НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

11.12.2017

23–24 листопада 2017 року у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики».

Конференцію організували фахівці з: Української військово-медичної академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України, кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Щупика МОЗ України.

На конференції було заслухано 42 доповіді по актуальним питанням інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, вакцинації, захворюваності військовослужбовців в зоні АТО, епідеміологічної ситуації, з біологічної загрози, туберкульозу.

Про стан інфекційної захворюваності в Україні та проблемні питання, які існували в цьому році у військовослужбовців, доповів Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ.

З приводу перебігу, діагностики, лікування захворювань печінки виступили: Осьодло Г.В., д.мед.н., професор, полковник медичної служби, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії; від групи авторів Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ; Алхазов Ю., лікар-інфекціоніст медичного центру «EuroMed», член EASL та APASL, полковник м/с запасу, м. Баку, Азербайджан; Федорченко С.В., д.мед.н., ст.н.с., завідувач науковим відділом вірусних гепатитів та СНІДу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; Динник О.Б., к.мед.н., президент Української асоціації фахівців УЗД, член групи експертів МОЗу з напрямку «Радіологія», ст.н.с. Інституту фізіології НАМН України, м. Київ; Чумак А.А., д.мед.н., професор, директор Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ; Чабан Т.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Одеського Національного медичного університету, м. Одеса; від групи авторів Васильєва Н.А., д.мед.н., професор, професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль; від групи авторів Шевченко-Макаренко О.П., к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро.

З приводу різних питань дитячих інфекцій доповіли: Задорожна В.І., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор; Маричев І.Л., к.мед.н., ст.науковий співробітник ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; від групи авторів Палатна Л.О., к.мед.н., доцент, кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Євтушенко В.В., к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Голуб А.П., к.мед.н., доцент, кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, м. Київ; Виговська О.В., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ.

З приводу особливостей інфузійної терапії та сепсису виступив Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, м. Київ.

З приводу діарейних інфекцій: від групи авторів Усачова О.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя.

З приводу грипу, клінічних проявів, лікування, імунних зрушень  виступили: Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ; від групи авторів Малий В.П., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків; Дихановська Т.А., ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», Завідувач Центру грипу та ГРВІ, м. Київ; Ракша-Слюсарева О.А., д.біол.н, професор, професор кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Донецького Національного медичного університету МОЗ України, м. Краматорськ; Карлова Т. О., завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Харків; Бойко В.О., к.мед.н., доцент, кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, м. Київ.

Про особливості перебігу, клінічні прояви різних герпес-вірусних захворювань доповіли: Незгода І.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного медичного університету, м. Вінниця; Руденко А.О., д.мед.н., професор, завідувач відділом нейроінфекцій, відділ нейроінфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; Горбаль Н.Б., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного університету», м. Івано-Франківськ; від групи авторів Клименко Х.П. із кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів.

З питань біологічної загрози виступила Виноград Н.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького, м. Львів.

З приводу актуальних питань моніторингу епідеміологічної ситуації паразитозів України від групи авторів виступила Ніколаєнко С.М., к.мед.н., завідувач паразитологічного відділу з лабораторією, ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ.

Відносно сказу та актуальних проблем у сучасних умовах виступила від групи авторів Шевченко-Макаренко О.П., к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб, кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро.

Про можливості променевої діагностики поранень, ускладненого, неускладненого ранового каналу доповіла від групи авторів Гречаник О.І., підполковник м/с., к.мед.н., начальник відділення УЗД клініки променевої діагностики і терапії НВМКЦ «ГВКГ», м. Київ.

Про актуальне питання бореліозу доповіли від групи авторів Небогаткін І.В., к.біол.н., біолог відділу особливо небезпечних інфекцій, ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ; Клюс В.Ю., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ.

З приводу різних питань туберкульозу доповіли: Швец О.Н., з кафедри Харківського національного медичного університету, м. Харків (доповіла про розповсюдженість та результати лікування хіміорезистентного туберкульозу легень серед осіб з вперше встановленим діагнозом); Матвєєва С.Л., к.мед.н., доцент, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, м. Харків (доповіла про вплив селену на функцію щитоподібної залози та ефективність хіміотерапії у хворих на  туберкульоз з супутнім цукровим діабетом та автоімунним тіреоїдитом).

З різних питань антибактеріальної терапії, їх наслідків виступили: від групи авторів Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ; Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, м. Київ; Осьодло Г.В., д.мед.н., професор, полковник м/с, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ; від групи авторів Сухов Ю. О., к.мед.н., доцент, кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, м. Київ.

Про новітні технології в діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб доповіли: від групи авторів Матяш В.І., д.мед.н., професор; Говорова Д.В., к.мед.н., відділення інтенсивної терапії і детоксикації ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ.

Про застосування озонотерапії в комплексі з загальноприйнятими методами лікування епідемічного паротиту доповів від групи авторів Нагієв А.М., полковник м/с запасу, Медичний центр «Здорова сім’я», Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку, Азербайджан.

Білонік О.І., лікар-бактеріолог лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ, доповіла про моніторинг комунальних і виробничих підприємств на наявність збудника легіонельозу за період 2011-2016 рр..

Національний медичний університет на конференції представила кафедра дитячих інфекційних хвороб із наступними доповідями: Крамарьов С.О. «Грип у дітей. Лікування»; Виговська О.В. «Аналіз даних катамнестичного спостереження реконвалесцентів інфекційного мононуклеозу у дітей»; Палатна Л.О., Крамарьов С.О., Шпак І.В., Лисий А.В., Ткачук О.І. «Вроджена вітряна віспа»; Виговська О.В., Ткачук О.І., Лисий А.В. «Особливості керованих інфекцій у дітей за даними КМДКІЛ»; Виговська О.В., Палатна Л.О., Ткачук О.І. «Аналіз несприятливих подій після імунізації у дітей в місті Києві за 2013-2016 роки»; Євтушенко В.В. «Вітряна віспа та її ускладнення».

Також окремо відбулась секція студентських наукових робіт, в якій прийняли участь студенти-гуртківці кафедри дитячих інфекційних хвороб із 6 доповідями.

По закінченню була прийнята резолюція конференції.

 

Деканат медичного факультету №3,
кафедра дитячих інфекційних хвороб