НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Співробітники кафедри

Бардов Василь Гаврилович

Завідувач кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 1987 pоку по теперішній час, науковий керівник Інституту гігієни та екології НМУ з 1998 року по т.ч.

Доктор медичних наук (1984), професор (1987).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Лауреат Державної премії України (1997), Лауреат премії АМН України в галузі профілактичної медицини (1998, 2005).

Член-кореспондент НАМН України за спеціальністю «Гігієна» (2000).

Наукові інтереси.

Виконав фундаментальні дослідження з вивчення впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної системи та хвороб органів дихання. Розробив гігієнічну класифікацію клімату та погоди, екологічні карти України, ряд методів первинної, вторинної та третинної профілактики хронічної ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, артеріальної гіпертонії, міокардитів, бронхіальної астми та бронхітів у населення України.

Вніс значний вклад у вирішення теоретичних і практичних питань проблеми використання ультрафіолетового опромінення для профілактики хвороб серцево-судинної та дихальної систем.

У галузі гігієни праці у сільському господарстві та в області профілактичної токсикології В.Г.Бардов здійснює розробку токсиколого-гігієнічних нормативів та регламентів безпечного застосування пестицидів у сільському господарстві, нових пластичних мас, фарбників та гум у народному господарстві та побуті.

Під його керівництвом проведено ряд досліджень у галузі радіаційної гігієни при багаторічному вивченні комплексної дії радіонуклідів, солей важких металів та пестицидів в тому числі у 30-кілометровій зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

В.Г.Бардов є автором понад 1000 наукових робіт, у тому числі 42 підручників та навчальних посібників, 18 монографій, розробник понад 3500 гігієнічних нормативів та регламентів, 12 патентів на винахід. Підготував 7 докторів та 22 кандидати медичних наук.

 

Пельо Ігор Михайлович

Декан Медичного факультету №4

Професор кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 2000 року).

Доцент (з 2001 року).

Доктор медичних наук (2015).

Закінчив Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця у 1993 році. 

Анісімов Євген Миколайович

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 1999 року).

Доцент (з 2000 року).

Куратор студенів 6-х курсів.

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту в 1989 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу клімато-погодних умов на перебіг бронхіальної астми». 

Мережкіна Наталія Володимирівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 2005 року).

Доцент (з 2008 року).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Секретар опорної кафедри МОЗ України з підготовки фахівців з загальної гігієни та екології людини.

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 1999 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів навколишнього середовища на перебіг захворювань органів дихання».

Автор понад 50 наукових робіт, 5 підручників та посібників, 5 навчальних програм.

Лікар вищої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Ткаченко Світлана Михайлівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 1999 року).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет

Київського медичного інституту в 1985 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка поєднаного впливу природних і антропогенних факторів навколишнього середовища на перебіг хвороб системи кровообігу»

Вавріневич Олена Петрівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук (з 2009 року)

Відповідальна за наукову роботу кафедри гігієни та екології.

Закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2003 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка системи хімічного захисту посівів цукрового буряка».

Лікар вищої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Антоненко Анна Миколаївна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук з 2013 року.

Куратор 6 курсу англомовної форми навчання.

Закінчила Національний медичний університетімені О.О. Богомольця у 2007 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системах хімічного захисту кукурудзи». 

Благая Анна Вікторівна

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук з 2012 року.

Відповідальна за викладання на кафедрі студентам англомовної форми навчання.

Член редакційної ради Українського науково-медичного молодіжного журналу.

Закінчила з відзнакою медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «медико-профілактична справа» у 2006 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур».

Борисенко Андрій Анатолійович

Доцент кафедри гігієни та екології.

Кандидат медичних наук з 2013 року.

Куратор курсу «Військової гігієни».

Куратор 3-го курсу Медичного факультету №1

Профорг кафедри гігієни та екології

Відповідальний за web- сторінку кафедри

Закінчив медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2007 році з відзнакою.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту винограду».

Зінченко Тетяна Іванівна

Асистент кафедри гігієни та екології.

Секретар кафедри гігієни та екології.

Секретар Вченої ради медичного факультету №4.

Закінчила медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця у 1995 році. 

Новохацька Олеся Олексіївна

Закінчила Національний медичний університет у 2007 році
Асистент кафедри гігієни та екології

Семененко Віта Миколаївна

Асистент кафедри гігієни та екології

Кандидат медичних наук з 201 5 року.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2008 році

Захистила дисертацію «Гігієнічна оцінка та регламентація сучасних хімічних засобів захисту плодових культур». Наукові керівники д.м.н., проф., Коршун М.М., д.м.н., член-кор. НАМНУ, проф., В.Г. Бардов

Шевчук Валентина Вікторівна

Закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у 2011 році

З 2011 року працює старшим лаборантом на кафедрі гігієни та екології 

Ставніченко Павло Вікторович

Закінчив Національний медичний університет у 2014 році

З 2014 року працює старшим лаборантом на кафедрі гігієни та екології 

Кондратюк Микола Васильович

Закінчив Національний медичний університет у 2014 році

З 2014 року працює старшим лаборантом на кафедрі гігієни та екології

Лебедєва Ольга Вадимівна

Інженер кафедри гігієни та екології.

Закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту у 1979 році.

Сирота Наталія Валентинівна

Лаборант кафедри гігієни та екології.

Закінчила Перше київське медичне училище за спеціальністю «фельдшер-лабо р ант» у 1987 році.

Закінчила дефектологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. На кафедрі працює з 1987 року.

Білявська Людмила Олександрівна

З 1998 року працює лаборантом на кафедрі гігієни та екології 

Петровська Валентина Миколаївна

З 2010 року працює лаборантом на кафедрі гігієни та екології