НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДНІ ПРАВА-2017 В УНІВЕРСИТЕТІ

27.12.2017

Однією з умов існування демократичного суспільства є дотримання у ньому прав людини як з боку держави, державних установ, так і самими громадянами у спілкуванні між собою. Цьому має сприяти, перш за все, правова освіченість громадян. Громадяни демократичного суспільства мають не тільки знати свої права та використовувати їх у своєму повсякденному житті, але і дотримуватися їх у взаємовідносинах між собою, бути толерантними, вміти знаходити компроміси, поважати загальнолюдські цінності.

У 1948 році Генеральна асамблея ООН на своєму засіданні 10 грудня прийняла Загальну декларацію прав людини, в якій міститься 30 статей цивільних та політичних прав людини. Відтоді міжнародно-правові акти мають верховенство над внутрішнім законодавством країни. В Конституції України, як і в Конституціях понад 110 держав, наявні статті в основі яких лежить Загальна декларація прав людини. Права людини розповсюджуються на різні сфери її життя. З 2008 року відповідно до Указу Президента України № 1149 від 8.12.2008 р. в нашій державі започатковано Всеукраїнський тиждень права. Особливої актуальності правові знання та дотримання прав людини набули в наш час, коли Україна спрямовує свої кроки до Європейського суспільства.

Тому у 2017 році було видано розпорядження КМУ №579-р “Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 р». Всеукраїнський тиждень права увійшов до Комплексного плану заходів з виховної роботи НМУ імені О.О.Богомольця на 2017-2018 н.р. Під час Всеукраїнських днів права-2017, які проходили з 8 по 20 грудня у НМУ імені О.О. Богомольця відбулася низка заходів, які були організовані кафедрою судової медицини та медичного права. Так, впродовж 8-14 грудня відбувся лекторій для студентів, в якому взяли участь викладачі кафедри судової медицини та медичного права НМУ, судові експерти, суїцидолог та фахівець із кіберзлочинності, психолог і фахівці з інтелектуальної власності, а також лікарі-інтерни та студенти нашого університету. Під час лекторію студенти отримали актуальну інформацію з питань Загальної декларації прав людини (проф. Михайличенко Б.В.), захисту прав свобод учасників медичних правовідносин (ст.викладач Берзіна А.Б.), проблемних питань взаємовідносин «лікар-пацієнт» (викладач Ковалевська Е.В.), порушення прав пацієнта в медицині та стоматології (асистент Федорова О.А., лікар-інтерн Федорова А.), професійно посадових правопорушень медичних працівників (проф. Бабкіна О.П.), проблем сімейного насильства (асистент Федорова О.А. студенти Федорова С., Калиновська М., лікар-інтерн Пилипенко О.П.), самогубств, пов´язаних із кіберпростором (кандидат психологічних наук Бугайовова Н.М.), психодіагностики патопсихологічного стану потерпілої особи (доцент Д.Попов), з реформування патентного законодавства в сфері охорони здоров´я (доцент Іолкін О.Я., Кашинцева О.Ю.).

Важливою для студентів була інформація, надана асистентом Ергард Н.М. та С. Бреусом про дії студента у разі виникнення конфліктної ситуації із поліцією та як і коли можна отримати безоплатну правову допомогу. Додатково студенти отримали підготовлену Пам´ятку та інші інформаційні матеріали. Закінчилися дні права у НМУ 20 грудня проведенням міжвідомчого Круглого столу (із міжнародною участю) на тему: «Забезпечення прав людини в медичній та фармацевтичній практиці», в якому вяли участь представники Державного університету інфраструктури та технологій, інституту управління, технологій та права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Національної академії внутрішніх справ та інші фахівці. До збірника матеріалів круглого столу увійшли наукові роботи 74 представників різних організацій медичного та немедичного профілю. Проведення такого міжвідомчого круглого столу як комплексного заходу із розгляду актуальних питань прав людини надасть якісно нові погляди на синтез науки і практики, а також позитивні результати в оптимізації роботи правоохоронних органів, експертних установ, наукових і вищих навчальних закладів в царині забезпечення прав людини, прав пацієнта під час реформування суспільства, медичної та правової галузі нашої держави.

Кафедра судової медицини та медичного права