НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЧЕРГОВА БРЕХНЯ УНН

22.07.2014
Спростування інформації УНН
«Приймальна комісія університету ім. Богомольця продовжує обманювати абітурієнтів»
22 липня 2014 року на сайті «УНН» (www.unn.com.ua/ru) було розміщено черговий анонімний замовний матеріал: «Приймальна комісія університету ім. Богомольця продовжує обманювати абітурієнтів», що дискредитує репутацію Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.          
СПІВРОБІТНИКИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ОБУРЕНІ ВІДВЕРТО НЕПРАВДИВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ.
 Робота Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця регламентується Положенням про приймальну комісію Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, розробленим відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом МОН України від 9 січня 2013 року № 12.
Прийом документів до  НМУ імені О.О. Богомольця здійснюється згідно з Правилами прийому до Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2014 році, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року за № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.
Згідно з пунктом 5.2 Правил прийому «Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.» незалежно від місця проживання абітурієнта.
Щодня відповідно до п. 3.2 Положення про приймальну комісію «3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до вищого навчального закладу, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі». Інформація про допуск абітурієнтів до участі в конкурсі заноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 
Згідно п. 21.6 Правил приойму «21.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів I-ХІII цих Правил.
Таким чином, Приймальні комісії ВНЗ України не мають можливості  подачі даних до системи «Конкурс», а також не має жодного відношення до відображення, пошуку або функціонування системи «Конкурс», яка отримує інформацію з Єдиної бази.
Крім того, зазначений на скрін-шоті абітурієнт Романюк Ігор Олегович станом на 18.00 22.07.2014 року не подавав до Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця заяву на вступ до Університету. 
Відповідно до ст.6 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» забороняється поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи.
Частина 3 ст. 277 ЦК України встановлює презумпцію недостовірності негативної інформації: ”негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного”.
 Враховуючи вищевикладене, Національний медичний університет  імені  О.О. Богомольця ВИМАГАЄ:
спростувати інформацію, опубліковану  22 липня 2014 року на сайті «УНН»  (www.unn.com.ua/ru): «Приймальна комісія університету ім. Богомольця продовжує обманювати абітурієнтів».
Наразі юридична служба Національного медичного університету  імені  О.О. Богомольця  підготувала позов до суду на комерційне інформаційне агентство УНН.