НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Наукова робота

Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Головні напрями наукових досліджень – нефрологія, ревматологія, кардіологія.

Наукова тематика кафедри

Коло наукових інтересів співробітників кафедри охоплює проблеми вісцеропатій при нефрологічній патології, уражень і патогенетичної ролі центральної нервової системи у хворих з артеріальними гіпертензіями та ревматологічною патологією, вивчення ефективності немедикаментозних методів лікування.

Виконаня НДР

У 2011-2012 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Особливості клінічного перебігу та лікування артеріальних гіпертензій у хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату та легенів»
Впродовж попередніх 5 років виконувались пошукові науково-дослідні роботи: «Психоневрологічні, гемодинамічні, метаболічні порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу», «Клінічна оцінка гемодинамічних, метаболічних, нейровегетативних змін при есенціальній і нефрогенних артеріальних гіпертензіях та запальних процесах, розробка нових способів їх діагностики та лікування» та міжнародне багатоцентрове дослідження: «Багатоцентрове рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату MDX-1100 (моноклональних антитіл людини до хемокінів CXCL10) при багаторазовому застосуванні у поєднанні з метотрексатом для лікування хворих на ревматоїдний артрит у стадії загострення (2 фаза клінічних випробувань)»

Результати виконання НДР

На основі останніх досліджень встановлено дисфункцію правої півкулі головного мозку у хворих на  хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією, істотні відмінності перебігу артеріальної гіпертензії, порушень кальцієвого обміну при різних нейрометамерних і нейротрункулярних ураженнях у хворих на есенціальну гіпертензію та хронічну хворобу нирок при супутньому остеохондрозі хребта, розроблено ефективні методи корекції виявлених порушень.
За результатами наукових досліджень впродовж останніх 5 років опубліковано 237 наукових праць,  запатентовано 12 винаходів, зроблено 158 доповідей на наукових та науково-практичних форумах в Україні та за її межами.

Видавнича діяльність

За редакцією завідувача кафедри професора Т.Д. Никули щорічно (1-2 випуски) видається збірник  наукових  праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології», який входить до реєстру ВАК України.

Патенти

 1. Спосіб лікування виразкової хвороби.Т.Д. Никула, Е.Г. Манжалій,Є.Б. Кан. Деклараційний патент України на корисну модель № 7522 від 15.06.05 р.- Бюл. № 6.
 2. Спосіб прогнозування перебігу хронічної ниркової недостатності. Т.Д. Никула, Р.В. Бишовець.Деклараційний патент України на корисну модель № 7523 від 15.06.05 р.- Бюл. № 6.
 3. Спосіб прогнозування динаміки атеросклеротичного процесу в хворих на ішемічну хворобу серця. Т.Д. Никула, О.Є. Кириленко. Деклараційний патент України на корисну модель № 7524 від 15.06.05 р.- Бюл. № 6.
 4. Никула Т.Д., Е.Г. Манжалій Спосіб лікування виразкової хвороби Деклараційний патент України на корисну модель № 14795 від 15.05.06 р.- Бюл. № 5.
 5. Мойсеєнко В.О., Никула Т.Д., Рудюк Л.І.Спосіб профілактики кристалурії // Патент України на корисну модель№ 31981 від 25.04.08 р. Опис МПК (2006) A61K 39/00.- C. 1-8.
 6. Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Рудюк Л.І.Спосіб лікування хворих на хронічний гломерулонефрит, поєднаний з хронічним гастродуоденітом. // Патент України на корисну модель № 30908 від 11.03.08 (19)UA (11)30908  (13)U  (51)МПК(2006) А61К39/395
 7. Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Рудюк. Л.І.Спосіб реабілітаційного лікування хворих на хронічний пієлонефрит // Патент України на корисну модель № 30849 від 11.03.2008  (19)UA (11)30849 (13)U  (51)МПК(2006)А61К36/00А61К33/00
 8. Никула Т.Д., Трунова С.В., Чоботько Г.М., Борисенко Л.М. Спосіб лікування остеоартрозу // Патент України на корисну модель № 29548 від 10.01.08 р. Опис А61К 33/44.- С. 1-8.
 9. Никула Т.Д., Трунова С.В.Спосіб лікування остеоартрозу, поєднаного з остеохондрозом хребта // Патент України на корисну модель № 30528 від 25.02.08 р. Опис А61К 39/395.- С. 1-10.
 10. Мойсеєнко В.О., Никула Т.Д., Салієва В.В.. Спосіб лікування виразкової хвороби, поєднаної з пієлонефритом. // Патент на корисну модель № 42358 від 25.06.2009  (19)UA (11)42358 (13)U(51)МПК(2009). А61К39/395..
 11. Никула Т.Д., Трунова С.В.. Спосіб лікування ішемічних уражень серця, поєднаних з симптоматичною артеріальною гіпертензією при шийно-грудному  остеохондрозі.. // Патент України на корисну модель  № 43814 від 25.08.09 р. Опис МПК (2009) А 61 Н 39/00.
 12. Никула Т.Д., Трунова С.В. Спосіб діагностики ішемічних уражень серця при нейрометамерній патології. // Патент України на корисну модель  № 43076 від 27.07.09 р. Опис МПК (2009) А 61 В 5/00.

 

Публікації співробітників