НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Інформація для студентів

Інформація для студентів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

1 курс. Історія психології та сучасні напрями психології

1 курс. Медична психологія. Вступ до спеціальності

1 курс. Основи педагогіки

1 курс. Основи психології. Основи педагогіки

1 курс. Основи психології

1 курс. Психологія спілкування (медичні факультети)

1 курс. Психологія спілкування (стоматологи)

1 курс. Психологія спілкування

1,2 курс. Загальна психологія

2 курс. Вікова та геронтопсихологія

2 курс. Експериментальна психологія та психодіагностика

2 курс. Медична та психологічна реабілітація. Вступ до спецільності

2 курс. Основи психології. Основи педагогіки. Стоматологи_МС

2 курс. Психологія спілкування

3 курс. Основи соціальної психології

3 курс. Психологія емоцій

3 курс. Соціальна психологія

3 курс. Психологія спілкування

3 курс. Психологія сім’ї

3 курс. Диференційна психологія.

3 курс. Medical Psychology

4 курс. Медична психологія (медико-психологічний факультет)

4 курс. Медична психологія (медичні факультети)

4 курс. Основи психоаналізу

4 курс. Психологічне консультування та психокорекція

5 курс. Медицина і психологія надзвичайних ситуацій

6 курс. Психологія діяльності медичного працівника

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ

Календарно-тематичні плани 

Навчально-методичні комплекси

Перелік питань підготовки до практичних, семінарських занять, СРС, ПМК з дисциплін кафедри

Методичні рекомендації з організації СРС

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

Розклад навчальних занять

Розподіл груп

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

Графік проведення консультацій

Графік проведення ПМК

Регламент прийому та критерії оцінювання пропущених навчальних занять

Регламент проведення та критерії оцінювання ПМК

Іспити