НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ

20.01.2017

У 2016 році Університет закупив 10 інтерактивних дощок для кафедр: анатомії людини; оперативної хірургії та топографічної анатомії; хірургії №4; фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії; фармакогнозії та ботаніки. Це є ще одним кроком до активного впровадження в навчальний процес можливостей сучасних інформаційних технологій – інтерактивного мультимедійного навчального контенту, що дозволяє проводити заняття з відображенням віртуальної реальності та використовувати інтерактивне моделювання ситуації.

Вагому роль відіграють інтерактивні дошки у процесі навчання на кафедрі анатомії людини. Великий екран дозволяє реалізувати один з найважливіших принципів навчання – наочність (демонстрація зображень відпрепарованих анатомічних структур, рентгенограм, ендофото, ехограм, малюнків, схем). Сенсорна панель миттєво реагує на дії викладача, який залишаючись біля дошки може робити ремарки на зображеннях та малюнки не підходячи до комп’ютера. Значним плюсом інтерактивної дошки є відсутність відблисків та тіні на екрані. Інформацію студенти бачать на дошці, можливе одночасне використання зображення, звуку, відео, Інтернет-ресурсів та ін.

Заняття з використанням інтерактивних дошок сприяють збільшенню творчості студента, підвищує мотивацію та ефективність сприймання матеріалу, значно покращує чіткість в організації роботи, дозволяє адекватно і швидко оцінити кожного студента (при цьому до аналізу відповіді залучаються усі студенти групи). За цих умов покращується формування просторової уяви про будову тіла людини.

На кафедрі хірургії №4 інтерактивні дошки використовуються для демонстрації анатомічних програм (наприклад Essential anatomy 3D). В даному випадку дошка функціонує у вигляді гігантського планшету, на якому можна крутити зображення, переглядати його з різних ракурсів, добавляти і видаляти деталі (наприклад зробити прозорою передню черевну стінку і т.д.). Для перегляду та аналізу комп’ютерних томограм та МРТ: дуже зручно це робити на великому екрані, розбиваючи його на декілька вікон та одночасно переглядати зрізи в 3 площинах.

Прес-центр