НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

04.01.2017

30 грудня 2016 року в Стоматологічному медичному центрі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулась робоча зустріч ректора НМУ імені О.О. Богомольця, професора Катерини Амосової і проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професора Олександра Никитюка з деканом cтоматологічного факультету професором Наталією Біденко та представниками адміністрації Стоматологічного медичного центру НМУ: директором, професором Андрієм Копчаком, заступником директора з медичної частини к.мед.н. Ніною Хрол та заступником головного бухгалтера Іриною Степанець.

Зустріч була присвячена організації роботи центру з надання платних стоматологічних послуг та безоплатної стоматологічної допомоги під час навчального процесу на профільних кафедрах стоматологічного факультету. Розглядались питання оптимізації маршруту пацієнтів від реєстратури до лікаря, що безпосередньо надає допомогу, напрямки реорганізації реєстратури, алгоритми ведення пацієнтів при наданні платних та безоплатних послуг з позицій процесного менеджменту та стандартів управління якістю.

Перевірено відповідність порядку надання стоматологічних послуг в Стоматологічному медичному центрі із вимогами чинного законодавства та діючими нормативно-правовими документами. Було наголошено на необхідності системної роботи по протидії корупції та фінансовим зловживанням при здійсненні лікувальної роботи співробітниками центру та стоматологічного факультету, а також формування прозорих механізмів отримання і використання розхідних матеріалів, закуплених за кошти Університету для потреб навчального процесу.

Директор центру та декан стоматологічного факультету звітували про конкретні кроки, що були здійснені в цьому напрямку протягом 2016 року. Також проведено перевірку роботи каси, бухгалтерії та проведено аналіз показників господарсько-фінансової діяльності СМЦ НМУ. Загальний обсяг спеціального фонду зріс вдвічі в порівнянні з 2015 роком. План фінансових надходжень було перевиконано майже на 30%. Ректор НМУ імені О.О. Богомольця, професор Катерина Амосова зазначила, що 2017 рік для Стоматологічного медичного центру стане відправною точкою роботи сучасної оновленої університетської клініки з оптимізованими новими підходами до організації та надання стоматологічної допомоги пацієнтам за сучасними Європейськими стандартами.

Стоматологічний медичний центр

01