НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Інформація для студентів

Календарний план лекцій2
Календарний план практичних занять2
Тeматичний план самостійної роботи2
Графік консультацій2
Графік відпрацювань2

Графік відробок практичних занять

Календарний план занят
Тематичний план самостійної роботи
ПК
Графік консультацій
Графік відпрацювань
Питання до ПК

Самостійна робота 1
Самостійна робота 2
Самостійна робота 3
Самостійна робота 4
Самостійна робота 5

Методичні матеріали 5

Самостійна робота. Аудіометр
Самостійна робота. Пружність
Самостійна робота. Поверхневий натяг
Самостійна робота. В’язкість
Самостійна робота. Концентраційний потенціал
Самостійна робота. Фізіотерапевтична апаратура
Самостійна робота. Вплив ЕМП на БТ
Самостійна робота. Електрокардіограф
Самостійна робота. Дисперсія імпедансу
Самостійна робота. Реограф
Самостійна робота. Гемодинаміка
Самостійна робота. Мікроскоп
Самостійна робота. Гама-випромінювання

Самостійна робота. Будова і транспорт

Самостійна робота. Потенціали

Самостійна робота. Поляриметр

Самостійна робота. Лазер

Самостійна робота. Рефрактометр

література

Для студентів медичних факультетів:

Питання до ПК

I семестр

–   план лекцій
–   план практичних завдань
план лекцій для молодш их спеціалістів

 

IІ семестр

план лекцій
план практичних завдань

 

 

Для студентів стоматологічного факультету:  

Питання до ПК

I семестр

–   план лекцій
–   план практичних завдань

 

I І семестр

план лекцій
план практичних завдань

 

 

 

Для студентів фармацевтичного факультету  

план лекцій  
–   Вища математика
–   Біофізика
–   Метрологія

план практичних завдань
–   Вища математика
–   Біофізика
Метрологія

 

Спеціальность ТПКЗ

план лекцій  
–   Вища математика
–   Біофізика+Метрологія
план практичних завдань
–   Вища математика
–   Біофізика+Метрологія

 

 

Для студентів медико-психологічного факультету  

Питання до ПК

I семестр

–   план лекцій
–   план практичних завдань

 

I І семестр

план лекцій
план практичних завдань

Самостійна робота. Поляриметр

Самостійна робота. Лазер