НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕФРОЛОГІЇ»

27.04.2018

25 квітня 2018 року на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 на базі КМКЛ № 3 відбулася наукова студентська конференція в рамках «Квітневої студентської наукової сесії – 2018» на тему «Актуальні питання нефрології». Викладачі та студенти другого та третього курсів медичних факультетів № 1 та 4 зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на кафедрі. З привітальним словом виступив завідувач кафедри, доктор медичних наук Віталій Кондратюк, який підкреслив необхідність таких заходів саме для студентів – майбутніх лікарів, науковців, висвітлив актуальність проблем нефрології безпосередньо в Україні, а також кафедральні традиції щодо нефрологічного напрямку роботи.

На конференції було заслухано 17 доповідей студентів. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за якістю доповідей, якістю оформлення презентації, відповідями на запитання присутніх та активністю стосовно інших учасників конференції (за 5-бальною шкалою). Для більшості студентів це був перший виступ за результатами наукової роботи, але деякі гуртківці вже мали подібний досвід. Основною тематикою доповідей було висвітлення сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики захворювань нирок.

За результатами незалежного оцінювання переможцем стала Карпів Ірина, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Реноваскулярна артеріальна гіпертензія”, керівник – доцент Кармазіна О.М.)

Дипломи ІІ ступеня були присуджені:
– Деркач Сергій, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Ліпокаїн як маркер тубулоінтерстиціального ураження нирок”, керівник – професор Палієнко І.А.); Кузьмінлва Наталія, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Циліндрурія”, керівник – професор Палієнко І.А.); Колотурська Єлизавета, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Хвороба Фабрі”, керівник асистент Карпенко О.В.); Приймак Вікторія, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Гостре пошкодження нирок”, керівник – доцент Кармазіна О.М.)

Дипломи ІІІ ступеня були присуджені:
– Делікатний Максим, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Історія трансплантації нирки”, керівник – доцент Шевчук С.Г.); Бреус Дарина, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Аномалії розвитку нирок”, керівник – доцент Красюк І.В.); Саприга Роман, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Патологія нирок при хворобі Шегрена”, керівник – професор Палієнко І.А.); Панченко Юлія, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Дія омепразолу на іонний обмін в канальцях нирок”, керівник – професор Палієнко І.А.).

Всім учасникам вручено сертифікати за участь у конференції, в якості призів – монографії І.А. Палієнка, О.М. Кармазіної “Лікування подагри”, журнал “Актуальні проблеми нефрології за 2017 рік”.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2