НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БІБЛІОТЕКА ДЯКУЄ МЕЦЕНАТАМ

15.06.2017

Протягом навчального 2016-2017 року книжковий фонд бібліотеки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поповнився новою науковою медичною, навчальною, суспільно-політичною та художньою літературою. За останні три місяці до бібліотечного фонду надійшло 575 примірників. Висловлюємо щиру подяку меценатам за подаровані книжки.
Декану стоматологічного факультету, професору Наталії Біденко:
– Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю “Стоматологія”/Н.В Біденко, А.В.Борисенко, О.В. Васильчук та інш. – К: Книга плюс, 2017.-408c.
Завідувачу кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, професору Віталію Кондратюку:
– Кондратюк В. Є., Джус М.Б. Внутрішня медицина: Ревматологія. – К.: Медицина., 2017.
Завідувачу лабораторії імунології та молекулярної біології Інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, кандидату медичних наук Дмитру Мальцеву.
– Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби – 2-е вид., доп. і перероб. – К:, 2016. – 500с.
Завідувачу кафедри судової медицини та медичного права, професору Борису Михайличенку:
– Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців в службі крові та гематології: керівництво для лікарів. / за ред. С. В. Видиборця , Б.В. Михайличенка.- Видання друге. – К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика. – 2014.-588 с.
– Хміль, І.Ю. Законодавче забезпечення лікарської діяльності: навчальний посібник/І.Ю.Хміль, Б.В.Михайличенко, О.І.Артеменко –К.: ВСВ «Медицина», 2010. -208с. (169 прим.)
– Хмиль И.Ю. Основы медицинского законодательства Украины: учеб. пособие / И.Ю.Хмиль,Б.В.Михайличенко, А.И.Артеменко – К.: ВСИ «Медицина», 2011.- 240с. (112 прим.)
– Історія Харківського державного медичного університету: 200 років / За ред. акад. А.Я. Циганенка — Харків: ВПЦ “Контраст”, 2005. -752 с.
– Михайло Драгоманов: автожиттєпис / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий, М. В. Томенко. – К.: Либідь, 2009.- 444 с. та інша література.
Завiдувачу кафедри фтизiатрii та пульмонологii, професору Василю Петренку: 
– Профілактика туберкульозу. – К.:Тов. Ріджі, 2017. – 40 прим.
– Соціо – психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування/ Л.А.Мельник, О.В.Нечосіна та ін./. –ФОП Бурнос С.О., 2017. – 2 прим.
Завідувачу кафедри гістології та ембріології, професору Юрію Чайковському:
– Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини – Terminologia Histologica. International Terms for Human Cytology and Histology: навч.посіб. / Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології: Переклад з англ. вид.; За ред. Б.Ю. Чайковського, О.Д. Луцика.– Київ: Медицина, 2010. – 304 с. (200 прим.)
– Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б.
– Енциклопедія клітини (тлумачний словник цитологічних термінів).- Івано-Франківськ, 2007.- 264 с.
– Міжтканинні взаємодії периферійного нерва в нормі та патології: монографія / Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 408 с.
– Нейроморфологія. Епоніми та гістологічна техніка: монографія /– Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. – Івано-Франківськ: МПП “Таля”, 2016. – 216 с.
– Воспоминания о Н.И. Зазыбине / Под редакцией Ю.Б.Чайковского, В.П. Яценко, Л.М. Сокуренко / – К., 2013. –60с.
– Портретна галерея видатних гістологів/ За редакцією Ю.Б. Чайковського, Л.М. Сокуренко. – К., 2014. – 75 с.
– Літус В.І., Чайковський Ю.Б. Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції.- ТОВ “НВП ”Інтерсервіс”, К, 2013.- 294 с.
– Стовбурові клітини: монографія / Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014.-500 с.
– Патология плаценты (современные аспекты) / Под ред.: акад. НАМН Украины Ю. Г. Антипкина, д-ра мед. наук, проф. Т. Д. Задорожной, канд. мед. наук О. И. Парницкой; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ “Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМНУ”. – Киев: [б. и.], 2016. – 127 с.
– Нестабильность генома и эпигенетическое наследование эукариот. // Колотова Т.Ю., Волянский А.Ю., Кучма И.Ю. и др. – Харьков: Око, 2007.- 288 с.
– Фещенко Ю.І. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми: монографія / Фещенко Ю.І., Чайковський Ю.Б., Островський М.М., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіна І.О.- Івано-Франківськ, СІМИК, 2016.- 400 с.
Слинні залози. Гістофізіологія стимульованої секреції : монографія / Г.А. Єрошенко, В.І.Шепітько, Ю.Б. Чайковський .- Полтава: СПД ФО Кулібаба С.В., 2014.- 152 с.
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика:
– Диагностика и лечение глаукомы. Дополнения к лекциям. Изд.2. Монография /Под ред. главного офтальмолога МЗ Украины, проф. С.А.Рыкова и др. К -2014, 72с.
Науково-виробничому об’єднанню «Фарматрон» та Запорізькому державному медичному університету:
– Тиотриазолин и тиодарон в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Монография. /И.Н Волошина, И.А.Мазур, Н.А.Волошин, В.А.Визир/ под. редакцией Н.А.Волошина –Запорожье: 2017. -415с.:табл. 54. – 415с.

Бібліотека