НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

07.12.2016

6 грудня 2016 р. відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Перед початком роботи відповідно до порядку денного Ректор Університету професор Катерина Амосова вручила нагороди співробітникам. Зокрема, за вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку кваліфікованих кадрів, високий професіоналізм та з нагоди 175-річчя від дня заснування Університету Почесною грамотою Кабінету міністрів України були нагороджені завідувач кафедри філософії і соціології, професор Ірина Васильєва, професор кафедри анатомії людини Ірина Дзевульська, доцент кафедри біології Марія Кравчук, директор Інституту гігієни та екології, професор Сергій Омельчук, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент
Олена Стеченко.

Делегати конференції трудового колективу розглянули та затвердили Положення про Конференцію трудового колективу, Положення про мандатну комісію, Положення про лічильну комісію, а також внесли зміни до персонального складу Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

Вчена рада заслухала та схвалила звіт про роботу Стоматологічного медичного центру в 2016 році та перспективи його розвитку (доповідач – директор Стоматологічного медичного центру, професор Андрій Копчак).

Про затвердження правил прийому до Національного медичного університету імені О.О.Богомольця доповідав проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко.
Вчена рада затвердила дані правила прийому до НМУ імені О.О. Богомольця на 2017 рік.

Також були розглянуті питання про присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі терапевтичної стоматології д. філософських н., проректору з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи Олесі Линовицькій та вченого звання «Професор» по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти д.мед.н., директору Інституту післядипломної освіти Юрію Кучину.
Після обговорення та таємного голосування Вчена рада прийняла рішення присвоїти вчене звання «Професор» Олесі Линовицькій та Юрію Кучину одностайно.

Серед поточних питань були розглянуті наступні:
Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.

1.Про рекомендацію щодо видання та присвоєння грифу МОЗ України навчальних посібників для студентів ВМ(Ф)НЗ, які навчаються англійською мовою:
• «Pharmaceutical chemistry. Lecture’s theses» англійською мовою для іноземних студентів 3 курсу навчання вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації. Автори: Вельчинська О.В., Ніженковська І.В. (Welchinska E.V., Nizhenkovska I.V.), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
• «Тoxicological and forensic chemistry (Criminal analysis). Poisonous substances and their biotransformation» англійською мовою для іноземних студентів 4 та 5 курсів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації. Автор: Вельчинська О.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
2. Про надання рекомендації до видання методичних рекомендацій на тему: «Судово-медичне визначення зажиттєвої реакції організму при механічній асфіксії через повішення за змінами площі деліпідизації кори надниркових залоз». Автори: д.мед.н., професор Михайличенко Б.В., д.мед.н., доцент Біляков А.М., ассистент Ергард Н.М.

3. Про затвердження навчального плану та програми курсу тематичного удосконалення «Перинатальна психологія» для лікарів.

4. Про створення Центру разом з університетом НТУУ «КПІ».

5. Про роботу деканату ФПЛЗСУ, закріплення відповідних кафедр та подальшу співпрацю з Українською військово-медичною академією.

6. Про закріплення кафедр за факультетом іноземних студентів:
Кафедра україністики (медичний факультет №1, зав.каф. – д.ф.н., професор Гуляк Анатолій Борисович)
Кафедра латинської мови (стоматологічний факультет, зав.каф. – доцент Кісельова Олена Григорівна)
Філософії та соціології (медичний факультет №1, зав.каф. – д.мед.н., професор Васильєва Ірина Василівна)
Кафедра медичної та біологічної фізики (медичний факультет №4, зав.каф. – член-кор НАПН України д.фіз.-мат.н., професор Чалий Олександр Васильович )
Кафедра біології (фармацевтичний факультет, зав.каф. – д.б.н., професор Романенко Олександр Вікторович )

Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько.
7. Про затвердження тем наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р.

8. Щодо підтримки заявки (запиту), що направляється до Міністерства охорони здоров’я щодо фінансування науково-дослідних робіт, фінансування яких планується та здійснюється з Державного Бюджету України.

Доповідач: Проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Олександр Никитюк.
9. Про створення науково-методичного центру соціологічних та маркетингових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця.

Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.
10. Про внесення до переліку вибіркових дисциплін курсу «Історія Національного медичного університету імені О.О.Богомольця» для викладання на першому курсі медичних, фармацевтичного та стоматологічного факультетів.