НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Новини кафедри

Угода про співпрацю.

Відбулась зустріч завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора Матяша М.М. з директором Комунального дошкільного навчального закладу «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» Петренком Юрієм Васильовичем.
Під час зустрічі було укладено Угоду про співпрацю між КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» та Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця. У ній, зокрема, йшлося про проведення навчально-методичної, консультативної, освітньо-виховної та науково-дослідної роботи співробітниками кафедри, підготовка магістрів медицини; післядипломна підготовка лікарів-інтернів, аспірантів, здійснення наукових досліджень, розробка та експертна оцінка ефективних методів профілактики, діагностики, психокорекції та реабілітації тощо.
В «Центрі розвитку дитини «Я+сім’я»відкриті дитячі групи розвитку та психологічного супроводу для дошкільнят з урахуванням особливостей дитини, з якою працює команда відданій своїй справі професіоналів (кваліфікований логопед, корекційний педагог, арт-терапевт, музичний терапевт, каніс-терапевт та інші спеціалісти). Створені спеціальні групи для дітей з затримкою психічного розвитку, порушеннями мовлення, синдромом Дауна, розладами аутичного спектру та іншими особливостями.
Для організації літнього відпочинку створений і втілюється в життя проект «Дитячий корекційно-розвиваючий простір« Борсучок»в с.Борсуків, Козелецького р-ну, Чернігівської області.
На переговорах були присутні Кукса-Петренко Валерія (психолог, голова громадської організації «Ми – друзі»), Чечко Тетяна (провідний методист), доцент кафедри загальної і медичної психології, кандидат психологічних наук Тертична Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові видання.

Вийшов друком навчальний посібник «Вікова психологія», автором якого є доцент кафедри, кандидат психологічних наук Тертична Надія Анатоліївна. У навчальному посібнику представлені психологічні та соціальні питання онтогенезуособистості. Розглядаються основні характеристики психофізіологічного,
соціального, когнітивного, емоційного розвитку особистості на різних вікових етапах. Цілісність і науковість запропонованого посібника забезпечується розглядомсоціальної ситуації розвитку, провідної діяльності, вікових новоутворень та прояву основних характеристик вікових криз на всіх етапах розвитку та формування особистостівід народження до смерті. У ньому також містяться завдання для перевірки
рівня засвоєння теоретичних знань та альтернативні завдання для індивідуальної роботи.

Посібник може бути використано у навчальному процесі, при підготовці майбутніх фахівців у галузі медицини, психології, педагогіки, а також бути корисним більш широкому колу читачів – всім, хто цікавиться питаннями вікової психології.

 

Доцентом кафедри загальної і медичної психології Тертичною Н.А. видано «Практикум з вікової психології».
Практикум з вікової психології складений у відповідності до діючої програми. У ньому містяться практичні завдання до кожної теми, що передбачають підготовку словника психологічних термінів, узагальнення та класифікацію теоретичного матеріалу, творчі завдання та завдання на розвиток практичних вмінь та навичок. А також у кожній темі подано матеріали для діагностики індивідуальних характеристик особистості.

 

 

 

 

 

 

12 червня 2018 року кафедру загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відвідала делегація Національної Гвардії України та Громадської організації Ветеранів АТО «Легіон». В присутності декана медико-психологічного факультету та представників колективу кафедри, експерта МОЗ України за напрямком «психічне здоров’я», доцента кафедри, президента Української асоціації лікарів-психологів, кандидата медичних наук Божука Богдана за активну участь у волонтерському русі надання допомоги бійцям Національної Гвардії України та патріотичне ставлення до рідної Вітчизни та з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника було нагороджено Почесною грамотою.

 

 

 

 

Профорієнтаційна робота в Ніжинському медичному коледжі, виступає професор Матяш М.М.

 

 

Профорієнтаційна робота в Чорнобильському медичному коледжі м.Яготин, Київська область, перед випускниками виступає професор М.М.Матяш

 

 

Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи

Кафедра загальної і медичної психології НМУ імені О.О.Богомольця за ініціативою Матяша Михайла Миколайовича, доктора медичних наук, професора, академіка Міжнародної академії освіти та науки, голови правління Асоціації з медичної та психологічної реабілітації, організувала та провела 25 травня 2018 Науково-практичну конференцію: «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи».

На конференції розглядались наступні важливі питання:

 1. Український синдром- шляхи подолання.
 2. Роль ЗМІ в розвитку дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і інформаційно-психологічної війни.
 3. Психічне здоров’я внутрішньо-переміщених осіб.
 4. Сучасні напрямки збереження та відновлення психічного здоров’я.
 5. Когнітивні, нейрофункціональні і психологічні особливості посттравматичних стресових розладів. Досвід лікування.
 6. Актуальні проблеми підготовки психологів до роботи з травмою.
 7. Напрямки розвитку професійної підготовки фахівців в процесі становлення системи охорони психічного здоров’я.
 8. Роль громадських організацій в соціальній адаптації учасників бойових дій.
 9. Особливості психологічної реабілітації учасників бойових дій в госпіталях ветеранів війни.
 10. Особливості організації медичної допомоги учасникам АТО в практиці сімейного лікаря.
 11. Когнітивно-біхевіоральна терапія ПТСР.
 12. Особливості реабілітації учасників бойових дій за кордоном.

 

Проведена конференція має величезне значення, адже в Україні й досі триває війна, сотні тисяч наших захисників потребують психологічної допомоги. З доповідями на конференції виступали:

 • Матяш Михайло Миколайович
 • Маркова Маріанна Владиславівна
 • Хаустова Олена Олександрівна
 • Зільберблат Геннадій Михайлович
 • Хомич Галина Олексіївна
 • Божук Богдан Сепанович
 • Логінов Валерій Володимирович
 • Гриненко Юрій Олександрович
 • Горобець Костянтин Леонідович
 • Матвієць Людмила Григорівна
 • Безшейко Віталій Григорович

Кафедра висловлює глибоку повагу та вдячність доповідачам та учасникам конференції.

 

 

 

25 травня 2018 року в Центральній науково-медичній бібліотеці України (м. Київ, вул. Л. Толстого, 7) відбудеться Науково-практична конференція: «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи».

Початок роботи 9.00

На виконання Наказу НМУ №44 від 01.02.2018 р. «Про реорганізацію кафедр» кафедра ЗАГАЛЬНОЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ реорганізована у кафедру ЗАГАЛЬНОЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ з 16 квітня 2018 р.

 

Наукові доробки співробітників кафедри

Вийшла друком монографія «Емоційна компетентність лікаря: теоретичні підходи дослідження, проблема формування», підготовлена старшим викладачем кафедри О.О. Лазуренко. Монографія присвячується дослідженню проблеми емоційної компетентності фахівця. Наведені у книзі наукові положення є самостійним внеском автора у розробку проблеми психологічних особливостей формування емоційної компетентності майбутнього лікаря у процесі професійної підготовки. Змістовний аналіз теорії емоцій, сучасних моделей емоційного інтелекту та емоційної компетентності, емпіричних даних дозволив розкрити нові аспекти вивчення емоційної компетентності у структурі професійної діяльності лікаря та визначити особливості її формування у майбутніх фахівців у вищому медичному навчальному закладі. Сподіваємось, що ця книга відкриє для читача таку галузь психологічної науки, як психологія емоцій, зацікавить та розширить світогляд читача.

 

З метою більш глибокого ознайомлення з практикою психологічного супроводу та формування практичних навичок роботи з дітьми, студенти 2 курсу медико-психологічного факультету разом з доцентом кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, кандидатом психологічних наук Тертичною Н.А. 30.11.2017 року відвідали Центр розвитку дитини «Я + сім’я», який входить до державної структури дошкільної освіти м. Києва. Вивчення студентами другого курсу медико-психологічного факультету спеціальності 225 «Медична та психологічна реабілітація» навчальних дисциплін «Вікова та геронтопсихологія» та «Основи медичної та психологічної реабілітації» слугує засвоєнню фундаментальних знань щодо психофізіологічного, когнітивного, емоційного розвитку особистості на різних вікових етапах, та основ психологічного супроводу дітей з особливими потребами. В рамках зустрічі студенти познайомилися з різними методиками психологічної та медичної реабілітації дітей, які мають особливості розвитку (синдром Дауна, розлади аутичного спектру, затримку психомовного розвитку). Ці методики сприяють корекції навичок поведінки, розвитку комунікації, особистісного розкриття та соціалізації дітей з особливими потребами.

Співробітники кафедри загальної і медичної психології та педагогіки доцент Луньов В.Є. та старший викладач Лазуренко О.О. з 13.11. по 27.11.2017 р. взяли участь у міжнародній програмі наукового стажування та підвищення професійної кваліфікації на кафедрі психопедагогіки інституту наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Психологія і педагогіка безперервного навчання: керівні принципи для системи освіти ЄС» за темою «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС». Стажування реалізовано в Любліні, Польща. Навчальне навантаження стажування становило 3 кредити (108 годин). Програма стажування передбачала доступ до електронних бібліотечних баз, можливість користуватись університетською бібліотекою, а також публікацію наукової статті у міжнародних часописах, які входять до науково метричних баз. Зокрема, стаття «Ключові компетенції у сфері емоцій як компонент професійно-орієнтованої парадигми медичної освіти», яку представила О.О. Лазуренко, присвячена дослідженню основних компетенцій у сфері емоцій та психолого-педагогічних особливостей їх формування на різних етапах професійної підготовки лікаря.

На закінчення Програми співробітниками кафедри доцентом Луньов В.Є. та старшим викладачем Лазуренко О.О. було отримано сертифікати міжнародного зразка, засвідчені Люблінським Католицьким Університетом Іоанна Павла ІІ згідно ліцензійних обсягів університету.

ЛЕКЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПСИХОЛОГА ДЖИММІ ХІЛЛА

3 листопада 2017 року на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася лекція американського психолога Джиммі Хілла, відомого своїми дослідженнями та досвідом психотерапевтичної роботи в галузі клінічної психології у штатах Вашингтон та Нью-Мехіко (США). Протягом останніх 10 років пан Хілл викладає в різних університетах Європи.

Лекцію було присвячено досвіду консультативної роботи та прочитано англійською мовою, за методом занурення у іншомовний простір, відповідно до сучасних стандартів ВФМО.

Присутні студенти медико-психологічного та медичних факультетів активно взяли участь в обговоренні нагальних питань клінічної психології, сімейної психотерапії. Кафедра планує і надалі продовжувати цей досвід.

Доцента кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, кандидата медичних наук Божука Богдана Степановича Наказом МОЗ України № 834 від 21.07.2017 року призначено членом експертної групи МОЗ України за напрямком «Психічне здоров’я» та обрано Головою Науково-методичної підкомісії 225 “Медична психологія” сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України.

Колектив кафедри вітає свого колегу з цим відповідальним призначенням.

Вийшов друком навчально-методичний посібник «Формування емоційної компетентності майбутнього лікаря», підготовлений старшим викладачем кафедри Лазуренко О.О.

Даний навчальний посібник розроблений відповідно до тематичного плану наукових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця як складова комплексних науково-дослідних тем кафедри загальної і медичної психології та педагогіки «Розвиток психоемоційної сфери особистості студентів-медиків у професійній підготовці», «Дослідження психологічних особливостей синдрому професійного вигорання медиків», «Психолого-педагогічні закономірності професійно-особистісного розвитку майбутнього лікаря», виконаних під керівництвом завідувача кафедри, академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка.

У навчально-методичному посібнику представлена авторська концепція формування емоційної компетентності майбутнього лікаря в процесі професійної підготовки у вищому медичному навчальному закладі. Впровадження даної програми у навчальний процес сприятиме не лише становленню особистості фахівця, створенню психолого-педагогічних умов для підвищення розвитку його професійних компетенцій, а й в першу чергу формуванню професійної компетентності у сфері емоцій (умінню розуміти їх, керувати ними, використовувати у різних ситуаціях життєдіяльності та лікувальної взаємодії).

Нині від лікарів очікують не лише засвоєння відповідних знань, вмінь та навичок, а , в першу чергу –  високого рівня особистісного розвитку та професійного саморозвитку. Важливим фактором, що забезпечує даний процес, виступає емоційна компетентність як необхідна професійна якість, особлива складова професійної діяльності медиків.

Посібник може бути використано у навчальному процесі, при підготовці майбутніх фахівців галузі медицини, психології, педагогіки, у подальших наукових дослідження з даної проблематики, а також у практичній діяльності, спрямованій на пошук шляхів особистісного зростання, розвиток емоційної сфери.

1

 

ТРАДИЦІЙНА МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ ОДНОПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

9 червня 2017 року на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулась традиційна міжкафедральна нарада завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України з психолого-педагогічних дисциплін під головуванням доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка.
Завідувач опорної кафедри академік НАПН України С.Д. Максименко привітав учасників наради, присвяченої 40-річчю заснування кафедри. У вітальному слові він підкреслив важливість психологічної готовності до професійної діяльності, а також значущість психологічних фахових компетентностей у професіогенезі майбутнього лікаря. На порядку денному було розглянуто питання про результати діяльності однопрофільних кафедр у 2016-2017 н.р.; впровадження нових навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія»; про організацію навчального процесу у 2017-2018 н.р. та викладання курсу «Основи психології. Основи педагогіки», інших вибіркових психолого-педагогічних дисциплін у системі підготовки майбутнього лікаря.
У ході наради було обговорено ряд важливих питань змісту та організації навчального процесу, особливостей та проблем викладання психолого-педагогічних дисциплін, окрім того було проаналізовано методи та форми роботи зі студентами у розвитку психологічних компетенцій, педагогічної культури, які б сприяли професійному розвитку майбутнього лікаря. Під час зустрічі відбулося обговорення та затвердження примірних програм навчальних дисциплін 1-2 року навчання («Історія психології та сучасні напрями психології», «Медична психологія. Вступ до спеціальності», «Порівняльна психологія», «Психологія особистості та диференційна психологія», «Психологія спілкування», «Вікова та педагогічна психологія»), відповідно до навчального плану (2017 р.) підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 225 «Медична психологія», підготовлених фахівцями опорної кафедри загальної і медичної психології та педагогіки (проф. С.Д. Максименко, проф. Табачніков О.Ю., доц. Тертична Н.А., доц. Городнова Н.М., доц. Божук Б.С.). Учасники міжкафедральної наради приділили особливу увагу питанню викладання дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки», оскільки необхідність психологічних знань у підготовці кваліфікованих, професійно компетентних та психологічно грамотних медичних фахівців передбачає вивчення психологічних характеристик особистості та її психічних станів як в нормі, так і при патології, які суттєво впливають на виникнення та перебіг соматичних захворювань. На жаль, за новим навчальним планом підготовки фахівців, курс «Основи психології. Основи педагогіки» є вибірковою дисципліною на першому курсі. Це не може забезпечити оволодіння студентами рядом спеціальних психологічних знань, вмінь та навичок, вивчення психологічної норми, а відтак, унеможливлює подальше розуміння порушень функціонування психіки, що є предметом таких дисциплін, як «Психіатрія» чи «Медична психологія», не говорячи вже про педагогічні знання, вкрай необхідні випускникам вишів, які є потенційною науково-педагогічною зміною з правом подальшого викладання у закладах вищої медичної освіти.
Після обговорення учасники наради вирішили підняти питання щодо доцільності впровадження у навчальний процес підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров‘я» у ВМ(Ф)НЗ дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» як нормативної, адже необхідність психологічних знань і низький рівень психологічної компетентності населення висувають до освітньої системи, в тому числі вищої медичної, складні та відповідальні вимоги психологізації всієї системи професійного навчання та виховання. Широку дискусію викликала проблема формування професійних компетентностей майбутнього лікаря. Зокрема, доцент Н.А. Тертична зупинилась на розгляді психолого-педагогічних особливостей розвитку медичного фахівця у вищій школі. Доцент Н.М. Городнова акцентувала увагу на важливості формування професійно-педагогічних навичок та вмінь в процесі підготовки лікарів як майбутніх науково-педагогічних працівників. Доцент кафедри В.Є. Луньов представив учасникам заходу результати узагальнення досвіду підготовки фахівців медичного профілю університетів США, Канади та Європейського Союзу (Польща, Італія). Він наголосив, що у цій підготовці питома вага компетенцій стосується здатності студентів опанувати розумінням ролі S-S взаємодії у професійній діяльності, що реалізується у вивченні дисципліни психолого-педагогічного профілю з метою підготовки лікарів до викладання. Знання методик викладання дозволяє упорядкувати практичний досвід, а це одна з ключових складових фахової підготовки науково-педагогічних кадрів у системі охорони здоров‘я. Старший викладач кафедри О.О. Лазуренко презентувала загальну концепцію та програму формування емоційної компетентності майбутнього лікаря в процесі професійної підготовки фахівця у вищому медичному навчальному закладі. Про професійну ідентичність лікаря, як інтегрального конструкту особистості фахівця нагадала викладач кафедри Т.А. Тамакова. Про особливості викладання вибіркових дисциплін (Психологія спілкування, Основи соціальної психології та ін. ) на кафедрах ВМНЗ розповіли доц. Любіна Л.А. (БДМУ), доц. Ганошенко Ю.А. (ЗДМУ), ас. Потоцька І.С. (ВНМУ), ас. Шорніков А.В. (ДДМА). Було розглянуто доцільність розробки та запровадження положення про вибіркові дисципліни. Представники однопрофільних кафедр мали можливість обмінятись досвідом викладання психології та педагогіки іноземним студентам, в тому числі англомовної форми навчання та висловили пропозиції щодо покращення навчального процесу в цьому аспекті. Матеріали методичного забезпечення, що активно впроваджуються у навчальному процесі кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця презентувала завуч, старший викладач О.О. Лазуренко. Учасники наради ознайомились з новими виданнями навчальної літератури співробітників кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та підтримали ініціативу створення спільних навчально-методичних видань.
Була прийнята загальна резолюція засідання наради завідувачів однопрофільних кафедр з психолого-педагогічних дисциплін вищих медичних навчальних закладів, в якій запропоновано:
• впровадження пріоритетних напрямків сучасної концепції підготовки лікарів (з психолого-педагогічних дисциплін) в умовах впровадження у навчальний процес підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров‘я» у ВМ(Ф)НЗ;
• сполучення досвіду класичних методів та форм викладання з новітніми технологіями;
• змінити підхід до викладання матеріалу на лекціях – впровадження нових (інноваційних) технологій навчання: лекція-діалог (лекція зі зворотним навчанням), лекція-презентація, з використанням візуальних засобів навчання (відео-лекція);
• на заняттях разом з письмовими тестовими завданнями, студенту необхідно продемонструвати свої знання, вміння аналізувати, аргументувати, творчо мислити, дискутувати (робота в групах, обмін думками, обговорення доповіді, «круглий стіл», «прес-конференція» тощо);
• використовувати різноманітні форми з технологіями творчого мислення. Це переважно групові форми організації навчання з методами моделювання проблемних ситуацій, «генерування ідей» з подальшим аналізом та обговоренням, розглядом конкретних ситуацій, вирішення творчих завдань;
• впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій; медійних навчальних систем, які суттєво поліпшують дидактичні умови викладання, зокрема, гуманітарних дисциплін.
• формування мотивації до навчання;
• оптимізація самостійної та індивідуальної роботи студентів коли навчальний матеріал не запам‘ятовується, а усвідомлюється, стає зрозумілим;
• забезпечити студентів необхідним (уніфікованим) навчально-методичним матеріалом: до кожної теми заняття мати методичні розробки, де вказані мета, коло питань для дискусій, перелік запитань (ситуацій), завдання до самостійної роботи, основні джерела літератури;
• матеріали для самостійної роботи повинні містити чітко сформульовані завдання і зразки їх виконання, організацію проведення та діагностування результатів; бути доступними для студентів поза межами аудиторних занять; бути доступними з різних джерел інформації; забезпечувати чіткі критерії для вимірювання результатів;
• урізноманітнити види самостійної роботи. Це подолає монотонність виконання одноманітних завдань і пожвавить інтерес студентів до самостійної роботи. Ефективними, наприклад, є такі форми, як: робота з першоджерелами, творчі завдання, реферати і виступи, самостійна побудова таблиць, діаграм, виконання індивідуальних контрольних домашніх завдань тощо;
• завдання для самостійної роботи можуть мати різний характер: від індивідуальних вправ до групових проектів;
• результати самостійної роботи можуть бути представлені в різних формах (облік опанованого матеріалу, письмові звіти, усні презентації та ін.);
• обов‘язковий контроль знань, здобутих в ході самостійного опрацювання матеріалу. Можна використовувати: тести, співбесіди, захист рефератів, презентацій тощо;
• удосконалення дидактико-методичного забезпечення навчального процесу; створення сучасних уніфікованих навчально-методичних комплексів;
• міжпредметна інтеграція з клінічними дисциплінами;
• зменшення кількості студентів в навчальній аудиторії до 8-10 осіб (1 академічна група);
• створення умов для професійного самовдосконалення педагогів;
• створення/ постійне оновлення сайту кафедр, висвітлення у ньому навчально-методичних документів кафедри, змісту підручників, посібників, методичних розробок тощо;
• використання на кафедрах дистанційних форм навчання;
• регулярна участь кафедр у міжнародних освітянських проектах.
Над вирішенням цих питань працюватимуть завідувачі однопрофільних кафедр. Учасники заходу збагатились досвідом, якій безсумнівно стане у нагоді у подальшій професійній діяльності у вищих медичних навчальних закладах нашої країни.

dotsent-gorodnova-n-m-na-mizhkafedralnij-naradi prezentatsiya-anglomovnoyi-kontseptsiyi-vykladannya-na-kafedri uchasnyky-mizhkafedralnoyi-narady-za-obgovorennyam vystupaye-zaviduvach-kafedry-s-d-maksymenko-e1497594111147 zavuch-starshyj-vykladach-o-o-lazurenko-ta-dotsent-ye-v-topolov-e1497594137109 profesor-s-d-maksymenko-dotsent-gumenyuk-g-v-dotsent-lunov-v-ye-e1497594187148 prezentatsiyurobyt-dotsent-tertychna-n-a navchalno-metodychni-vydannya-kafedry

 

 • З 1 вересня 2016 року кафедра загальної і медичної психології та педагогіки переїхала з вул. Пушкінська 22 на пр-кт. Перемоги 34 (морфологічний корпус).

 

 • Кризовий центр медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

В нашій країні  склалася складна суспільно-політична ситуація, та зростає відповідальність всіх фахівців, які можуть позитивно вплинути на процеси, що викликають стресові стани населення, а головне — допомогти в першу чергу людям не просто вижити, зберігши свої цінні якості, а і розкрити свій потенціал і таким чином ініціювати позитивні зміни в суспільстві.

Співробітники Інституту психології імені Г. С. Костюка  та співробітники кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, з перших днів складної ситуації, беруть активну участь у наданні психологічної допомоги співвітчизникам, державним та силовим структурам.

Впродовж декількох місяців протистояння на Майдані більше 20-ти науковців Інституту та співробітників кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ регулярно надавали допомогу учасникам Майдану на волонтерських засадах. На базі цієї групи спільними зусиллями Інституту психології імені Г.С.Костюка та кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, за підтримки Товариства психологів України та Української асоціації лікарів-психологів, рішенням вченої ради Інституту (Протокол №1 від 03.02.2014р.) та вченої ради медико-психологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця (Протокол №6 від 13.02.2014р.) створено постійно діючий «Кризовий центр медико-психологічної допомоги».

Огранізатором та науковим консультантом Центру став Академік НАПН України, Директор Інституту психології імені Г.С.Костюка, Декан медико-психологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович.

Було організовано відбір, навчання і стажування волонтерів для роботи в Кризовому центрі (30 чол.) та «Телефоні довіри» (36 чол.) і відкрито гарячу лінію «Телефон довіри» з цілодобовим чергуванням волонтерів (3 лінії, основні мобільні оператори) та очне консультування з надання психологічної та психотерапевтичної допомоги безпосередньо громадянам на безкоштовних засадах у приміщеннях Інституту та кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О.Богомольця.

Допомога в Кризовому центрі надається за такими напрямами:

 • Невідкладна консультативна та інформаційна допомога людям, які знаходяться в кризовому стані чи проблемній ситуації.
 • Консультативно-психологічна, психотерапевтична, психокорекційна допомога дітям, батькам та дорослим (індивідуальна та групова робота);
 • Спеціалізація волонтерів, психологів, соціальних працівників до роботи з гострою травмою та ПТРС.

Також, зважаючи на реальну загрозу територіальній цілісності та незалежності України, розуміючи необхідність посилення наукового-практичного потенціалу Збройних сил України в галузі психолого-гуманітарної сфери, та з метою підвищення ефективності психологічного забезпечення Збройних сил України для протидії військовій агресії та з терористичними угрупуваннями, у березні вченою радою Інституту психології (Протокол №3 від 27.03.2014р.) та вченої ради медико-психологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця (Протокол №7 від 13.03.2014р.) прийняте рішення про організацію науково-психологічної та практичної допомоги Збройним силам України.

На виконання цього рішення було:

 • Сформовано волонтерську групу з надання науково-психологічної та практичної допомоги Збройним силам України.
 • Організовано науково-практичну співпрацю із Державною прикордонною службою України (на основі звернень Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.05.2014);
 • Укладено договір про співпрацю з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних сил України (на основі звернень Міністерства оборони України, головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України від 17.06.2014 та 08.07.2014). Предметом Договору стало співробітництво у сфері практичних, аналітичних, методологічних та методичних аспектів психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців Збройних сил України в умовах протидії гібридної військовій агресії.

В зв’язку з рішенням про організацію науково-психологічної та практичної допомоги Збройним силам України роботу «Кризового центру медико-психологічної допомоги» було доповнено такими практичними заходами:

1. Методична та психодіагностична робота з військовими психологами та військовослужбовцями:

 • діагностика негативних психологічних станів та розладів військовослужбовців, які зумовлені участю в збройному конфлікті;
 • методичне забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців;
 • методичне забезпечення підготовки військових психологів;
 • психолого-аналітична та психолого-прогнозувальна робота тощо;

2.  Проведення комплексу психологічних та соціальних заходів, спрямованих на профілактику та реабілітаційну роботу з військовослужбовцями:

 • інформування рядового та офіцерського складу з питань гострої травми та її наслідків з метою профілактики;
 • формування навичок надання першої психологічної допомоги один одному;
 • підготовка військових психологів до роботи в умовах військових дій (робота з масовою гострою травмою);
 • проведення індивідуальної та групової роботи з актуальними проблемами військових;
 • психологічний супровід загонів, що готуються до виїзду в зони бойових дій.

3. Консультативна та психотерапевтична робота:

 • психотерапевтичний супровід поранених бійців, які брали участь в оперативно-бойових діях;
 • робота з ПТСР;
 • робота з родинами постраждалих.

Для участі в організації групової та індивідуальної роботи, надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, на червневих Вчених радах Інституту та медико-психологічного факультету НМУ імені О.О.Богомольця було прийняте рішення про створення мобільної групи волонтерів співробітників Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О.Богомольця (Протокол №6 від 26 червня 2014 року, Протокол  №10 від 26 червня 2014року).

На виконання заходів, запланованих Генеральним штабом Збройних сил України (№ 335/3555 від 08.07.2014), з метою підвищення ефективності морально-психологічного забезпечення, відновлення морально- психологічного стану особового складу визначених військових частин (підрозділів) та надання дієвої допомоги у вирішенні проблемних питань під час виконання завдань за призначенням, створено три позаштатні групи психологічного забезпечення.

В результаті вище окресленої діяльності очікуються практичні та науково-дослідницькі результати:

 • підвищення ефективності надання психологічних послуг населенню в умовах сучасної гібридної війни (доступність послуг в будь-який час по всій території України);
 • зняття емоційної напруги та підвищення рівня соціальної адаптації у населення м. Києва, України;
 • надання кваліфікованої психологічної допомоги людям, які знаходяться в кризових ситуаціях, посттравматичних станах тощо;
 • профілактика кризових та суїцидальних станів.

Контакти:

«Кризовий центр медико-психологічної допомоги» (Інститут психології імені Г.С.Костюка):

вул. Паньківська 2, каб.3

Графік роботи:  кожного буднього дня з 11 до 18 безкоштовно,

тел.  044 288-33-85