НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти

Історія кафедри

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти була заснована 1 серпня 2015 року у відповідності до наказу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 22.06.2015 № 458 на базі Київського міського пологового будинку №5.

Тактичними завданнями кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти є: загальне керівництво начальним процесом лікарів-інтернів на клінічних базах; розробка нових навчальних планів і постійне оновлення існуючих з урахуванням змін в освітньо-кваліфікаційних характеристиках; розробка методичного забезпечення, яке б дозволило на належному рівні викладати теми, які не відображені в існуючих планах або штучно розподілені між окремими кафедрами; робота над новими навчальними посібниками, які б враховували нові сучасні технології і методи діагностики та лікування; оптимізація програм лекцій та зміна підходу до їх проведення; необхідність працювати за загальним розкладом лекцій протягом очного циклу для всього потоку інтернів; організація і контроль якості підготовки до комп’ютерного іспиту Elex та іспиту Крок-3 тощо.

Засновником та керівником кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти є Макаренко Михайло Васильович, доктор медичних наук, заслужений лікар України, головний лікар Київського міського пологового будинку №5, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я КМДА з акушерства та гінекології.

Макаренко Михайло Васильович, 1950 року народження. У 1973 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1974 по 1981 роки працював на посаді лікаря акушера-гінеколога клінічної лікарні №8 міста Києва (з 1987 року перейменовано клінічну лікарню №8 на пологовий будинок №5).

З 1981 по 1985 роки працював завідувачем обсерваційним відділенням Київського міського пологового будинку№3.

З 1985 по 1986 рік – головний лікар Київського обласного пологового будинку.

З 1986 по 1997 рік – завідуючий відділенням патології вагітних Київського міського пологового будинку №5.

З 1997 року по теперішній час Макаренко М.В. працює на посаді головного лікаря Київського міського пологового будинку №5.

З 1999 року по теперішній час працює за сумісництвом – головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології Департаменту охорони здоров’я міста Києва.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рання діагностика, профілактика і лікування хронічного ДВЗ-синдрому вагітних з нефропатією» і здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 01 липня 1995 року по 01 липня 2000 року Макаренко М.В. працював у ВНЗ «Інституту екології та медицини» на посаді старшого викладача кафедри внутрішніх хвороб за сумісництвом.

У 1999 році Макаренку М.В. присвоєно звання заслуженого лікаря України.

Макаренко М.В. – висококваліфікований лікар акушер-гінеколог. Володіє сучасними методами діагностики, лікування та профілактики акушерсько-гінекологічних захворювань.

Лікарський стаж складає 41 рік. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію та вищу кваліфікаційну категорію з організації і управління охороною здоров’я. Депутат Київської міської ради.

Є автором і співавтором 48 друкованих праць, 3 патентів на корисну модель та має 5 авторських прав на твір.

Колектив кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти постійно впроваджує сучасні освітні технології у післядипломній освіті лікарів-інтернів акушерів-гінекологів.