НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ НМУ

19.06.2018

З 22 травня по 19 червня 2018 року випускники фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця складали державну атестацію з навчальних дисциплін:
«Технологія лікарських засобів» – загальнотеоретичні питання основ аптечної та промислової технології ліків і практичні завдання, які передбачали приготування різноманітних лікарських форм та оформлення їх до відпуску;
«Організація та управління у фармації» – базується на усних відповідях щодо питань організації, виробничої та комерційної діяльності, контролю якості лікарських засобів, фармацевтичного менеджменту, контроль оволодіння практичними навичками;
«Фармацевтична хімія» – теоретичні питання та практичні завданн, коли студент в лабораторії повинен виконати практичну роботу та описати умови проведення і результат хімічної реакції;
«Клінічна фармація» – студенти звітували про знання механізму дії ліків на людський організм і мали можливість продемонструвати логічне клінічне мислення та індивідуальний підхід до кожного пацієнта.
Голова екзаменаційної комісії професор Ірина Ніженковська наголосила на якісній практичній професійній підготовці студентів та суттєвому покращенні матеріально-технічного забезпечення кафедр для проведення державних іспитів.

Деканат фармацевтичного факультету