НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА НА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

23.05.2018

На сьогодні спеціальність 225 «Медична психологія» на теренах Україні стає популярнішою та затребуваною працедавцями як галузі охорони здоров’я, так і інших галузей суспільного життя. Проте, щоб подолати стигму несприйняття населення та упередженого ставлення до фахівців психічного здоров’я, потрібно проводити широку просвітницьку роботу, зокрема, і серед абітурієнтів 2018 щодо вибору майбутньої професії.

Саме з цією метою колективом медико-психологічного факультету (декан, професор Філоненко М. М.) проводяться профорієнтаційні заходи серед цільової аудиторії, мета яких – поширення інформації про спеціальність 225 «Медична психологія» та професію лікаря-психолога. Серед низки проведених заходів відзначимо основні, які відображують основні тенденції широкої інформатизації населення щодо фахівців даної спеціальності. Так, за поточний рік на факультеті було організовано ХІІ науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Медична психологія 12.0: аспекти практичної діяльності» (23-24 квітня 2018). Кафедрою загальної і медичної психології буде проведено науково-практичну конференцію «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових: проблеми та перспективи» (25 травня 2018) (завідувач професор Матяш М. М.). Кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії (завідувач професор Чабан О. С.) організовано відкриті лекції відомих зарубіжних вчених (професор Герхард Дамманн), проведені щомісячні засідання наукових гуртків з проблем медичної психології з залученням практикуючих фахівців, виступи на рейтингових телеканалах. Також залучено студентів майбутніх лікарів-психологів до громадської активності (участь у Наукових пікніках, Днях психічного здоров’я, дискусійних клубах, інформаційних лекціях з випускниками шкіл, ліцеїв, медичних коледжів). Активно діють фейсбук-сторінки факультету та кафедр, на яких поширюється актуальна інформація про факультет та спеціальність. Укладено домовленості щодо можливості продовження навчання випускників шкіл, ліцеїв, медичних коледжів на спеціальностях факультету.

Деканат медико-психологічного факультету