НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У 3-Й МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЦНС І ЇХ ТЕРАПІЯ»

24.10.2017

2-3 жовтня 2017 року у місті Відень (Австрія) відбулася 3-я Міжнародна конференція «Патологічні зміни ЦНС і їх терапія», ініційована видавцями провідних наукових журналів – «Current Neurobiology», «Journal of Neurological Disorders», «Journal of Neurology and Neurophysiology» та «Journal of Neuro-infectious Diseases».

На конференції були представлені лекційні доповіді, у яких були висвітлені результати експериментальних та клінічних досліджень з нейробіології та нейроімунології.

Професор кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Наталія Мельник входила до складу організаційного комітету конференції і представила лекційну доповідь “Reactive cuprizone-induced changes in neurons of central nervous system, behavioral reactions and its recovering after influence of leukemia inhibitory factor in mice of different ages” (Nataliia O. Melnyk, Irina F. Labunets, Svitlana Yu. Rymar, Rodnichenko A., Utko N.A.). Дане наукове дослідження проводилось за угодою про співпрацю між кафедрою гістології та ембріології НМУ та Інститутом генетичної та регенеративної медицини НАМН України.

Після доповіді відбулася дискусія: наукова робота викликала інтерес учасників конференції, один з провідних наукових журналів у галузі нейробіології запропонував можливість публікації наукової статті, а доповідач була нагороджена сертифікатом за глибоку та цікаву лекційну доповідь.

Кафедра гістології та ембріології