НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Викладання клінічної фармакології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця розпочато з 1983 року на кафедрі фармакології з курсом клінічної фармакології (завідувач кафедри, член-кореспондент НАМН та НАН України, професор Чекман І.С.). В різні роки викладачами з клінічної фармакології були: д.мед.н., професор Вікторов О.П., доцент Щербак О.В., доцент Рибак О.Т., к.мед.н. Ангелуца П.О.

З 1 вересня 2014 року утворена окрема кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації (наказ НМУ від 25.06.2014 №360) під керівництвом д.мед.н., професора Хайтовича М.В.

Заняття із клінічної фармакології для студентів медичних, медико-психологічного та стоматологічного факультету, клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету стаціонарної та заочної форми навчання проводиться на 3 клінічних базах: в Дитячій клінічній лікарні №2 (просп. А. Навої, З, головний лікар, заслужений лікар України, головний фахівець департаменту охорони здоров’я КМДА з надання стаціонарної допомоги дітям Дзюба О.Л.); міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Братиславська, 3; головний лікар – Ткаченко О.А.); дитячій клінічній лікарні №6 (вул. Терещенківська 23-25/10; головний лікар – Іваха М.М.).

Співробітники кафедри є співавторами підручника «Клінічна фармакологія», який затверджений Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації.

Проводяться наукові дослідження з питань клінічної фармакології та клінічної фармації в педіатрії.