НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЛІІ «КРОК 1»

12.07.2018