НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ПРИСВОЄННЯ СТУПЕНЯ «DOCTOR NAUK MEDYCZNYCH» СПІВРОБІТНИКОМ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

08.06.2017

5 червня 2015 року між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця і Варшавським медичним університетом була підписана «Угода про співпрацю». Ідея співпраці була запропонована проректором Університету (на той час і завідувачем кафедри оториноларингології) професором Олександром Науменком та всебічно підтримана ректором, член-кореспондентом НАМН України, професором Катериною Амосовою, яка надала всі можливості для проведення спільної співпраці між закладами. Угода передбачає: а) обмін викладачами та науковцями для проведення спільних досліджень, викладання і продовження навчання; б) обмін досвідом викладання та науковими матеріалами, інформацією пов’язаною з освітнім процесом та науковими дослідженнями; в) допомогу в реалізації спільних науково-дослідних програм, семінарів, конференцій та симпозіумів; г) створення сприятливих умов для навчання та науково-дослідної діяльності на території кожної Сторони для викладачів, дослідників, що беруть участь у програмах обміну; е) спільну публікацію результатів наукових досліджень і документів педагогічного змісту.

1 червня 2017 року в результаті обміну науковими матеріалами, інформацією, пов’язаною з науковими дослідженнями в межах «Угоди про співпрацю», асистент кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катерина Терентьєва захистила наукову докторську роботу на тему «Analiza wyników słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu u pacjentów z nerwiakiem nerwu przedsionkowego» («Аналіз результатів КСВП у пацієнтів з отоакустичною невриномою»). Робота отримала високу оцінку рецензентів ( prof. Dr. hab. med. Jacek Skladzien – Krakow, Jagelonski Uniwersytet; prof. Dr. hab. med. Jerzy Kuczkowskij – Gdanski Medyczny Uniwersytet), а також членів комісії Першого медичного факультету Варшавського медичного університету. Одноголосно було прийнято рішення щодо присвоєння Катерині Терентьєвій ступеня «doctor nauk medycznych». Наукова робота була написана та захищена протягом 3 років. В роботі було проведено аналіз результатів передопераційного дослідження КСВП у пацієнтів з отоакустичною невриномою. Всі пацієнти проходили обстеження і лікування на базі клініки отоларингології Варшавського медичного університету. За період праці над написанням наукової роботи було опубліковано 5 друкованих наукових статей в міжнародних журналах під керівництвом професора Науменка О.М. та prof. Kaziemierza Niemczyka. Також, результати наукових досліджень було виголошено на численних міжнародних конференціях та симпозіумах. Плідна спільна наукова праця стала підгрунтям для зміцнення дружніх, професійних та наукових зав’язків між Університетами та країнами. Одним з підтверджень даної співпраці було вдале проведення спільного оперативного втручання по видаленню отоакустичної невриноми на наступний день після офіційного захисту дисертації за участю професорів Kaziemierza Niemczyka та Олександра Науменка в клініці отоларингології Варшавського медичного університету. В перспективі заплановано проведення майстер-класів з мікрохірургії вуха на базі кафедри оториноларингології НМУ та участь співробітників кафедри оториноларингології Університету в щорічній конференції товариства отоларингологів республіки Польща з міжнародною участю в м. Августові (Польща).

Кафедра оториноларингології