НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДОПОВІДЬ АСПІРАНТА УНІВЕРСИТЕТУ ВІДЗНАЧЕНА ГРАНТОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ

08.12.2016

Результати дослідження аспіранта кафедри внутрішньої медицини №3 Наталії Динник (науковий керівник – проф. А.С. Свінціцький) були відібрані для доповіді на міжнародній конференції Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки, присвяченій питанням Нутриціології при захворюваннях печінки «Nutrition in Liver Diseases» (м. Любляна, Словенія 25-26 листопада 2016) та відзначені грантом.

Наталія Динник є членом Української, Європейської та Американської асоціацій з вивчення захворювань печінки та Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізму.

Науково-медичні інтереси Наталії Динник стосуються дослідження неінвазивних методів діагностики та впливу модифікації способу життя у пацієнтів з найпоширенішим хронічним захворюванням печінки – неалкогольною жировою хворобою (стеатоз печінки та стеатогепатит).

Попередні результати дослідження Наталії Динник, представлені на International Liver Congress у квітні 2016 року, показали позитивний вплив інтенсифікації фізичної активності (шляхом подолання щоденно 10 тисяч кроків на добу) на ступінь запалення та апоптозу клітин печінки, визначеного за допомогою інноваційного неінвазивного біомаркеру Цитокератину 18, проте залишалося відкритим питання у методах досягнення зниження маси тіла, що і стало стимулом до розробки та впровадження комплексної мотиваційно-контрольованої програми модифікації харчування.

Позитивні результати досягнення комплаєнсу пацієнтів з дотримання рекомендацій щодо модифікації способу життя визнаються на міжнародному рівні та є корисними не лише для лікування жирової хвороби печінки, а і для попередження розвитку та прогресування таких коморбідних станів, як цукровий діабет та серцево-судинних захворювань.

Відділ міжнародних зв’язків