцент Родіонова Ірина, доцент Снігир Наталія, доцент Левенець Софія, доцент Бойко Наталія, доцент Московенко Олена, член Європейської Ради реанімації Омельчук Михайло, член Європейської Ради реанімації Сіренко Ігор, член Асоціації сімейних лікарів України Панін Артем, секретар – асистент Матяш Любов.

Всі інтерни пройшли атестацію успішно, середній атестаційний бал «4,03».

Кафедра загальної практики