НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРША ГРУПА ВИКЛАДАЧІВ НМУ ЗАВЕРШИЛА КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІД BRITISH COUNCIL

14.04.2017

Курс англійської мови від British Council завершила перша група викладачів НМУ. Сертифікати про проходження курсу вручали проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Олеся Линовицька та начальник відділу міжнародних зв’язків Ганна Малунова.

Професор Олеся Линовицька, привітавши групу з завершенням курсу та позитивними результатами, підбила підсумки за весь період навчання слухачів відповідно до фінального звіту, наданого НМУ Британською Радою.

Усі викладачі НМУ, рекомендовані до навчанні у цій групі, початково засвідчили рівень В1 під час тестування Aptis. Навчальні матеріали були розроблені та адаптовані Британською Радою відповідно до потреб слухачів. Слухачі покращили свою мовленнєву компетенцію та набули необхідних мовних навичок. Оскільки однією з основних цілей курсів було вдосконалення англомовної комунікативної компетенції наших викладачів, увага була приділена розвитку вмінь аудіювання та мовлення (за допомогою різноманітних завдань, максимально наближених до повсякденної комунікації). Низка вправ була спрямована на те, щоб слухачі поступово переходили від механічно виконуваних завдань до розуміння комунікативної практики. Тексти для читання були розроблені не лише для відображення практичного вжитку лексики та синтаксичних структур, але й для заохочення подальших обговорень, дискусій та інтерпретацій слухачів. Багато автентичних аудіо- та відео-матеріалів залучалися з ресурсів BBC та TED Talks.
Загальна відвідуваність групи – 90%, виконуваність домашнього завдання – 80%. Проміжний та підсумковий тести були розроблені з метою перевірки як знань граматики і лексики, так і мовленнєвих навичок і вмінь. Викладачі НМУ засвідчили 80% позитивних результатів під час проміжного і підсумкового тестів. Загалом, за результатами всього курсу і підсумкового тесту всі викладачі НМУ суттєво підвищили рівень володіння англійською мовою. Успішність трьох співробітників нашого Університету – Костянтина Прокопця, Світлани Колеснікової та Марини Данілишиної – була відзначена викладачем Британської Ради.

Під час вручення сертифікатів викладачам НМУ було запропоновано анонімне анкетування, розроблене відділом міжнародних зв’язків з метою визначення рівня задоволення курсами англійської мови від Британської Ради (змістовим наповненням курсу, розкладом занять, стилем викладання, навчальними матеріалами тощо). За результатами анкетування було з’ясовано, що загалом група задоволена пройденим курсом, його організацією та змістовим наповненням, а отримані знання і вміння повністю відповідають потребам слухачів. Особливо високо респонденти оцінили професійну майстерність викладача. Деякі співробітники НМУ мали побажання щодо певної модифікації розкладу та місця навчання. Усі ж співробітники НМУ висловили побажання продовження практики проведення таких курсів для викладачів на постійній основі.

Відділ міжнародних зв’язків