НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

12.06.2017

9 червня 2017 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося чергове засідання Вченої ради Університету під головуванням ректора, професора АМОСОВОЇ К.М.

До реалізації порядку денного члени Вченої ради привітали завідувача кафедри гігієни та екології №2  ЯВОРОВСЬКОГО Олександра Петровича з обранням академіком Національної академії медичних наук України та завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії  ГЛУМЧЕРА Фелікса Семеновича з обранням член-кореспондентом Національної академії медичних наук України.

Наступним на порядку денному було оголошення матеріалів особових справ та обговорення і шляхом таємного голосування були обрані:

 1. на посаду завідувача кафедри гігієни та екології (гігієни та екології №1) – член-кор. НАМН України, д.мед.н., професора Бардова Василя Гавриловича.
 2. на посаду професора кафедри судової медицини та медичного права – професора кафедри судової медицини та медичного права, д.мед.н., професора Бабкіної Олени Петрівни.
 3. на посаду професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології – д.мед.н., професора Войцеховського Валерія Григоровича.
 4. на посаду професора кафедри гігієни праці та професійних хвороб (гігієни та екології №2) – д.мед.н., професора Паустовського Юрія Олександровича.
 5. на посаду професора кафедри інфекційних хвороб – д.мед.н., професора Шкаруби Андрія Вікторовича.

А також присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної та загальної хімії  к.хім.н., доценту кафедри Пушкарьовій Ярославі Миколаївні.
За багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця була нагороджена ювіляр Олійник Ольга Іванівна. Також привітали з присвоєнням Вченого звання «Професор»: директора Стоматологічного медичного центру НМУ Копчака Андрія Володимировича, декана медичного факультету №4 Пельо Ігора Михайло, та з отриманням диплому д.мед.н. асистента кафедри дерматології та венерології Степаненка Романа Леонідовича. Грамотою Вченої ради були нагороджені переможець та фіналісти конкурсу «Краща кандидатська дисертація»: Наумова Людмила Олександрівна (кафедра дерматології та венерології), Бакунець Юрій Петрович (кафедра загальної хірургії №1), Кацитадзе Ігор Юрійович (кафедра внутрішніх хвороб №2), Шевчук Валерій Олександрович (кафедра ортопедичної стоматології).

ПОТОЧНІ СПРАВИ:

 1. Інформація про виконання рішень вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця (доповідач: вчений секретар Вченої ради доцент Ємельянова О.І.) Рішення: Інформацію про виконання рішень Вченої ради взяти до відома. Щомісяця 1-го числа інформувати ректора про хід виконання рішень попередніх вчених рад.
 1. Про реорганізацію роботи кафедр внутрішньої медицини №3 та внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.) Рішення: Відповідно зі зміною навантаження змінити назву кафедри «внутрішньої медицини №3» на «внутрішніх хвороб стоматологічного факультету», кафедри «внутрішніх хвороб стоматологічного факультету» на «внутрішньої медицини №3». У зв’язку із зміною навантаження та назв кафедр внутрішньої медицини №3 та внутрішніх хвороб стоматологічного факультету здійснити відповідне переміщення працівників цих кафедр, у порядку передбаченому ст.32 КЗоТ без зміни істотних умов праці.
 2. Про результати складання ЛІІ «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 2 Медична психологія» у 2017 р. (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.)
 3.  Про рекомендацію до друку рукопису монографії «Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХI століття)» (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.)
 1. Щодо нагородження почесним знаком «Відмінник освіти» доцента Єгоренкова Анатолія Івановича (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.)
 2. Про зміни до Правил Прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2017 році (доповідач – проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Науменко О.М.)
 1. Про затвердження Правил Прийому на навчання до Медичного коледжу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2017 році (доповідач – проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Науменко О.М.)
 1. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018р. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 2. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особливості надання дерматологічної допомоги населенню України в умовах медичної реформи» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 3. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. X Конгресу патологів України «Перспективи розвитку сучасної патології» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 1. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. конференції з оториноларингології «Актуальні питання діагностики і лікування ЛОР захворювань», присвячену 100-річчю з дня народження Лауреата державної премії України, заслуженого діяча науки України, д.мед.н., професора І.А.Куриліна та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 2. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. конференції отоларингологів з міжнародною участю «Сучасні аспекти отомікрохірургії» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 3. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. Міжнародного семінару студентів і молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби з раком та включення його до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 4. Про надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 1. Щодо положення про здобувачів поза аспірантурою (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 2. Щодо перезатвердження теми дисертації доцента кафедри нейрохірургії Медведєва В.В. (доповідач: проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М.)
 3. Щодо затвердження навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР» (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.)
 1. Щодо затвердження навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Організація діяльності випробувальних лабораторій, проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025» (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.)

 Учений секретар Вченої ради