НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ «СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» В РАМКАХ КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ 2018

02.05.2018

24 квітня 2018 року на кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії вдруге було проведено засідання секції «Сучасні аспекти розробки та контролю якості лікарських засобів» в рамках квітневої студентської наукової сесії 2018 р.

На засіданні секції було представлено 10 різнопланових доповідей з актуальних проблем сучасної системи контролю якості та створення лікарських засобів, які підготували вітчизняні і іноземні студенти ІV та V курсів фармацевтичного факультету. Усі доповіді булі представлені на науково-дослідному рівні, презентації містили багато ілюстративного матеріалу, який підтверджував проведені дослідження, студенти представили результати власних експериментальних досліджень. Всі роботи були практично орієнтованими та можуть бути використані в подальшому у навчальному процесі або роботі контрольно-аналітичних лабораторій.

Рівень наукових досліджень оцінювало журі у складі: завідувача кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, професор Ніженковська І.В., професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, д.фарм.н. Вельчинська О.В., доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, к.фарм.н. Афанасенко О.В., доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, к.х.н. Глушаченко О.О. Кожна доповідь супроводжувалась обговоренням, в якому брали активну участь студенти та викладачі. Представлені доповіді оцінювалася за наступними основними критеріями: новизна та наукова цінність висвітлених матеріалів, оформлення й представлення доповіді, відповіді на запитання.

За результатами сесії диплом І ступеня отримала студентка 5 курсу Кочерган Влада (науковий керівник – професор Ніженковська І.В.). Диплом ІІ ступеня отримали студенти 5 курсу Черненко Марія (науковий керівник – доцент Афанасенко О.В.) та Коршунова Елизавета (науковий керівник – професор Вельчинська О.В.). Дипломом ІІІ ступеня нагороджені студенти 5 курсу Тарасенко Анна (науковий керівник – асистент Шумова Г.С.) і Когай Маргарита (науковий керівник – професор Вельчинська О.В.) та студент ІV курсу Говоруха Богдан (науковий керівник – доцент Глушаченко О.О.). Усі доповідачі були відзначені сертифікатами учасників студентської наукової сесії.