НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В ДЕКАНАТАХ ПІДРАХОВУЮТЬ РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

20.09.2016

В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця розпочато підрахунок інтегрованих рейтингових показників (ІРП) випускників 2017 року, які навчаються за державним замовленням.

Цей показник, запропонований МОЗ України, враховує всі види діяльності студента і оцінює її в балах: 70% – успішність випускника, 15% – його громадська активність, ще 15% – наукова діяльність. А тому, студенти, які не лише досягли високих показників успішності в навчанні, а й займалися науковою та громадською роботою зможуть претендувати на омріяні робочі місця.

Декани, заступники деканів факультетів спільно з представниками ЄКТС та представниками студентського самоврядування формують відомість академічної успішності студентів випускного року та підраховують рейтинг кожного випускника, який навчається за державним замовленням за визначеною формулою:
Х= Ах0,7 +Вх0,15+Сх0,15
(де «А» – оцінка академічної успішності (середній бал), «В» – оцінка громадської роботи (середній показник за участь студента у студентському самоврядуванні, громадській, спортивно-масовій роботі, художній самодіяльності), «С» – оцінка наукової роботи (середній показник за наукову роботу студента –), 0,7, 0,15 – коефіцієнт значимості, який використовується з метою одержання цифрових значень визначених показників для подальшого ранжування діяльності студента у програмі «Контингент». В зазначеній програмі визначається середній бал студента за традиційною шкалою («3», «4», «5»). Це оцінки з навчальних дисциплін попередніх років навчання: 5 років –медичні, медико-психологічний факультети, ФПЛЗСУ; 4 роки – стоматологічний, фармацевтичний факультети.

Рейтингування студентів випускного курсу за їх інтегрованим рейтинговим показником та створення міжфакультетського рейтингу випускників медичних факультетів №1-4 та ФПЛЗСУ має завершитися в жовтні 2016 року. Після буде проведено ранжування претендентів на відповідні місця працевлаштування згідно з їхнім ІРП.

Прес-центр