НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЬ IV ГРАНТОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ

20.06.2018

18 червня на базі НМУ відбулась IV Грантова конференція студентів, організована Науково-дослідною частиною та Студентським науковим товариством ім. О.А.Киселя.

Щорічну грантову конференцію в НМУ проводять вже вчетверте. Цього року змагалися вісім наукових проектів за отримання гранту 90 тисяч гривень. Це фундаментальні та клінічні дослідження. Щороку грантова конференція залучає все більше студентських наукових груп, які намагаються довести свою здатність проводити проекти фундаментальних досліджень практично у всіх напрямках медичної науки, зокрема, в педіатрії, нейрохірургії, інфекційних захворювань тощо.

Роботи студентів оцінювало журі, до складу якого увійшли члени Наукової-координаційної ради на чолі з проректором з наукової роботи, професором Тетяною Черенько; академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії №4, професор Віталій Майданник; завідувач кафедри гігієни та екології №1, член-кореспондент НАМН України, професор Василь Бардов; начальник науково-дослідної частини, PhD Андрій Дінець; завідувач кафедри ортопедії та травматології, професор Олександр Бур’янов; завідувач кафедри онкології, доцент Роман Верещако; завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, професор Віктор Черняк; завідувач кафедри стоматології ІПО, професор Марина Антоненко; вчений секретар університету, доцент Оксана Ємельянова; завідувач відділу наукової роботи студентів НДЧ, професор Леонід Пінський; професор кафедри медичної і біологічної фізики, Наталія Стучинська; професор кафедри інфекційних хвороб Андрій Шкурба.

Журі оцінювали роботи за такими критеріями: дизайн наукової роботи, та відповідність статистичної обробки задачам (0-10 балів); наукова новизна (0-5 балів); практична значущість роботи (0-5 балів); оформлення презентації та доповідь (0-5 балів); відповіді на запитання (0-5 балів).

Особливістю оцінювання цього року стало введення «прохідного балу» (20 балів у загальному та мінімум 5 балів за першим критерієм). Роботи, що набрали більше 20 балів сумарно, отримали Гранти в розмірі 30 тисяч гривень на виконання своєї роботи.

Вже четвертий рік поспіль Грантова конференція відбувається за підтримки професора Катерина Амосової. Щороку кількість учасників конференції збільшується.

«Про це свідчить той факт, що кількість грантових проектів з року в рік зростає, – розповідає проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько. – Також зросла майстерність презентації робіт і доповідей: студенти вкладаються в регламент, демонструють свою ерудицію. Сьогодні більша частина робіт була присвячена фундаментальним питанням. Порушено серйозні проблеми, які вимагають досконалого знання фізіології, патфізіології, біохімії. Студенти впевнено тримались, боролись за свої преміальні як Гладіатори».

За результатами оцінювання конкурсними роботами-переможцями стали: робота Палець Ілани Сергіївни, студентки 4 курсу, медичного факультету №3 (співавтори: Дзісяк Вікторія Олегівна; Соловей Микола Григорович) – «Особливості циркадних ритмів та гормонального статусу у дітей з метаболічним синдромом». Науковий керівник: Академік НАМН України, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 Майданник Віталій Григорович.

Робота Барановського Тараса Петровича, студента 5 курсу, медичного факультету №2 (співавтори: Гречуха Євгеній Олегович.) – «Розробка нової стратегії лікування інфекційних станів, спричинених Klebsiella pneumoniae, шляхом комбінації антибіотиків із бактерицидною та антибіоплівковою дією». Науковий керівник: доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Понятовський Вадим Анатолійович.

Робота Іванченко Микити Юрійовича, студента 5 курсу, медичного факультету №2 (співавтори: Толіашвілі Микита Дмитрович, Бабич Костянтин; Марченко Антон Ігорович.) – «Дослідження впливу агоністів PPAR-γ рецепторів на реперфузійне пошкодження міокарда в експериментальній моделі у кролів шляхом оцінки експресії HIF-1 α, гену Bcl-2 та появи реперфузійних аритмій». Науковий керівник: доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Прудкий Ігор Васильович.

Кожен з переможців отримає грант розміром в 30 тисяч гривень.

«Цей захід є унікальним явищем в студентському науковому середовищі. НМУ – єдиний медичний університет України, що забезпечує фінансову підтримку студентських наукових проектів, – зазначив начальник науково-дослідної частини, PhD Андрій Дінець. – Щороку розігрується 90 тисяч гривень, мета яких – підтримка студентів, їх прагнення створювати якісні науково-технічні продукти. Цього року було подано 8 заявок, кожна з яких продемонструвала свою унікальність й такі засади сучасної науки, які притаманні науковому світу».

Насамкінець професор Тетяна Черенько додала, що всі представлені до конкурсу роботи продемонстрували високу значимість та наукову новизну, вони характеризуються хорошим методологічним підгрунттям.

Прес-центр,
відділ наукової роботи студентів НДЧ СНТ імені О.А. Киселя