НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІЗИТ ПРОФЕСОРА ВСЕІНДІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕДИЧНИХ НАУК (НЬЮ-ДЕЛІ) ДО НМУ

15.08.2017

4-8 серпня 2017 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця перебував з візитом завідувач кафедри транспланталогії, імунології та імуногенетики, професор Д. К. Мітра PhD із Всеіндійського інституту медичних наук (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS), що знаходиться в місті Нью-Делі Республіки Індія. AIIMS один з найкращих вищих медичних закладів Індії, котрий має ґрунтовну навчальну базу та потужний науково-дослідний потенціал.

На сьогоднішній день, студентами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є більш ніж 300 громадян Республіки Індія без урахування кількості вступників на 2017/2018 навчальний рік. Тому, перш за все, професор Д. К. Мітра (Prof. D. K. Mitra відвідав деканат по роботі з іноземними студентами. Тут відбулася зустріч гостя з деканом факультету, доцентом Володимиром Суліком, першим заступником декана, доцентом Тетяною Тімохіною та заступником декана, асистентом Тетяною Лахтадир. Саме в деканат студенти з Індії звертаються за допомогою при вирішенні питань з навчальної, виховної роботи, проживання у гуртожитку, можливих міграційних справ тощо.
Проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко ознайомив професора Д. К. Мітра із роботою приймальної комісії в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, а також провів екскурсію морфологічним корпусом, лекційними аудиторіями та розповів про найзначніші історичні моменти з історії Університету. Заступник декана по роботі з іноземними студентами, асистент кафедри анатомії людини Тетяна Лахтадир продемонструвала унікальні експонати анатомічного музею Національного медичного університеті імені О.О. Богомольця.

Зважаючи на зацікавленість All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) в реалізації майбутніх проектів для міждисциплінарної клінічної співпраці з проблем різнопрофільної хірургії із Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця відбулася зустріч професора Д. К. Мітра (Prof. D. K. Mitra) із завідувачем кафедрою хірургії №4, професором Володимиром Мішаловим. Науковці поділилися розробками та досягненнями в клінічній та експериментальній роботі обох університетів. Було обговорено ряд питань та пропозицій щодо співпраці у сфері спільних наукових проектів для здобуття нового досвіду. Завідувач кафедри хірургії №4, професор Володимир Мішалов розповів про основні напрямки роботи кафедри, а також про новітні технології клітинної медицини в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок, заходів щодо післяопераційних вентральних гриж, методів лікування та профілактики захворювань органів біліопанкреатодуоденальної зони, шлунково-кишкових кровотеч, гриж черевної стінки, застосування новітніх аллопластичних матеріалів в хірургії гриж. Піч час зустрічі обговорювались питання серцево-судинної і торакальної хірургії та інноваційні методики в даному розділі хірургії, що запроваджені на кафедрі, а саме: методи діагностики та комплексного лікування патології серця, магістральних судин, головного мозку та нижніх кінцівок, лікування мультифокального атеросклерозу, хронічної венозної недостатності та тромбоемболії легеневої артерії, хірургічне лікування ішемічної хвороби серця, захворювань аорти та магістральних судин, брахіоцефальних атрерій, а також сучасні технології у пластичній та реконструктивній хірургії, захворювань крові. Також, професор Володимир Мішалов окреслив законодавчі аспекти трансплантології в Україні. Завідувач кафедрою хірургії №4, професор Володимир Мішалов показав делегату із All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) відділення загальної хірургії та відділення судинної хірургії. В супроводі завідувача кафедри інфекційних хвороб, професора Ольги Голубовської гість оглянув відділення інфекційних хвороб. Професор Д. К. Мітра (Prof. D. K. Mitra) зазначив, що проблема поширеності інфекційних захворювань в Індії визначає напрямок боротьби з ними, як лідируючий.

Професор Д. К.Мітра (Prof. D. K. Mitra), який представляє All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) зустрівся з проректором з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професором Олесею Линовицькою. На зустрічі були присутні професор кафедри загальної хірургії №2 Микола Стець, перший заступник декана по роботі з іноземними студентами, доцент Тетяна Тімохіна, заступник декана по роботі з іноземними студентами медичного факультету, асистент Тетяна Лахтадир та начальник відділу міжнародних зв’язків Ганна Малунова. Під час зустрічі сторони обговорили можливості та форми майбутньої співпраці між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), а саме: обмін студентами та науково-педагогічними працівниками, клінічні та науково-дослідні стажування студентів післядипломного рівня, спільна діяльність робочих груп вчених з обох вишів над дослідницькими проектами, організація та проведення спільних конференцій, семінарів та воркшопів на базі однієї та іншої сторони. Учасники зустрічі домовились про подальше предметне обговорення майбутньої співпраці з метою узгодження тексту договору між інституціями та його підписання найближчим часом. Першим кроком в імплементації домовленостей має стати проведення спільних воркшопів з тематики, що становить інтерес для обох сторін. Це дасть змогу представникам кафедр та наукових спільнот обох вишів познайомитись та знайти області взаємної зацікавленості для подальшої роботи над спільними науковими проектами.
Враховуючи перспективу спільної роботи між Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця та All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) в сфері стоматології відбулася зустріч професора Д. К. Мітра (Prof. D. K. Mitra) із директором стоматологічного медичного центру, професором Андрієм Копчаком та заступником директора з медичних питань Ніною Хрол. Було обговорено горизонти співпраці, сучасні наукові досягнення, а також рівень фахових видань, в яких висвітлені розробки та досягнення наукових співробітників кафедр стоматологічного факультету, ступінь оснащеності клінічних приміщень, сестринська та лікарська практика студентів в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

Професор Д. К. Мітра завітав до Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини, про роботу якого розповіла директор, професор Лариса Натрус. Вона продемонструвала лабораторії, які є науково-методичною базою для виконання досліджень за різними напрямками медицини і підкреслила, що потенціал НДІ ЕКМ успішно використовують співробітники кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які виконують фрагмент наукових досліджень, а також молоді науковці та студенти-гуртківці. Позитивною оцінкою професор із All India Institute of Medical Sciences відмітив те, що організація наукових лабораторій та обладнання передбачає можливість студентам самостійно проводити виміри і наочно знайомитися із лабораторними методиками дослідження пацієнта. Детальну бесіду професор Д. К. Мітра провів із завідувачем лабораторії імунології та молекулярної біології, к.мед.н. Дмитром Мальцевим, оскільки Пан професор є фахівцем з клінічної імунології. Гостя зацікавили наукові розробки Дмитра Мальцева щодо корекції імунозалежних ускладнень у пацієнтів з генетичним дефіцитом ферментів циклу фолієвої кислоти, а також обстеження пацієнтів за виявленням поліморфізмів генів та діагностика імунного статусу за допомогою проточної цитофлуориметрії, які проводиться в НДІ ЕКМ. Із начальником науково-дослідної частини, PhD Андрієм Дінцем була проведена бесіда з приводу стратегічних наукових напрямків Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та обговорені плани подальшої взаємодії щодо співпраці.

В заключення візиту до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професор Д. К. Мітра із Індії ознайомив наукову спільноту Університету із структурою All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) в місті Нью-Делі Республіки Індія (New-Delhi, India) розпочав свою діяльність 1956 року і в даний час лікарняні комплекси вишу обслуговують більш ніж 1,5 мільйона амбулаторних та 80 тисяч стаціонарних пацієнтів, здійснюється понад 100 тисяч хірургічних втручань щорічно, в ВУЗі нараховується 46 кафедр. Професор розповів про напрямки роботи деяких медичних центрів та інститутів, що підпорядковуються All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) – Cardio-Thoracic Sciences Centre, Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophtalmic Sciences, Dr.B.R.A Institute-Rotary Cancer Hospital, National Drug Dependence Treatment Center, Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center. Були представлені деякі з останніх напрямків науково-дослідних робіт кафедри транспланталогії, імунології та імуногенетики (Department of Transplant Immunology & Immunogenetics), яку очолює професор Д. К. Мітра – «Гетерогенія гену HLA-B27 в індійському населенні»; «Оцінка імунологічних та цитопатологічних характеристик родичів першого ступеня хворих ювенильного аутоімунного тиреоїдиту»; «Розмаїття генома людини: вивчення HLA»; «Оцінка специфічної вірусної реакції у ВІЛ-інфікованих осіб у Північній Індії», «Імуногенетика та гуморальний профіль діабету I типу у населення Індії», «Молекулярний аналіз поліморфізму гена цитокіну при проказі», «Оцінка імунологічних та цитопатологічних ознак туберкульозу», «Оцінка імунологічних прогнозів дисфункції трансплантата після трансплантації нирок». Було надано відповіді на численні запитання від професорів, доцентів кафедр, аспірантів, клінічних ординаторів, студентів, а наприкінці доповіді відомий науковець розповів про власний 12-річний досвід праці в Стенфордському Університеті Каліфорнія, США. Мета візиту – запровадження міжуніверситетських зв’язків, запланована до реалізації вже в новому навчальному році.

Деканат факультету підготовки іноземних громадян
Відділ міжнародних зв’язків
Кафедра хірургії №4
Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини
Стоматологічний медичний центр